9 Kortų būrimas - greitas būrimas - tdb.lt

1, 2, 3 kortos simbolizuoja praeitį.
4, 5, 6 kortos rodo dabartį.
7, 8, 9 kortos atskleidžia ateitį.

1 korta - Septynios monetos/diskai/pasauliai

Mįslė ir įminimas.
Gyvenimas užduoda mįslių ir konkrečių užduočių, kurių sprendimą ar įminimą turite rasti šiuo momentu kartu iššifruodami savo reikšmę, asmeninę prasmę, gyvenimo užduotį. Kiekviena išspręsta užduotis parodys jums tai, kad einate teisingu keliu, o kiekviena nesėkmė yra vertinga, nes ji paaiškina, kokia užduotis ar prasmė jums nėra skirta. Visada abejokite esančiais kriterijais, tada žinosite, kas yra skirta jums, o kas dažniau sudaro kliūtis.
 
Tai Sėjikas, apsodinęs sodą ir laukiantis derliaus. Bet iki derliaus dar toli, ir žmogų apninka abejonės: ar sudygs sėklos? Ar užaugs vaisiai?
 
Korta simbolizuoja sąmonės susidvejinimą, viltį ir neužtikrintumą. Turėk kantrybės, sako ši korta. Bet kokiam darbui reikia laiko, kad subręstų. Jei pasėjai gerą, tai geras bus ir derlius.
 
Korta reiškia nerimą ir rūpesčius dėl pinigų. Šalia Pakaruoklio ar Dviejų Diskų reiškia nuostolius. Taurių Valetas merginai žada pasiturintį jaunikį.

2 korta - Balta korta

Balta arba tuščia korta gali reikšti du dalykus: kad žmogus, kurį buria, nenori, jog kas nors apie jį sužinotų per daug, arba kad jo ateitis negali būti nusakyta žmogui prieinamais būdais. Bet kuriuo atveju geriau yra nutraukti tolimesnes atsakymo paieškas, nors būrimą toliau galima pratęsti.
 
Balta korta yra beveik visose kaladėse.

3 korta - III. Valdovė/Imperatorienė

Tai lyg Mago ir Žynės susitikimo rezultatas, kuris vaizduoja priešingybių (vyriško ir moteriško pradų) susijungimą. Tačiau moteriškas pradas dominuoja, tuo pat metu tai ir vaisingumas,  fizinė ir dvasinė kūrybinė jėga, pasiekusi savo išsiliejimo ribą. Būtent jos dėka po mūsų žemėje lieka mūsų vaikai ir darbai. Ši figūra atstovauja asmeninio teisingumo principui. Viskas, ką daro Valdovė ar Imperatorienė, yra nuoširdu.

Kortos reikšmė:
Neužmiršk Imperatorienės valdžios, jei jau iškrito tau ši korta.
Paklausk savęs: ar kame nors nepažeidei jos valios?
Ar nebandei savęs išprievartauti? O užgniaužti kūrybinį pradą?
Save reikia priimti tokiu, koks esi, pasikliauti Likimu, priimti ramią pozą,
Kaip Imperatorienė, pavaizduota ant kortos, ir leisk įvykiams eiti savu keliu.
Daugiau nėra ką užkariauti:
Viskas, ko tau reikia, jau pasiekta.
Tiesiai reiškia kūrybą, naują gyvenimą, šviesą, grožį ir gėrį kasdienybėje, materialume, jausmuose ir mintyse. O taip pat vaisingumą, materialias gėrybes, perteklių. Stabilumas namuose, motiniškas rūpestis dėl namų židinio. Kai kada reiškia vedybas, o taip pat palikuonių atsiradimą. Pasisekimas bet kokioj kūryboj.

Perversta reikškia rūpesčius namuose, kai kada materialius sunkumus, nevaisingumą arba nesėkmingą norą pastoti. Sunkumai savojo “aš” suvokime, kūrybinių jėgų nuosmūkis.

