3 Kortų būrimas - greitas būrimas - tdb.lt

Pirma korta rodo praeitį, antra - dabartį, o trečioji atskleidžia ateities įvykius.

1 korta - IX. Atsiskyrėlis

Ši korta reiškia materialių ir dvasinių gėrybių siekio atsisakymą. Kokia nauda žmogui, jei jis gaus visą pasaulį, o sielai savo pakenks? - klausė Jėzus. Atrodo, paprasta tiesa, tačiau ją suprasti žmogui kartais prireikia viso gyvenimo. Todėl ir vaizduojamas senas atsiskyrėlis. 
Seniau šią kortą vadino Seniu ir buvo manoma, kad ji vaizduoja visaapimantį Laiką: vietoj žibinto ankščiau atsiskyrėlis laikė smėlio laikrodį. Tuomet ši korta kalbėjo ne apie išmintį, o apie baimę ir galėjo nusakyti artimą mirtį.
 
Kiekvienas žmogus į pasaulį atsineša kažką naujo, skaistaus. Ne tik su kiekvienu žmogumi pasaulio istorija rašoma vis toliau, bet ir jis pats jaučia būtinybę pakartoti "pasaulio istoriją" savyje, rasti savo atsakymus į esamas problemas. Todėl skleiskite pasaulyje savo šviesą, tvarkykite pasaulį kiek tik pajėgiate. Gydydami žemę, skinsite savo talentų vaisius ir tobulėsite. Bertoldas Brechtas sakė: "Nekaltybė yra ne tai, ką galima prarasti, o greičiau tai, ką galima įgyti".
 
Kortos reikšmė:
Laikas palikti smulkias problemas
Ir pasilinksminimus, tapusius įprastais.
Jie trukdo susimąstyti apie sielą.
Kiekvienam žmogui reikia vienatvės
Periodo ("atsiskyrėliškumas"), kad
Pagaliau susigaudytum pats savyje.
 
Tiesiai ši korta simbolizuoja dvasinių turtų paiešką ir įsigilinimą į savo vidinį pasaulį, o taip pat pusiausvyrą, atsargumą, vidinį susikaupimą, vikrumą. Kai kada nurodo vienatvę ir atsiribojimą nuo gyvenimo, bet situacija gali susiklostyti taip, kad laikina vienatvė - tik į gera.
 
Perversta reiškia pagalbos atsisakymą, užsispyrimą, įtarumą, neproduktyvaus gyvenimo stiliaus tęstinumą, o taip pat nereikalingą paslaptingumą ir atsargumą. Kai kada gali reikšti savarankišką gyvenimo tikslo siekimą, kai kada - emocionalų ryšį su dvasinga ir labai išmintinga asmenybe.

2 korta - Aštuoni kalavijai/kristalai

Menas praplėsti sąmonę.
Iš teorinių duomenų ir mąstymo išplaukia praktinės išvados. Egzistuoja mintys, kurių tu nesugebėsi suprasti, jei nepakeisi savo gyvenimo (Werneris Sprengeris). Kiekvienas žodis yra mintis, o kiekviena mintis yra tarsi įrankis. Kuo dažniau jį vartosite, tuo labiau jis tobulės, o jūs įgusite su juo elgtis.
 
Veiksmų tikslas yra įgauti tai, kas jums ir kitiems svarbu, naują suverenumą. Išsilaisvinkite iš dvasinių priklausomybių ir drovumų. Padarykite išvadas apie savo talentų gausą ir sutvarkykite pagal tai savo gyvenimą.
 
Nereikia savęs laikyti silpnu ir bejėgiu, sako ši korta. Pavojai, kurių jūs laukiate, ne tokie jau dideli. Įmanoma, kad jų nėra visiškai. Nusimeskit pančius, pasijuskit laisvu ir drąsiai eikit pirmyn.
 
Ši korta sako, kad klausiantįjį mistifikuoja jis pats arba kiti. Šalia Pakaruoklio, Griūvančio Bokšto ar Dviejų Lazdų pranašauja nesėkmes; šalia Lazdų Valeto - greitą išvažiavimą.

