3 Kortų būrimas - greitas būrimas - tdb.lt

Pirma korta rodo praeitį, antra - dabartį, o trečioji atskleidžia ateities įvykius.

1 korta - Septynios monetos/diskai/pasauliai

Mįslė ir įminimas.
Gyvenimas užduoda mįslių ir konkrečių užduočių, kurių sprendimą ar įminimą turite rasti šiuo momentu kartu iššifruodami savo reikšmę, asmeninę prasmę, gyvenimo užduotį. Kiekviena išspręsta užduotis parodys jums tai, kad einate teisingu keliu, o kiekviena nesėkmė yra vertinga, nes ji paaiškina, kokia užduotis ar prasmė jums nėra skirta. Visada abejokite esančiais kriterijais, tada žinosite, kas yra skirta jums, o kas dažniau sudaro kliūtis.
 
Tai Sėjikas, apsodinęs sodą ir laukiantis derliaus. Bet iki derliaus dar toli, ir žmogų apninka abejonės: ar sudygs sėklos? Ar užaugs vaisiai?
 
Korta simbolizuoja sąmonės susidvejinimą, viltį ir neužtikrintumą. Turėk kantrybės, sako ši korta. Bet kokiam darbui reikia laiko, kad subręstų. Jei pasėjai gerą, tai geras bus ir derlius.
 
Korta reiškia nerimą ir rūpesčius dėl pinigų. Šalia Pakaruoklio ar Dviejų Diskų reiškia nuostolius. Taurių Valetas merginai žada pasiturintį jaunikį.

2 korta - XVII. Žvaigždė

Jėga perpildo moterį, pasiekusią trokštamą tikslą, žadėtąją žemę, bet pasirodė, kad jai jos nereikia, ir nuostabioji jėga naudojama veltui: vanduo be tikslo nuteka ir į taip pilnus šaltinius arba į nepasotinamą žemę. Tačiau prarandama ne viskas: tai, kas atiduota, tegu ir nepastebimai, bet sugrįžta. Todėl korta - vilties, atgimimo, didelės sėkmės bet kokiam darbe simbolis. Kai kada šią kortą vadina "magų žvaigžde", simbolizuojančia planetų, elementų ir kitų gamtos jėgų vienybę.
 
Žvaigždė įkūnija mūsų viltis lyg šviesa naktyje. Ji mūsų troškimų išraiška, o taip pat svajų, kurioms trūksta pastovumo. 
Dirbkite su savo svajonėmis ir vizijomis. Ištipdykite apledėjusius jausmus. Neslėpkite iš kuklumo savo žinių ir pripažinkite jas kituose.
 
Kortos reikšmė:
Bandei įgauti harmoniją su aplinkiniu
Pasauliu, buvai pasiruošęs pasidalinti
Viskuo, ką turi, - ir įsitikinai, kad
Tai niekam nereikalinga. Bet 
Nenusimink! Ir toliau padėk kitiems,
Nes jėgų tavyje nesumažės: ką tu
Atidavei, tas liks tavo. Tik tai,
Ką nuslėpei, dings amžiams.
 
Tiesiai reiškia gerą įtaką aplinkiniams, ištikimybę, gyvybinę energiją, kuri leis išspręsti visas problemas ir nugalėti visus sunkumus. Ramybės jausmas, tikėjimas savo jėgomis. Gali reikšti kūrybinį įkvėpimą ir konkrečius kūrybinius pasiekimus. Malonūs įvykiai ir džiaugsmingi netikėtumai. Nepriklausomai nuo kitų kortų, ją galima traktuoti kaip netikėtą pagalbą, naują draugą, meilę. Fizinės, psichinės savijautos pagerėjimą. Optimistinį požiūrį į gyvenimą, gerus planus, kurie gali išsipildyti.
 
Perversta Žvaigždė - užsispyrimas, nenuolaidumas, įnirtingumas, nenoras bent ką nors pakeisti savo gyvenime, prarastos ar iki galo neišnaudotos galimybės. Nepasitikėjimas savo jėgomis, pesimizmas, vėlavimas veikiant, negatyvus požiūris į žmones ir įvykius, tingumas, lėtumas, išglebimas, abejingumas.