4 korta - Dešimt lazdų

Medkirčio archetipas.
Iš pradžių iš miško atnešamas medis, paskui tas stambus rąstas įpjaunamas, įspraudžiamas pleištas ir toliau smulkinamas tol, kol lieka malkos ir degios pliauskos.
 
Tokia operacijų grandinė, transformuojanti pirmykštę gamtos galią į smulkiausias gyvas energijas, kol pagaliau medis suliepsnoja, ir prieš tai buvusi įkalinta materijos energija išlaisvinama. Jei jūs šį ryšį prarasite, priskaldysite tik šipulių, daug skiedrų ir viskas nueis niekais. Tačiau jeigu dideles problemas ir svarbias užduotis suskirstysite taip, kad galėtumėte jas pažaboti ir išspręsti, tai jūs išmintingai paversite stambų rąstą pliauskomis.
 
Ši korta reiškia žmogų, užsikrovusį per daug - atsakingumas, kuris ne jo jėgoms, arba įsipareigojimai, kurių jis nepajėgus išpildyti. Vietoj to, kad žengtų toliau su šia našta, jam reikia sustoti, numesti jos bent dalį ir apsižvalgyti: kur jis nuėjo ir ar verta šį krūvį nešti toliau?
 
Tai korta, pranašaujanti katastrofą ir bankrotą. Šalia Mėnulio kortos reiškia apgaulę žmogaus, kuris save vadino jūsų draugu.

5 korta - Trys lazdos

Jūsų "vieta po saule". 
Raskite ir apgyvendinkite šią saulėtą savo vietą. Stenkitės dėl savo sumanymų, pradėkite juos, net jei kiti dar abejoja. Jei jūs visiškai atsiduosite, sugebėsite "užkrėsti" ir pavilioti paskui save kitus. Prireikus parodykite savo nagus, o kai jus užplūs ir šildys gyvenimo jėga, tai mėgaukitės šiuo malonumu, kiek tik galite.
 
Rasti savo "vietą po saule", vadinasi, pasiekti "gyvenimo vidurį". O tai reiškia, kad būdamas suaugęs ar būdama suaugusi jūs vėl tampate vaiku. Tai tarsi asmeninis atgimimas. Atgimimas pačiame šio gyvenimo viduryje!
 
Tai - Keliautojas; žmogus, savo laiku leidęsis į tolimą ir pavojingą kelią, kad nueitų iki jūros. Jo kelias buvo sunkus, jis pavargo, bet savo tikslą pasiekė: jūra - tai naujas pasaulis, naujas gyvenimas. Dabar jis laisvas nuo praeities naštos. 
 
Tai korta, žadanti sėkmę pradėtame darbe, o šalia Arkano XXI (0) ir Arkano II  -draugystę su protingu žmogumi. 

6 korta - Dešimt kalavijų/kristalų

Pažinimo viršūnė.
Dešimt kalavijų vaizduoja proto galybę. Čia sistemingai tarpusavyje susietos visos mąstymo ir asmeninės egzistencijos sritys. Netinkami įsivaizdavimai, Ego ar įvaizdis, kurie iš tiesų tikrovės daugiau nebeatitinka, pasmerkti žlugimui. Galbūt turi mirti tam tikras profesinis, meilės ar sėkmės įsivaizdavimas.
 
Sena Dzen patarlė byloja: "Jei sutiksi pakeliui Budą, nužudyk jį!" Tai reiškia: pašalinkite iš kelio visus stabus ir autoritetus, taip pat visus išorės idealus. Kalbama apie atsidavimą "Dievui" ir gyvenimo tiesą. Nevaisingų svajonių, įsivaizdavimų ir teorijų mirtis į paviršių iškelia naują ir spindintį horizontą. Būti budriam akimirkos reikalavimams - tai prilygsta nuolatiniam rūpinimuisi savimi ir savo gyvenimu. Tai tarsi prisipažinimas meilėje sau pačiam, "Dievui" ir "pasauliui".
 
