3 Kortų būrimas - greitas būrimas - tdb.lt

Pirma korta rodo praeitį, antra - dabartį, o trečioji atskleidžia ateities įvykius.

1 korta - Šeši kalavijai/kristalai

Žinojimas ir mokymasis.
Studijuokite ir bandykite, mokykitės mokytis linksmai ir naudingai. Ieškokite išminties, slypinčios už teiginių.
 
Nustatykite interesus ir poreikius. Supraskite, ką kiti iš esmės mąsto apie tai, kas jums svarbu.
 
Pasitelkite visą savo inteligenciją ir visą savo derinimo ir perteikimo meną, kad jūsų ir artimųjų santykių būtų "sklandūs" ir jūs mokėtumėte laiko ir įvykių "tėkmėje" nustatyti savo kelią, nes jūs iš visko mokotės.
 
Ši korta reiškia žmogų (arba net visą šeimą), darantį svarbų žingsnį. Jis atsisako praeito gyvenimo, daugelio įpročių, ryšių, užsiėmimų ir iškeliauja į nežinomybę. Kardai šiuo atveju simbolizuoja atsiminimus apie liūdnus įvykius ir viltis dėl geresnės ateities.
 
Ji pranašauja kelią, t.y. vienokius ar kitokius radikalius pasikeitimus likime, kurie gali būti patikslinami pagal greta esančias kortas. Šalia Atsiskyrėlio arba Žvaigždės kortų - tai kelionė ir nemalonumai joje.

2 korta - Kalavijų riteris/Kristalų išminčius

Proto smarkumas ir radikalumas.
Čia kalbama apie uždegantį susižavėjimą ir fantastišką entuziazmą. Kadangi kalavijas atstovauja proto ir oro stichijai, tad ši korta siejama su minčių greitumu. Didžiausias iki šiol žinomas greitis yra šviesos greitis. Jei žmoguje egzistuoja šio išoriniame pasaulyje rasto dydžio atitikmuo, tada tai yra minčių judėjimas.
 
Apšvieskite ir išsiaiškinkite savo gyvenimą, padarykite aiškias išvadas. Aktualiuose savo sprendimuose ryžkitės viskam: pirmenybę teikite ilgalaikiams sprendimams, vystantiems jūsų asmenybę. Apmąstykite padėtį, interpretuokite ir aiškinkite mintį taip, kaip kiti interpretuoja sapnus, ir darykite praktines išvadas.
 
Tai karys, kryžiuotis, maištininkas. Jis nežino atlaidumo, puola pirmasis ir nebijo žūti: laimėti arba mirti!
 
Korta simbolizuoja jaunuolį, esantį savo karjeros pradžioje: jis nori parodyti sau ir kitiems, ką sugeba. Asmeninėj srity tai gali būti žmogus, dar nemokantis prisitaikyti prie partnerio ir linkęs suaštrinti santykius.
 
Šalia Griūvančio Bokšto Kardų Riteris sumažina tos kortos blogą poveikį.

3 korta - VII. Ozirio kovos vežimas

Tai savęs pažinimo korta. Todėl reikia gyventi, pačiam save pažinti ir patirti, o ne leistis nugyvenamam. Taip susiformuoja judrus ir kartu stabilus Aš.
 
 
Praeito gyvenimo kelio pabaiga, kas gi toliau? Kovos vežimas laukia - laikas į kelionę. Vežikas - tai žmogus, įgavęs didelę patirtį. Jis kyla į kelią, ketindamas užimti jam tinkamą vietą visuomenėje, ir jam tai pavyksta, nes turi stiprią valią. Jis tiki, kad dabar jausmai turi užleisti vietą protui. Tačiau jis dar nežino, kad ir ši gyvenimo atkarpa kada nors pasibaigs. Tuomet vėl viskas kartosis iš naujo, nors ir kitame lygyje.
 