3 korta - Monetų Karalius/Diskų princas/Pasaulių vyras

Prasmė ir malonumas.
Jūs esate kūrybinga asmenybė, o jūsų sėslumas suteikia jums jėgos ir ištvermės. Čia svarbu nustatyti teisingas ribas.
 
Nebūkite kietaširdis ir nutraukite blokadas. Suvokite tikrąją savo talentų vertę. Apžiūrėkite vynuoges piešiniuose: jūs pats tarsi vynas ir vynuogynas drauge. Jūsų prigimtis suteikia ypatingą malonumą, o kartu ir išskirtinę užduotį.
 
Šis žmogus patenkintas savo likimu.Jis patenkintas, todėl myli pasaulį ir yra laimingas. Geras tėvas, protingas vadovas, nuostabus vyras (sutuoktinis). Jis ilgai ieškojo, kaupė, rinko turtus. Tai nebūtinai materialūs turtai: kaupti galima ir žinias. Dabar jis ilsisi, bet nėra neveiklus. Jis visada pasiruošęs apginti tai, ką turi.
 
Ši korta reiškia tamsiaplaukį žmogų, dažnai ydingą, iš kurio gali tikėtis visko, kas blogiausia, ypač, jei ši korta guli šalia Kalavijų mosties kortų: šalia Penkių Kalavijų perspėja apie galimą vagystę; šalia Dviejų Kalavijų - apie šmeižtą; šalia Septynių Kalavijų - apie išdavystę, o šalia Šešių Kalavijų - apie pavojų žūti, atrodytų, visai nepavojingoj išvykoj. 
Jei atsakymas Jums neaiškus ir pernelyg neapibrėžtas, traukite dar vieną kortą, kuri jį patikslins. 
Traukti dar vieną kortą

Galvokite apie Jums rūpimą problemą, įvykį arba žmogų. Pasirinkite paeiliui 3 kortas:

taro korta V. Žynys/Šventikas
V. Žynys/Šventikas
taro korta Monetų/Diskų riteris/Pasaulių išminčius
Monetų/Diskų riteris/Pasaulių išminčius
taro korta Devyni kalavijai/kristalai
Devyni kalavijai/kristalai
taro korta XV. Velnias
XV. Velnias
taro korta Trys monetos/diskai/pasauliai
Trys monetos/diskai/pasauliai
taro korta Keturios taurės
Keturios taurės
taro korta Taurių pažas/berniukas/princesė/vaikas
Taurių pažas/berniukas/princesė/vaikas
taro korta Kalavijų riteris/Kristalų išminčius
Kalavijų riteris/Kristalų išminčius
taro korta Aštuonios taurės
Aštuonios taurės
taro korta Penkios lazdos
Penkios lazdos
taro korta VIII. Teisingumas
VIII. Teisingumas
taro korta Šešios lazdos
Šešios lazdos
taro korta Dvi monetos/diskai/pasauliai
Dvi monetos/diskai/pasauliai
taro korta Keturios lazdos
Keturios lazdos
taro korta Septyni kalavijai/kristalai
Septyni kalavijai/kristalai
taro korta Lazdų riteris/išminčius
Lazdų riteris/išminčius
taro korta Septynios monetos/diskai/pasauliai
Septynios monetos/diskai/pasauliai
taro korta Kalavijų karalius/princas/Kristalų vyras
Kalavijų karalius/princas/Kristalų vyras
taro korta Dešimt taurių
Dešimt taurių
taro korta Penki kalavijai/kristalai
Penki kalavijai/kristalai
taro korta VI. Mylimieji
VI. Mylimieji
taro korta Monetų/Diskų/Pasaulių tūzas
Monetų/Diskų/Pasaulių tūzas
taro korta Dvi lazdos
Dvi lazdos
taro korta Devynios taurės
Devynios taurės
taro korta X. Laimės ratas
X. Laimės ratas
taro korta Dešimt kalavijų/kristalų
Dešimt kalavijų/kristalų
taro korta Taurių riteris/išminčius
Taurių riteris/išminčius
taro korta Keturi kalavijai/kristalai
Keturi kalavijai/kristalai
taro korta Penkios monetos/diskai/pasauliai
Penkios monetos/diskai/pasauliai
taro korta Kalavijų karalienė/Kristalų moteris
Kalavijų karalienė/Kristalų moteris
taro korta Taurių tūzas
Taurių tūzas
taro korta Šeši kalavijai/kristalai
Šeši kalavijai/kristalai
taro korta Dešimt lazdų
Dešimt lazdų
taro korta XIX. Saulė
XIX. Saulė
taro korta XX. Teismas
XX. Teismas
taro korta Balta korta
Balta korta
taro korta Septynios lazdos
Septynios lazdos
taro korta Monetų pažas/berniukas/Diskų princesė/Pasaulių vaikas
Monetų pažas/berniukas/Diskų princesė/Pasaulių vaikas
taro korta III. Valdovė/Imperatorienė
III. Valdovė/Imperatorienė
taro korta Lazdų karalienė/moteris
Lazdų karalienė/moteris
taro korta Lazdų karalius/princas/vyras
Lazdų karalius/princas/vyras
taro korta Taurių karalius/princas/vyras
Taurių karalius/princas/vyras
taro korta XVI. Griūvantis bokštas
XVI. Griūvantis bokštas
taro korta I. Magas
I. Magas
taro korta VII. Ozirio kovos vežimas
VII. Ozirio kovos vežimas
taro korta XVIII. Mėnulis
XVIII. Mėnulis
taro korta Dešimt monetų/diskų/pasaulių
Dešimt monetų/diskų/pasaulių
taro korta Šešios taurės
Šešios taurės
taro korta Trys lazdos
Trys lazdos
taro korta Du kalavijai/kristalai
Du kalavijai/kristalai
taro korta Lazdų tūzas
Lazdų tūzas
taro korta Lazdų berniukas/pažas/princesė/vaikas
Lazdų berniukas/pažas/princesė/vaikas
taro korta Aštuonios monetos/diskai/pasauliai
Aštuonios monetos/diskai/pasauliai
taro korta Keturios monetos/diskai/pasauliai
Keturios monetos/diskai/pasauliai
taro korta XII. Pakaruoklis
XII. Pakaruoklis
taro korta XXII. Beprotis
XXII. Beprotis
taro korta Devynios monetos/diskai/pasauliai
Devynios monetos/diskai/pasauliai
taro korta Penkios taurės
Penkios taurės
taro korta Devynios lazdos
Devynios lazdos
taro korta Septynios taurės
Septynios taurės
taro korta XIII. Mirtis
XIII. Mirtis
taro korta Kalavijų/Kristalų tūzas
Kalavijų/Kristalų tūzas
taro korta Dvi taurės
Dvi taurės
taro korta Aštuonios lazdos
Aštuonios lazdos
taro korta Monetų/Diskų karalienė/Pasaulių moteris
Monetų/Diskų karalienė/Pasaulių moteris
taro korta Kalavijų pažas/berniukas/princesė/Kristalų vaikas
Kalavijų pažas/berniukas/princesė/Kristalų vaikas
taro korta II. Žynė/Šventikė
II. Žynė/Šventikė
taro korta Trys kalavijai/kristalai
Trys kalavijai/kristalai
taro korta XVII. Žvaigždė
XVII. Žvaigždė
taro korta IV. Valdovas/Imperatorius
IV. Valdovas/Imperatorius
taro korta Taurių karalienė/moteris
Taurių karalienė/moteris
taro korta Šešios monetos/diskai/pasauliai
Šešios monetos/diskai/pasauliai
taro korta XIV. Santūrumas/Menas
XIV. Santūrumas/Menas
taro korta Monetų Karalius/Diskų princas/Pasaulių vyras
Monetų Karalius/Diskų princas/Pasaulių vyras
taro korta Trys taurės
Trys taurės
taro korta Aštuoni kalavijai/kristalai
Aštuoni kalavijai/kristalai
taro korta XI. Stiprybė/Jėga
XI. Stiprybė/Jėga
taro korta IX. Atsiskyrėlis
IX. Atsiskyrėlis
taro korta XXI. Taika/Pasaulis
XXI. Taika/Pasaulis