Ši korta simbolizuoja nusivylimą. Atrodo, kad blogiau jau būti nebegali, o prašviesėjimas niekada nebeateis. Tačiau kortos esmė optimistinė: tai paskutinė Kalavijų mosties korta, po jos prasideda kita mostis, naujas gyvenimo periodas. Dabar jau nebeverta nusiminti: praeities nebepakeisi, tad ar ne geriau pailsėt ir sukaupt jėgas ateičiai?
 
Šalia Mirties kortos gali reikšti artimojo nelaimę; šalia Imperatorienės - barnį.

7 korta - Trys taurės

Stiprių jausmų galia.
Ši korta atspindi didžiulius vidinius poreikius ir mokėjimą derinti įvairius jausmus ir nuotaikas.
 
Šią kortą labai teisingai atspindi krikščioniškas principas: mylėk savo artimą kaip save patį. Pats savaime šis sakinys išreiškia tai, apie ką čia ir kalbama. Jis pateikia užduotį, išreiškiančią didžiulį psichinį ir asmeninį darbą: lygiaverčiai mylėti save ir kitus. Jūsų siela vienu metu patiria kelias teisybes. Leiskite savo sielai augti.
 
Ši korta reiškia draugystę ir meilę, laiką džiaugtis ir laiką dalintis savo džiaugsmu su kitais. Ji reiškia sugalvoto reikalo sėkmę, gerų santykių su partneriu atnaujinimą, palankios juostos pradžią gyvenime, sėkmingą kelionę, žodžiu, visokią sėkmę, nors daugiau dvasinę (moralinę) nei materialinę.
 
Korta žada pasisekimą darbuose, ypač kūrybingiem žmonėm. Šalia nepalankių kortų sumažina jų blogą reikšmę.

8 korta - I. Magas

Jei klausiantysis – vyras, ši korta išdedama kaip klausiančiojo simbolis.

Magas – tai asmenybė, jaučianti amžių jungtį. Idėja įsikūnija, suvokia savąjį “aš”. Magas – žmogus patyręs, bet jaunas, naudojantis magiją, kad iškiltų virš pasaulio. Šioji magija nesusijusi nei su ritualais, nei su romantika. Kaip ir magui, jums gyvenime pavyksta daryti stebuklus, kurie pačiam atrodo visiškai įprasti. Mago kortos reikšmė yra kartu ir tai, kad jūs jau savo vietą visatoje radote ir rasite ateityje. Magas – tai individualybės kerai, kurie yra jūsų gebėjimas su gyvenimo permainomis elgtis kūrybingai ir magiškai.

Tai asmeniniai kerai, išties magiški ir sykiu visai tikroviški. Magijos esmė - susiliejimas su Visata ir pasauliu, ši vienovė įsikūnija individualybės keruose ir per juos pasireiškia. Kortos skaičius Vienas - Taro skaičių plotmėje, nedalus. Lotyniškai nedalus - Individuum. Magas yra neatskiriama asmeninės prigimties dalis. Dangaus ir žemės, dienos ir nakties, vizijos ir tikrovės santykis tam suteikia naujų vaisingų impulsų.

Detaliai išanalizuokite išorines ir vidines savo padėties ar uždavinio aplinkybes. Atsiverkite naujoms mintims ir idėjoms; pasikliaukite savo individualybės galia.


Kortos reikšmė:
Tu – laisvas, savarankiškas žmogus ir turi pats priimti sprendimus.
Ir išėjimą iš savo dabartinės situacijos teks susirasti pačiam.
Jėgų tau pakaks, kad norimą pasiektum;
Reikia tik ryžtis panorėti.
Tiesioj padėty korta reikškia meistriškumą, lankstumą, miklumą, iniciatyvą, norą rizikuoti, savo jėgų panaudojimą, sugebėjimą vesti reikalus ir suprasti žmones.

Perversta simbolizuoja neryžtingumą, nedrąsą ir neužtikrintumą, niekinamą požiūrį į save, nemokėjimą panaudoti savo sugebėjimų ir talentų.