Kortos reikšmė:
Kažkokia jėga verčia tave palikti
Tai, ką tu turi, pamiršti praeitį - 
Namus, darbą, draugus.
Tave perpildo energija, ir tu
Ieškai naujos dirvos veiklai.
Kilk į kelionę, ir tegul
Šis tavo kelionės etapas taps naujo
Pasaulio atradimu. Bet atmink,
Kad vežimas lekia greitai, o
Kelias pilnas staigių posūkių!
Tegul tave valdo protas, bet
Nesiek pilnai atsikratyti jausmais 
Ir emocijom: be jų tavo vežimas 
Gali apsiversti.
 
Tiesiai reiškia vystymąsi, ekspresiją, audringą praktinę veiklą. Psichikos srity - savikontrolę, savigarbą, valios jėgą, pergalę prieš likimo smūgius - ir visa tai todėl, kad turi palankius charakterio bruožus. Realybėje korta kalba apie sėkmę, pasiektą savo paties jėgomis, o ne atsitiktinumo. Taip pat pranašauja sėkmę darbe ir kelionėse - dažnai tolimose. Galima traktuoti ir kaip dorovingo gyvenimo ir atsakingumo simbolį. 
 
Perversta Kovos vežimo korta kalba apie psichinės pusiausvyros trūkumą, apie nepasitikėjimą, svetimą įtaką ir neigiamą aplinkinių įtaką. Taip pat traktuojama kaip nereikalingas keliaklupščiavimas prieš atgijusias tradicijas bei savęs paties apribojimą. Realybėje ši korta pasakoja apie konfliktus su teisėtvarka arba apie netikėtus teisminius reikalus.
Jei atsakymas Jums neaiškus ir pernelyg neapibrėžtas, traukite dar vieną kortą, kuri jį patikslins. 
Traukti dar vieną kortą

Galvokite apie Jums rūpimą problemą, įvykį arba žmogų. Pasirinkite paeiliui 3 kortas:

taro korta Devynios lazdos
Devynios lazdos
taro korta XIX. Saulė
XIX. Saulė
taro korta XXI. Taika/Pasaulis
XXI. Taika/Pasaulis
taro korta Dešimt taurių
Dešimt taurių
taro korta I. Magas
I. Magas
taro korta Penkios taurės
Penkios taurės
taro korta Taurių riteris/išminčius
Taurių riteris/išminčius
taro korta Penki kalavijai/kristalai
Penki kalavijai/kristalai
taro korta XVI. Griūvantis bokštas
XVI. Griūvantis bokštas
taro korta XI. Stiprybė/Jėga
XI. Stiprybė/Jėga
taro korta Aštuonios lazdos
Aštuonios lazdos
taro korta Taurių pažas/berniukas/princesė/vaikas
Taurių pažas/berniukas/princesė/vaikas
taro korta Šešios monetos/diskai/pasauliai
Šešios monetos/diskai/pasauliai
taro korta Trys lazdos
Trys lazdos
taro korta Septynios lazdos
Septynios lazdos
taro korta Septyni kalavijai/kristalai
Septyni kalavijai/kristalai
taro korta Lazdų riteris/išminčius
Lazdų riteris/išminčius
taro korta Keturios lazdos
Keturios lazdos
taro korta Monetų/Diskų karalienė/Pasaulių moteris
Monetų/Diskų karalienė/Pasaulių moteris
taro korta Lazdų karalius/princas/vyras
Lazdų karalius/princas/vyras
taro korta Monetų pažas/berniukas/Diskų princesė/Pasaulių vaikas
Monetų pažas/berniukas/Diskų princesė/Pasaulių vaikas
taro korta Lazdų berniukas/pažas/princesė/vaikas
Lazdų berniukas/pažas/princesė/vaikas
taro korta Monetų Karalius/Diskų princas/Pasaulių vyras
Monetų Karalius/Diskų princas/Pasaulių vyras
taro korta X. Laimės ratas
X. Laimės ratas
taro korta XVII. Žvaigždė
XVII. Žvaigždė
taro korta Taurių tūzas
Taurių tūzas
taro korta Devyni kalavijai/kristalai
Devyni kalavijai/kristalai
taro korta Lazdų karalienė/moteris
Lazdų karalienė/moteris
taro korta Dvi taurės
Dvi taurės
taro korta Aštuoni kalavijai/kristalai
Aštuoni kalavijai/kristalai
taro korta XVIII. Mėnulis
XVIII. Mėnulis
taro korta Taurių karalienė/moteris
Taurių karalienė/moteris
taro korta III. Valdovė/Imperatorienė
III. Valdovė/Imperatorienė
taro korta Septynios taurės
Septynios taurės
taro korta Penkios monetos/diskai/pasauliai
Penkios monetos/diskai/pasauliai
taro korta Septynios monetos/diskai/pasauliai
Septynios monetos/diskai/pasauliai
taro korta Taurių karalius/princas/vyras
Taurių karalius/princas/vyras
taro korta V. Žynys/Šventikas
V. Žynys/Šventikas
taro korta II. Žynė/Šventikė
II. Žynė/Šventikė
taro korta XIV. Santūrumas/Menas
XIV. Santūrumas/Menas
taro korta Keturi kalavijai/kristalai
Keturi kalavijai/kristalai
taro korta IV. Valdovas/Imperatorius
IV. Valdovas/Imperatorius
taro korta Dvi lazdos
Dvi lazdos
taro korta Keturios taurės
Keturios taurės
taro korta XII. Pakaruoklis
XII. Pakaruoklis
taro korta Devynios taurės
Devynios taurės
taro korta Dešimt kalavijų/kristalų
Dešimt kalavijų/kristalų
taro korta Šešios lazdos
Šešios lazdos
taro korta Dešimt lazdų
Dešimt lazdų
taro korta Kalavijų karalienė/Kristalų moteris
Kalavijų karalienė/Kristalų moteris
taro korta Devynios monetos/diskai/pasauliai
Devynios monetos/diskai/pasauliai
taro korta XIII. Mirtis
XIII. Mirtis
taro korta Penkios lazdos
Penkios lazdos
taro korta Trys monetos/diskai/pasauliai
Trys monetos/diskai/pasauliai
taro korta Keturios monetos/diskai/pasauliai
Keturios monetos/diskai/pasauliai
taro korta VII. Ozirio kovos vežimas
VII. Ozirio kovos vežimas
taro korta Šešios taurės
Šešios taurės
taro korta XV. Velnias
XV. Velnias
taro korta Aštuonios monetos/diskai/pasauliai
Aštuonios monetos/diskai/pasauliai
taro korta Balta korta
Balta korta
taro korta XX. Teismas
XX. Teismas
taro korta VI. Mylimieji
VI. Mylimieji
taro korta Monetų/Diskų riteris/Pasaulių išminčius
Monetų/Diskų riteris/Pasaulių išminčius
taro korta IX. Atsiskyrėlis
IX. Atsiskyrėlis
taro korta Dešimt monetų/diskų/pasaulių
Dešimt monetų/diskų/pasaulių
taro korta Trys kalavijai/kristalai
Trys kalavijai/kristalai
taro korta Lazdų tūzas
Lazdų tūzas
taro korta Šeši kalavijai/kristalai
Šeši kalavijai/kristalai
taro korta Dvi monetos/diskai/pasauliai
Dvi monetos/diskai/pasauliai
taro korta Monetų/Diskų/Pasaulių tūzas
Monetų/Diskų/Pasaulių tūzas
taro korta Trys taurės
Trys taurės
taro korta Du kalavijai/kristalai
Du kalavijai/kristalai
taro korta Kalavijų/Kristalų tūzas
Kalavijų/Kristalų tūzas
taro korta XXII. Beprotis
XXII. Beprotis
taro korta Kalavijų karalius/princas/Kristalų vyras
Kalavijų karalius/princas/Kristalų vyras
taro korta Kalavijų pažas/berniukas/princesė/Kristalų vaikas
Kalavijų pažas/berniukas/princesė/Kristalų vaikas
taro korta Aštuonios taurės
Aštuonios taurės
taro korta Kalavijų riteris/Kristalų išminčius
Kalavijų riteris/Kristalų išminčius
taro korta VIII. Teisingumas
VIII. Teisingumas