3 Kortų būrimas - greitas būrimas - tdb.lt

Pirma korta rodo praeitį, antra - dabartį, o trečioji atskleidžia ateities įvykius.

1 korta - XVI. Griūvantis bokštas

Ši korta simbolizuoja visišką žlugimą, visa ko griūtį, visko, kas iki šiol buvo egzistavimo pagrindas, požiūrio į gyvenimą persivertimas, bejėgiškumas prieš griausmingą Dangaus valią. Bet tai ir Katarsis, dvasios apsivalymas nuo ją apsunkinusių nuodėmių ir kančių.
 
Žinomi keli archetipai, nusakantys šios kortos reikšmę. Vienas iš jų - Babelio bokšto statyba. Babelio bokšto statyba išgarsėjo ne tik griuvimu, bet ir "Babelio kalbų susipainiojimu": žmonės vieni kitų nebesupranta. Svarbiausia - sugebėti kilusiam pavojui žvelgti tiesiai į akis.
 
Kortos reikšmė:
Savo namą pastatei ant smėlio. Tai, ką
Tu laikei nepajudinamu gyvenimo
Pagrindu, pasirodė tik iliuzija ir
Netikėtai subyrėjo kaip kortų namelis.
Visi tavo darbai nuėjo veltui.
Nesistenk atstatyti griūvėsių: tai
Nebepavyks. Geriau pralauk, pergyvenk
Savo nusivylimą - ir imkis statyti
Naują namą. Greitai pajusi, kaip į
Tave liejasi naujos jėgos.
 
Tai pati blogiausia Didžiojo Arkano korta. Ji reiškia permainą, neretai - visišką krachą, esančios situacijos pabaigą, be to staigią ir labai greitai. Konflikto, griūties, egzistuojančios gyvenimo tvarkos pabaigos simbolis. Gali reikšti netikėtą sprendimą pakeisti darbą arba gyvenamąją vietą. Taip pat simbolizuoja įvykius, kurių mes nelaukiame, bet jų rezultatas gali pakeisti mūsų gyvenimą. Prie blogų kaimyninių kortų reiškia chaosą, sunaikinimą, didelius praradimus. Šalia gerų kortų nurodo, kad "juodos" juostos laikas eina į pabaigą, kad ateina išsivadavimas iš sunkios praeities, egzistuojančio blogio išnykimas.
 
Perversta reiškia priklausomybę esančioms aplinkybėms, kurios šiuo momentu negali būti pakeistos. Apribotos galimybės išreikšti jausmus, individualumo engimas.

2 korta - Kalavijų riteris/Kristalų išminčius

Proto smarkumas ir radikalumas.
Čia kalbama apie uždegantį susižavėjimą ir fantastišką entuziazmą. Kadangi kalavijas atstovauja proto ir oro stichijai, tad ši korta siejama su minčių greitumu. Didžiausias iki šiol žinomas greitis yra šviesos greitis. Jei žmoguje egzistuoja šio išoriniame pasaulyje rasto dydžio atitikmuo, tada tai yra minčių judėjimas.
 
Apšvieskite ir išsiaiškinkite savo gyvenimą, padarykite aiškias išvadas. Aktualiuose savo sprendimuose ryžkitės viskam: pirmenybę teikite ilgalaikiams sprendimams, vystantiems jūsų asmenybę. Apmąstykite padėtį, interpretuokite ir aiškinkite mintį taip, kaip kiti interpretuoja sapnus, ir darykite praktines išvadas.
 
Tai karys, kryžiuotis, maištininkas. Jis nežino atlaidumo, puola pirmasis ir nebijo žūti: laimėti arba mirti!
 
Korta simbolizuoja jaunuolį, esantį savo karjeros pradžioje: jis nori parodyti sau ir kitiems, ką sugeba. Asmeninėj srity tai gali būti žmogus, dar nemokantis prisitaikyti prie partnerio ir linkęs suaštrinti santykius.
 
Šalia Griūvančio Bokšto Kardų Riteris sumažina tos kortos blogą poveikį.

3 korta - XVIII. Mėnulis

Iliuzijų, svajonių, užsidarymo savų minčių rate, kūrybinio stoiškumo simbolis. Kelionė atvedė mus prie nežinomybės slenksčio, kurį peržengti trukdo baimė ir ilgesys; ar po jo atsivers naujas, nuostabus vaizdas, ar mes patys tapsim tik vaizdu, šešėliu? Mus palaiko tik viltis.
 