9 korta - Taurių pažas/berniukas/princesė/vaikas

Sielos atgaiva.
Korta perspėja apie vidinio gyvenimo lengvabūdiškumą.
 
Lengvabūdiškumas sielos ir meilės reikaluose šaukiasi įgyvendinti svarbius asmeninius troškimus ir (ar) panaikinti baimes. Visa kita būtų daug sunkiau.
 
Grumkitės už aiškumą ir teisingumą savo sieloje. Gerai supraskite sielą. Jei jūs ir jūsų artimieji rasite bendrą kalbą, senos žaizdos užgis ir pažinsite tikrus stebuklus.
 
Tai aktorius iš pašaukimo, o dažnai ir pagal profesiją. Jis visada jaučiasi scenoje. Poetas, trokštantis publikos pripažinimo, žavingas sukčius, apskritai žmogus, turintis turtingą vaizduotę. Tačiau yra pavojus, kad jis taip ir liks diletantu visose srityse, nemokantis susikoncentruoti ties kažkuo vienu. Jam teks pergyventi daug išbandymų, kol išmoks teisingai save vertinti.
 
Tai korta, dažnai reiškianti jauną baltaplaukį žmogų ir greitą žinią apie palankią reikalų eigą ar svarbaus pareigūno prielankumą. Su Taurių Dvejuke merginai reiškia sėkmingas vedybas.
Jei atsakymas Jums neaiškus ir pernelyg neapibrėžtas, traukite dar vieną kortą, kuri jį patikslins. 
Traukti dar vieną kortą

Galvokite apie Jums rūpimą problemą, įvykį arba žmogų. Pasirinkite paeiliui 9 kortas:

taro korta Devynios lazdos
Devynios lazdos
taro korta Dešimt taurių
Dešimt taurių
taro korta VIII. Teisingumas
VIII. Teisingumas
taro korta III. Valdovė/Imperatorienė
III. Valdovė/Imperatorienė
taro korta Lazdų berniukas/pažas/princesė/vaikas
Lazdų berniukas/pažas/princesė/vaikas
taro korta II. Žynė/Šventikė
II. Žynė/Šventikė
taro korta Šeši kalavijai/kristalai
Šeši kalavijai/kristalai
taro korta Devynios taurės
Devynios taurės
taro korta Monetų/Diskų riteris/Pasaulių išminčius
Monetų/Diskų riteris/Pasaulių išminčius
taro korta XI. Stiprybė/Jėga
XI. Stiprybė/Jėga
taro korta Lazdų karalius/princas/vyras
Lazdų karalius/princas/vyras
taro korta Septynios taurės
Septynios taurės
taro korta Taurių tūzas
Taurių tūzas
taro korta XX. Teismas
XX. Teismas
taro korta Trys monetos/diskai/pasauliai
Trys monetos/diskai/pasauliai
taro korta Dvi lazdos
Dvi lazdos
taro korta Aštuoni kalavijai/kristalai
Aštuoni kalavijai/kristalai
taro korta XIX. Saulė
XIX. Saulė
taro korta Dešimt lazdų
Dešimt lazdų
taro korta Keturios taurės
Keturios taurės
taro korta Dvi monetos/diskai/pasauliai
Dvi monetos/diskai/pasauliai
taro korta Trys taurės
Trys taurės
taro korta Keturi kalavijai/kristalai
Keturi kalavijai/kristalai
taro korta Lazdų karalienė/moteris
Lazdų karalienė/moteris
taro korta XXII. Beprotis
XXII. Beprotis
taro korta Trys lazdos
Trys lazdos
taro korta VII. Ozirio kovos vežimas
VII. Ozirio kovos vežimas
taro korta I. Magas
I. Magas
taro korta Trys kalavijai/kristalai
Trys kalavijai/kristalai
taro korta Lazdų riteris/išminčius
Lazdų riteris/išminčius
taro korta Septyni kalavijai/kristalai
Septyni kalavijai/kristalai
taro korta V. Žynys/Šventikas
V. Žynys/Šventikas
taro korta Aštuonios taurės
Aštuonios taurės
taro korta Šešios monetos/diskai/pasauliai
Šešios monetos/diskai/pasauliai
taro korta Taurių riteris/išminčius
Taurių riteris/išminčius
taro korta Aštuonios monetos/diskai/pasauliai
Aštuonios monetos/diskai/pasauliai
taro korta Penkios taurės
Penkios taurės
taro korta Dvi taurės
Dvi taurės
taro korta Aštuonios lazdos
Aštuonios lazdos
taro korta Monetų pažas/berniukas/Diskų princesė/Pasaulių vaikas
Monetų pažas/berniukas/Diskų princesė/Pasaulių vaikas
taro korta XII. Pakaruoklis
XII. Pakaruoklis
taro korta Balta korta
Balta korta
taro korta Septynios monetos/diskai/pasauliai
Septynios monetos/diskai/pasauliai
taro korta Monetų/Diskų/Pasaulių tūzas
Monetų/Diskų/Pasaulių tūzas
taro korta Keturios monetos/diskai/pasauliai
Keturios monetos/diskai/pasauliai
taro korta Kalavijų/Kristalų tūzas
Kalavijų/Kristalų tūzas
taro korta Keturios lazdos
Keturios lazdos
taro korta Monetų Karalius/Diskų princas/Pasaulių vyras
Monetų Karalius/Diskų princas/Pasaulių vyras
taro korta Dešimt monetų/diskų/pasaulių
Dešimt monetų/diskų/pasaulių
taro korta Penki kalavijai/kristalai
Penki kalavijai/kristalai
taro korta X. Laimės ratas
X. Laimės ratas
taro korta XVI. Griūvantis bokštas
XVI. Griūvantis bokštas
taro korta Du kalavijai/kristalai
Du kalavijai/kristalai
taro korta Penkios monetos/diskai/pasauliai
Penkios monetos/diskai/pasauliai
taro korta XIII. Mirtis
XIII. Mirtis
taro korta Devyni kalavijai/kristalai
Devyni kalavijai/kristalai
taro korta Monetų/Diskų karalienė/Pasaulių moteris
Monetų/Diskų karalienė/Pasaulių moteris
taro korta Taurių pažas/berniukas/princesė/vaikas
Taurių pažas/berniukas/princesė/vaikas
taro korta IX. Atsiskyrėlis
IX. Atsiskyrėlis
taro korta Šešios lazdos
Šešios lazdos
taro korta Šešios taurės
Šešios taurės
taro korta Kalavijų karalienė/Kristalų moteris
Kalavijų karalienė/Kristalų moteris
taro korta XIV. Santūrumas/Menas
XIV. Santūrumas/Menas
taro korta Taurių karalienė/moteris
Taurių karalienė/moteris
taro korta VI. Mylimieji
VI. Mylimieji
taro korta XV. Velnias
XV. Velnias
taro korta XXI. Taika/Pasaulis
XXI. Taika/Pasaulis
taro korta Kalavijų karalius/princas/Kristalų vyras
Kalavijų karalius/princas/Kristalų vyras
taro korta Kalavijų pažas/berniukas/princesė/Kristalų vaikas
Kalavijų pažas/berniukas/princesė/Kristalų vaikas
taro korta XVIII. Mėnulis
XVIII. Mėnulis
taro korta Devynios monetos/diskai/pasauliai
Devynios monetos/diskai/pasauliai
taro korta Kalavijų riteris/Kristalų išminčius
Kalavijų riteris/Kristalų išminčius
taro korta Lazdų tūzas
Lazdų tūzas
taro korta IV. Valdovas/Imperatorius
IV. Valdovas/Imperatorius
taro korta Dešimt kalavijų/kristalų
Dešimt kalavijų/kristalų
taro korta Penkios lazdos
Penkios lazdos
taro korta Septynios lazdos
Septynios lazdos
taro korta XVII. Žvaigždė
XVII. Žvaigždė
taro korta Taurių karalius/princas/vyras
Taurių karalius/princas/vyras