3 korta - Monetų pažas/berniukas/Diskų princesė/Pasaulių vaikas

Žemės vaisiai - kūno džiaugsmai.
Pasikliaukite teisybe, snūduriuojančia jumyse, ir iškelkite ją į paviršių. Laukite to iš artimųjų ir tai skatinkite.
 
Dabar jums svarbu rasti kelią į tikras jūsų gelmes ir talentus. Neleiskite sunkumams jūsų nugalėti. Būkite tikri - tikrasis grožis ir tikroji vertė dažnai gyvena nuošaly ir nori būti iš ten pat paimti.
 
Žvelkite sau ir savo priešpriešai į akis. Jūsų "moneta" yra gyvenimo dovana ir jei jūs savo talentą vertinsite ir branginsite, būsite tikras lobis sau ir savo aplinkai.
 
Tai jaunuolis, pradedantis pažinti pasaulį ir nenustojantis žavėtis jo grožiu. Tai žmogus, greičiausiai apdovanotas meniniais sugebėjimais. Su laiku jis taps meistru. Vienok dabar jam atrodo, kad išsaugoti ir padidinti pasaulio grožį galima ir netepant rankų juodu darbu. Išgrėbti purvą jis palieka kitiems.
 
Tai juodaplaukis jaunuolis. Jei yra šalia Penkių Taurių, tai vyrui pranašauja, kad greitu laiku "jo kakta pasipuoš ragais". Jei šalia yra Taurių Karalius, korta įgauna bruneto gundytojo reikšmę.
Jei atsakymas Jums neaiškus ir pernelyg neapibrėžtas, traukite dar vieną kortą, kuri jį patikslins. 
Traukti dar vieną kortą

Galvokite apie Jums rūpimą problemą, įvykį arba žmogų. Pasirinkite paeiliui 3 kortas:

taro korta Kalavijų/Kristalų tūzas
Kalavijų/Kristalų tūzas
taro korta Penki kalavijai/kristalai
Penki kalavijai/kristalai
taro korta XI. Stiprybė/Jėga
XI. Stiprybė/Jėga
taro korta VII. Ozirio kovos vežimas
VII. Ozirio kovos vežimas
taro korta Penkios monetos/diskai/pasauliai
Penkios monetos/diskai/pasauliai
taro korta Lazdų tūzas
Lazdų tūzas
taro korta Dešimt kalavijų/kristalų
Dešimt kalavijų/kristalų
taro korta Dvi monetos/diskai/pasauliai
Dvi monetos/diskai/pasauliai
taro korta Keturios taurės
Keturios taurės
taro korta Šešios monetos/diskai/pasauliai
Šešios monetos/diskai/pasauliai
taro korta XIII. Mirtis
XIII. Mirtis
taro korta Taurių karalienė/moteris
Taurių karalienė/moteris
taro korta XVIII. Mėnulis
XVIII. Mėnulis
taro korta VIII. Teisingumas
VIII. Teisingumas
taro korta Monetų Karalius/Diskų princas/Pasaulių vyras
Monetų Karalius/Diskų princas/Pasaulių vyras
taro korta Taurių pažas/berniukas/princesė/vaikas
Taurių pažas/berniukas/princesė/vaikas
taro korta Kalavijų karalius/princas/Kristalų vyras
Kalavijų karalius/princas/Kristalų vyras
taro korta V. Žynys/Šventikas
V. Žynys/Šventikas
taro korta Lazdų berniukas/pažas/princesė/vaikas
Lazdų berniukas/pažas/princesė/vaikas
taro korta Dešimt monetų/diskų/pasaulių
Dešimt monetų/diskų/pasaulių
taro korta Aštuonios lazdos
Aštuonios lazdos
taro korta XII. Pakaruoklis
XII. Pakaruoklis
taro korta Keturi kalavijai/kristalai
Keturi kalavijai/kristalai
taro korta Du kalavijai/kristalai
Du kalavijai/kristalai
taro korta III. Valdovė/Imperatorienė
III. Valdovė/Imperatorienė
taro korta Šešios taurės
Šešios taurės
taro korta Devynios monetos/diskai/pasauliai
Devynios monetos/diskai/pasauliai
taro korta Trys monetos/diskai/pasauliai
Trys monetos/diskai/pasauliai
taro korta X. Laimės ratas
X. Laimės ratas
taro korta XVII. Žvaigždė
XVII. Žvaigždė
taro korta Septynios monetos/diskai/pasauliai
Septynios monetos/diskai/pasauliai
taro korta Šeši kalavijai/kristalai
Šeši kalavijai/kristalai
taro korta Taurių riteris/išminčius
Taurių riteris/išminčius
taro korta Dešimt taurių
Dešimt taurių
taro korta Keturios monetos/diskai/pasauliai
Keturios monetos/diskai/pasauliai
taro korta IV. Valdovas/Imperatorius
IV. Valdovas/Imperatorius
taro korta Trys kalavijai/kristalai
Trys kalavijai/kristalai
taro korta XX. Teismas
XX. Teismas
taro korta Devynios taurės
Devynios taurės
taro korta Devyni kalavijai/kristalai
Devyni kalavijai/kristalai
taro korta Balta korta
Balta korta
taro korta Aštuonios monetos/diskai/pasauliai
Aštuonios monetos/diskai/pasauliai
taro korta Keturios lazdos
Keturios lazdos
taro korta Monetų pažas/berniukas/Diskų princesė/Pasaulių vaikas
Monetų pažas/berniukas/Diskų princesė/Pasaulių vaikas
taro korta Dešimt lazdų
Dešimt lazdų
taro korta Trys lazdos
Trys lazdos
taro korta XVI. Griūvantis bokštas
XVI. Griūvantis bokštas
taro korta IX. Atsiskyrėlis
IX. Atsiskyrėlis
taro korta XXI. Taika/Pasaulis
XXI. Taika/Pasaulis
taro korta XIX. Saulė
XIX. Saulė
taro korta Monetų/Diskų riteris/Pasaulių išminčius
Monetų/Diskų riteris/Pasaulių išminčius
taro korta Lazdų karalienė/moteris
Lazdų karalienė/moteris
taro korta Devynios lazdos
Devynios lazdos
taro korta Taurių tūzas
Taurių tūzas
taro korta Lazdų riteris/išminčius
Lazdų riteris/išminčius
taro korta Šešios lazdos
Šešios lazdos
taro korta Kalavijų karalienė/Kristalų moteris
Kalavijų karalienė/Kristalų moteris
taro korta II. Žynė/Šventikė
II. Žynė/Šventikė
taro korta Lazdų karalius/princas/vyras
Lazdų karalius/princas/vyras
taro korta Monetų/Diskų/Pasaulių tūzas
Monetų/Diskų/Pasaulių tūzas
taro korta VI. Mylimieji
VI. Mylimieji
taro korta I. Magas
I. Magas
taro korta Dvi lazdos
Dvi lazdos
taro korta Aštuoni kalavijai/kristalai
Aštuoni kalavijai/kristalai
taro korta Monetų/Diskų karalienė/Pasaulių moteris
Monetų/Diskų karalienė/Pasaulių moteris
taro korta Dvi taurės
Dvi taurės
taro korta Septyni kalavijai/kristalai
Septyni kalavijai/kristalai
taro korta Septynios taurės
Septynios taurės
taro korta XV. Velnias
XV. Velnias
taro korta Penkios lazdos
Penkios lazdos
taro korta XIV. Santūrumas/Menas
XIV. Santūrumas/Menas
taro korta Septynios lazdos
Septynios lazdos
taro korta Trys taurės
Trys taurės
taro korta Kalavijų riteris/Kristalų išminčius
Kalavijų riteris/Kristalų išminčius
taro korta Penkios taurės
Penkios taurės
taro korta Kalavijų pažas/berniukas/princesė/Kristalų vaikas
Kalavijų pažas/berniukas/princesė/Kristalų vaikas
taro korta Taurių karalius/princas/vyras
Taurių karalius/princas/vyras
taro korta Aštuonios taurės
Aštuonios taurės
taro korta XXII. Beprotis
XXII. Beprotis