Ši korta, atitinkanti Žuvies ženklą, Didžiuosiuose Arkanuose užbaigia Zodiako ženklų ciklą. Ant Žuvies ir Avino ribos, ten, kur zodiako ratas užsibaigia ir vėl prasideda, egzistuoja tokia pilka, "miglota" zona, kuri laikoma pavojinga: kelio nematyti. Kas bus toliau - neaišku. Neveltui senovėje šią kortą vadino crepusculum - prieblanda. Eilinis gyvenimo etapas eina į pabaigą, sako ši korta; bet sustoti negalima, reikia eiti toliau.
 
Kortos reikšmė:
Tau rodosi vaizdai, mintys, kylantys 
Iš pasąmonės gilumos. Tu klausi savęs:
Kas aš? Ir ieškai harmonijos su 
Aukštesnėm jėgom, valdančiom šį pasaulį.
Tu jau priartėjai prie Tiesios; tik
Baimė trukdo tau peržengti jos
Slenkstį. Bet tu nuėjai per daug
Toli, kad suktum atgal; reikia lįsti
Toliau, gilyn, prieiti iki pačios
Daiktų esmės, neapsiriboti vien tik
Paviršutinišku jų apžiūrinėjimu.
 
Tiesiai ši korta, visų pirma, surišta su psichika - paslaptingom mūsų pasąmonės jėgom, taip pat su menišku, artistiniu menu. Reiškia padidėjusį emocionalumą, nepastovų charakterį. Ši korta gali reikšti romantinį požiūrį į gyvenimą, pakankamai išlavintą intuiciją, kitų žmonių paslapčių pažinimą. Tų žmonių, kurie noriai atsiskleidžia. Kai kada nurodo tolimas ("užjūrio") keliones.
 
Perversta gali reikšti apgaulę, niekšybę, negatyvius veiksmus iš kitų žmonių pusės, kas atves iki visiško nusivylimo viskuo, o tai privers užsidaryti savyje. Tai  nemokėjimo atskirti tiesos nuo melo, neteisingo situacijos supratimo simbolis. Tai bereikšmiai poelgiai, kurie tikrai nenuves prie tikslo. Nepasitenkinimas gyvenimu.
Jei atsakymas Jums neaiškus ir pernelyg neapibrėžtas, traukite dar vieną kortą, kuri jį patikslins. 
Traukti dar vieną kortą

Galvokite apie Jums rūpimą problemą, įvykį arba žmogų. Pasirinkite paeiliui 3 kortas:

taro korta Devynios lazdos
Devynios lazdos
taro korta Lazdų karalienė/moteris
Lazdų karalienė/moteris
taro korta Monetų Karalius/Diskų princas/Pasaulių vyras
Monetų Karalius/Diskų princas/Pasaulių vyras
taro korta Du kalavijai/kristalai
Du kalavijai/kristalai
taro korta XII. Pakaruoklis
XII. Pakaruoklis
taro korta Šešios lazdos
Šešios lazdos
taro korta Devynios monetos/diskai/pasauliai
Devynios monetos/diskai/pasauliai
taro korta Taurių karalius/princas/vyras
Taurių karalius/princas/vyras
taro korta Septynios monetos/diskai/pasauliai
Septynios monetos/diskai/pasauliai
taro korta Kalavijų karalius/princas/Kristalų vyras
Kalavijų karalius/princas/Kristalų vyras
taro korta Septynios taurės
Septynios taurės
taro korta X. Laimės ratas
X. Laimės ratas
taro korta Lazdų berniukas/pažas/princesė/vaikas
Lazdų berniukas/pažas/princesė/vaikas
taro korta Kalavijų pažas/berniukas/princesė/Kristalų vaikas
Kalavijų pažas/berniukas/princesė/Kristalų vaikas
taro korta Aštuonios taurės
Aštuonios taurės
taro korta Keturios monetos/diskai/pasauliai
Keturios monetos/diskai/pasauliai
taro korta Monetų/Diskų karalienė/Pasaulių moteris
Monetų/Diskų karalienė/Pasaulių moteris
taro korta Dvi lazdos
Dvi lazdos
taro korta I. Magas
I. Magas
taro korta VII. Ozirio kovos vežimas
VII. Ozirio kovos vežimas
taro korta V. Žynys/Šventikas
V. Žynys/Šventikas
taro korta IX. Atsiskyrėlis
IX. Atsiskyrėlis
taro korta Devyni kalavijai/kristalai
Devyni kalavijai/kristalai
taro korta Aštuonios monetos/diskai/pasauliai
Aštuonios monetos/diskai/pasauliai
taro korta Kalavijų riteris/Kristalų išminčius
Kalavijų riteris/Kristalų išminčius
taro korta Monetų/Diskų/Pasaulių tūzas
Monetų/Diskų/Pasaulių tūzas
taro korta Dešimt kalavijų/kristalų
Dešimt kalavijų/kristalų
taro korta Trys monetos/diskai/pasauliai
Trys monetos/diskai/pasauliai
taro korta Keturios lazdos
Keturios lazdos
taro korta Balta korta
Balta korta
taro korta Septyni kalavijai/kristalai
Septyni kalavijai/kristalai
taro korta XXI. Taika/Pasaulis
XXI. Taika/Pasaulis
taro korta Taurių tūzas
Taurių tūzas
taro korta VIII. Teisingumas
VIII. Teisingumas
taro korta Penkios taurės
Penkios taurės
taro korta Kalavijų karalienė/Kristalų moteris
Kalavijų karalienė/Kristalų moteris
taro korta Trys kalavijai/kristalai
Trys kalavijai/kristalai
taro korta Penkios lazdos
Penkios lazdos
taro korta XIV. Santūrumas/Menas
XIV. Santūrumas/Menas
taro korta Šešios taurės
Šešios taurės
taro korta II. Žynė/Šventikė
II. Žynė/Šventikė
taro korta XX. Teismas
XX. Teismas
taro korta Devynios taurės
Devynios taurės
taro korta XIII. Mirtis
XIII. Mirtis
taro korta IV. Valdovas/Imperatorius
IV. Valdovas/Imperatorius
taro korta Monetų/Diskų riteris/Pasaulių išminčius
Monetų/Diskų riteris/Pasaulių išminčius
taro korta Taurių karalienė/moteris
Taurių karalienė/moteris
taro korta Dešimt monetų/diskų/pasaulių
Dešimt monetų/diskų/pasaulių
taro korta Monetų pažas/berniukas/Diskų princesė/Pasaulių vaikas
Monetų pažas/berniukas/Diskų princesė/Pasaulių vaikas
taro korta VI. Mylimieji
VI. Mylimieji
taro korta Dvi taurės
Dvi taurės
taro korta Dešimt lazdų
Dešimt lazdų
taro korta XV. Velnias
XV. Velnias
taro korta Aštuoni kalavijai/kristalai
Aštuoni kalavijai/kristalai
taro korta Lazdų riteris/išminčius
Lazdų riteris/išminčius
taro korta XIX. Saulė
XIX. Saulė
taro korta Šeši kalavijai/kristalai
Šeši kalavijai/kristalai
taro korta Lazdų tūzas
Lazdų tūzas
taro korta Šešios monetos/diskai/pasauliai
Šešios monetos/diskai/pasauliai
taro korta Lazdų karalius/princas/vyras
Lazdų karalius/princas/vyras
taro korta Penki kalavijai/kristalai
Penki kalavijai/kristalai
taro korta Taurių pažas/berniukas/princesė/vaikas
Taurių pažas/berniukas/princesė/vaikas
taro korta XVII. Žvaigždė
XVII. Žvaigždė
taro korta Trys lazdos
Trys lazdos
taro korta III. Valdovė/Imperatorienė
III. Valdovė/Imperatorienė
taro korta Aštuonios lazdos
Aštuonios lazdos
taro korta Taurių riteris/išminčius
Taurių riteris/išminčius
taro korta XXII. Beprotis
XXII. Beprotis
taro korta Keturios taurės
Keturios taurės
taro korta Penkios monetos/diskai/pasauliai
Penkios monetos/diskai/pasauliai
taro korta Dvi monetos/diskai/pasauliai
Dvi monetos/diskai/pasauliai
taro korta XI. Stiprybė/Jėga
XI. Stiprybė/Jėga
taro korta Kalavijų/Kristalų tūzas
Kalavijų/Kristalų tūzas
taro korta Trys taurės
Trys taurės
taro korta XVI. Griūvantis bokštas
XVI. Griūvantis bokštas
taro korta Dešimt taurių
Dešimt taurių
taro korta Septynios lazdos
Septynios lazdos
taro korta Keturi kalavijai/kristalai
Keturi kalavijai/kristalai
taro korta XVIII. Mėnulis
XVIII. Mėnulis