1 Kortos būrimas - greitas būrimas - tdb.lt

1 korta - Taurių tūzas

Paimti taurę į rankas, vadinasi, suvokti savo jausmus.
Atsiskaitykite sau už savo jausmus be cenzūros ir be išankstinio vertinimo. Vietos reikia ir nemaloniems jausmams. Apžvelkite taip pat ir nežinomas sielos kertes. Tai gali būti kartais susiję su vidiniu jaudinimusi ar išorine įtampa. Netiesa, kad jausmai privalo būti tik geri. Net ir viena vienintelė taurė gali būti pripildoma įvairiausių turinių: vandens ar vyno, šampano ar selterio, acto ar nektaro.
 
Šiuo momentu svarbu drįsti jausti. Kartais svarbu pasirįžti kontrastiniam dušui su savo viršūnėmis ir prarajomis; jis siūlo ypatingą galimybę pažinti savo jausmus ir pasiekti sielos pilnatvę. Dabar yra ne pažadų ir pranašysčių, o asmeninio atvirumo metas.
 
Ši korta reiškia dovaną. Ji simbolizuoja jausmus, perpildančius širdį: nuo pertekliaus lūpos prabyla. Artistui, rašytojui, dailininkui reiškia kūrybinio periodo pakilimą, mūzų dovaną. Iš esmės gali reikšti kažkokius atradimus, greičiausiai dvasinio lygmens. Vienok, ir meilės klausimuose arba komercinių reikalų klausimuose jos pranašystė palanki. 
 
Korta kartais vadinama nepalenkiama valia. Sustiprina šalia esančių kortų reikšmę. Šalia Dviejų Lazdų gali reikšti reikšmingą sapną.
Jei atsakymas Jums neaiškus ir pernelyg neapibrėžtas, traukite dar vieną kortą, kuri jį patikslins. 
Traukti dar vieną kortą

Naudokite vieną kortą greitam atsakymui į užduotą klausimą. Sutelkite visą savo dėmesį į klausimą. Pasirinkite 1 kortą. Ji Jums atsakys į klausimą.

taro korta Dešimt kalavijų/kristalų
Dešimt kalavijų/kristalų
taro korta Septynios taurės
Septynios taurės
taro korta Dvi lazdos
Dvi lazdos
taro korta Devynios monetos/diskai/pasauliai
Devynios monetos/diskai/pasauliai
taro korta Keturios monetos/diskai/pasauliai
Keturios monetos/diskai/pasauliai
taro korta IX. Atsiskyrėlis
IX. Atsiskyrėlis
taro korta Kalavijų riteris/Kristalų išminčius
Kalavijų riteris/Kristalų išminčius
taro korta Aštuonios taurės
Aštuonios taurės
taro korta XVII. Žvaigždė
XVII. Žvaigždė
taro korta II. Žynė/Šventikė
II. Žynė/Šventikė
taro korta Taurių riteris/išminčius
Taurių riteris/išminčius
taro korta XVIII. Mėnulis
XVIII. Mėnulis
taro korta Penkios lazdos
Penkios lazdos
taro korta Dešimt monetų/diskų/pasaulių
Dešimt monetų/diskų/pasaulių
taro korta Balta korta
Balta korta
taro korta Šešios lazdos
Šešios lazdos
taro korta IV. Valdovas/Imperatorius
IV. Valdovas/Imperatorius
taro korta Keturios lazdos
Keturios lazdos
taro korta Penkios monetos/diskai/pasauliai
Penkios monetos/diskai/pasauliai
taro korta Septynios monetos/diskai/pasauliai
Septynios monetos/diskai/pasauliai
taro korta Monetų Karalius/Diskų princas/Pasaulių vyras
Monetų Karalius/Diskų princas/Pasaulių vyras
taro korta Du kalavijai/kristalai
Du kalavijai/kristalai
taro korta I. Magas
I. Magas
taro korta XII. Pakaruoklis
XII. Pakaruoklis
taro korta V. Žynys/Šventikas
V. Žynys/Šventikas
taro korta Šeši kalavijai/kristalai
Šeši kalavijai/kristalai
taro korta VIII. Teisingumas
VIII. Teisingumas
taro korta Trys lazdos
Trys lazdos
taro korta XV. Velnias
XV. Velnias
taro korta Trys kalavijai/kristalai
Trys kalavijai/kristalai
taro korta Kalavijų karalienė/Kristalų moteris
Kalavijų karalienė/Kristalų moteris
taro korta Dešimt lazdų
Dešimt lazdų
taro korta Devynios taurės
Devynios taurės
taro korta XIX. Saulė
XIX. Saulė
taro korta VII. Ozirio kovos vežimas
VII. Ozirio kovos vežimas
taro korta Lazdų berniukas/pažas/princesė/vaikas
Lazdų berniukas/pažas/princesė/vaikas
taro korta Keturios taurės
Keturios taurės
taro korta Monetų/Diskų karalienė/Pasaulių moteris
Monetų/Diskų karalienė/Pasaulių moteris
taro korta Septynios lazdos
Septynios lazdos
taro korta Trys taurės
Trys taurės
taro korta Devyni kalavijai/kristalai
Devyni kalavijai/kristalai
taro korta Septyni kalavijai/kristalai
Septyni kalavijai/kristalai
taro korta Lazdų riteris/išminčius
Lazdų riteris/išminčius
taro korta Dvi monetos/diskai/pasauliai
Dvi monetos/diskai/pasauliai
taro korta Kalavijų pažas/berniukas/princesė/Kristalų vaikas
Kalavijų pažas/berniukas/princesė/Kristalų vaikas
taro korta Kalavijų/Kristalų tūzas
Kalavijų/Kristalų tūzas
taro korta Penki kalavijai/kristalai
Penki kalavijai/kristalai
taro korta Taurių karalius/princas/vyras
Taurių karalius/princas/vyras
taro korta XX. Teismas
XX. Teismas
taro korta Taurių tūzas
Taurių tūzas
taro korta X. Laimės ratas
X. Laimės ratas
taro korta Taurių karalienė/moteris
Taurių karalienė/moteris
taro korta Kalavijų karalius/princas/Kristalų vyras
Kalavijų karalius/princas/Kristalų vyras
taro korta VI. Mylimieji
VI. Mylimieji
taro korta XXII. Beprotis
XXII. Beprotis
taro korta Dvi taurės
Dvi taurės
taro korta Lazdų tūzas
Lazdų tūzas
taro korta Monetų/Diskų riteris/Pasaulių išminčius
Monetų/Diskų riteris/Pasaulių išminčius
taro korta Lazdų karalienė/moteris
Lazdų karalienė/moteris
taro korta Šešios taurės
Šešios taurės
taro korta Dešimt taurių
Dešimt taurių
taro korta XIII. Mirtis
XIII. Mirtis
taro korta Lazdų karalius/princas/vyras
Lazdų karalius/princas/vyras
taro korta Aštuonios monetos/diskai/pasauliai
Aštuonios monetos/diskai/pasauliai
taro korta Trys monetos/diskai/pasauliai
Trys monetos/diskai/pasauliai
taro korta Šešios monetos/diskai/pasauliai
Šešios monetos/diskai/pasauliai
taro korta Devynios lazdos
Devynios lazdos
taro korta Taurių pažas/berniukas/princesė/vaikas
Taurių pažas/berniukas/princesė/vaikas
taro korta XVI. Griūvantis bokštas
XVI. Griūvantis bokštas
taro korta XXI. Taika/Pasaulis
XXI. Taika/Pasaulis
taro korta Aštuoni kalavijai/kristalai
Aštuoni kalavijai/kristalai
taro korta Penkios taurės
Penkios taurės
taro korta Monetų pažas/berniukas/Diskų princesė/Pasaulių vaikas
Monetų pažas/berniukas/Diskų princesė/Pasaulių vaikas
taro korta XI. Stiprybė/Jėga
XI. Stiprybė/Jėga
taro korta Aštuonios lazdos
Aštuonios lazdos
taro korta XIV. Santūrumas/Menas
XIV. Santūrumas/Menas
taro korta Keturi kalavijai/kristalai
Keturi kalavijai/kristalai
taro korta III. Valdovė/Imperatorienė
III. Valdovė/Imperatorienė
taro korta Monetų/Diskų/Pasaulių tūzas
Monetų/Diskų/Pasaulių tūzas