9 Kortų būrimas - greitas būrimas - tdb.lt

1, 2, 3 kortos simbolizuoja praeitį.
4, 5, 6 kortos rodo dabartį.
7, 8, 9 kortos atskleidžia ateitį.

1 korta - XIX. Saulė

Taip ar kitaip, ši korta reiškia tą ilgai lauktą šviesos ir džiaugsmo pasaulį, kurio taip ilgai laukei ir siekei visą savo kelionę. Prasibrauti iki jo sugebėjai tik todėl, kad tave vedė jėga aukštesnė už žmogišką, kurios dėka gyvenimo žiežirba neužgęsta visuose etapuose, kiek jų bebūtų. Ateina eilinio etapo pabaiga, bet tai jūsų nebegąsdina: tu žinai, kad po jo ateis naujas. Tavo protas aiškus, jis išmoko siekti svarbiausio, atmesdamas nereikalinga. Jums daug kas pasiekiama, daug kas jūsų jėgoms; bet protas - baisus ginklas, ir naudotis juo reikia tik su didele atsakomybe.
 
Kortos reikšmė:
Tu pasiekei aukštą sąmonės lygį. Turi turtingą, išmintingą sielą, ir Dabar tu žinai, kas yra laimė. Tu Į pasaulį paleidai palikuonis, Užauginai medį ir nužudei gyvatę. Tu supratai, kame slypi tavo Paskirtis, atsiskaitei su karmine Skola ir dabar gali tame padėti Kitiems. Būk jiems malonus.
 
Tiesiai praktiniam plane ši korta gali reikšti greitą vaiko gimimą. TAI PATI GERIAUSIA ARKANO KORTA. Reiškia laimę, materialią gerovę, gerą sveikatą, didelius pasiekimus bet kurioje veiklos srityje. Išradingumas, aplinkinių pagarba, žodžiu - gyvenimo aušra. Kai kada ši korta reiškia šventę dėl didelio pasisekimo - triumfas, apdovanojimas, optimizmas, gera ateitis. Taip pat reiškia ilgalaikių norų išsipildymą: vaiko gimimą arba džiaugsmą dėl vaikų pasiekimų. Saulė visada reiškia norų išsipildymą.
 
Apversta reiškia sunkumus kontaktuojant su žmonėmis, problemas santuokoj ir partnerystėj, nesusipratimus, neteisingus sėkmės įvaizdžius, nereikalingą rūpestingumą, aktyvumą, kuris neduoda rezultatų. Kaikada reiškia problemas dėl sveikatos ar šeimynines bėdas. Šioje pozicijoje korta reiškia, kad visa palanki Saulės įtaka yra nusilpusi. Sėkmė bus pasiekta, bet tik po didelių pastangų. Viltys ir svajonės širdies reikaluose išsipildys nepilnai. Galimas laikinas išsiskyrimas su mylimu žmogumi.

2 korta - Monetų/Diskų riteris/Pasaulių išminčius

Gera nuotaika ir derlingumas.
Čia kalbama apie pasitikėjimą savo jėgomis, ypač apie gebėjimą sutvarkyti savo gyvenimą, ne bėgti nuo problemų, o jas spręsti. Savo gyvenime turite galimybę daug ką užsitarnauti. Suprasdami savo užduotis ir būtinybes, suprasite patys save. Pažinti tikrąsias būtinybes yra ypatingas talentas ir tikras lobis.
 
Sukurkite malonią gyvenimo aplinką, kurioje jūs įgyvendintumėte tai, kas atitinka tikrąją jūsų prigimtį ir gyvenimo pažiūras.
 
Atsisakykite netikro kuklumo, įteigtų idealų ir saugokitės klaidinamų svajonių, kurios tik atims jūsų jėgas. Tikras meistras gimsta apribojimuose, vadinasi, išsivaduokite ir pirmyn.
 
Ši korta įasmenina žmogų, esantį vidury sunkaus keli, pačiame apsiimto didelio darbo įkarštyje. Riteris nėra agresyvus ir dosniai padeda aplinkiniams, tačiau duodamas niekada nepraranda saiko jausmo. Tačiau tai gali reikšti ir tai, kad kažkam galite atsisakyti padaryti paslaugą.

3 korta - Dvi taurės

Sielos skirtumų reikšmė.
Simpatija ir antipatija, svarbiausios ir esminės sielos gyvenimo dalys, leidžia jums esminius skyrimus. Kalavijas yra dviašmenis, monetos ar diskai turi dvi medalio puses, o taurės išreiškia jutiminio ir sielos gyvenimo polius. Jausmų upę padalija ir blokuoja tai, ko trokštame, ir tai, ko bijome. Tačiau jeigu jūs visus savo jausmus, o ypač troškimus ir baimes teisingai įvardinsite, šios blokados bus nereikalingos.
 
Ko tik nėra perteikęs žodis meilė? Čia turi būti nustatomi jausmai ir sielos reakcijos. Galėdami jausmus skirti nuo sielos reakcijų, tuoj pat elgsitės tiksliau ir laisviau. Tai - tikroji meilė. 
 
Korta reiškia meilės pradžią arba malonią pažintį, kurios dėka atsiras kas naujo, tai pakilimas į naują dvasinio tobulėjimo lygį, atsiradimas kažkokios naujos jėgos (palygink su Jėgos korta).
 
Ši korta taip pat numato vaiko gimimą ir yra labai svarbi tuomet, kai įtariamas nevaisingumas.  Šalia Devynių Taurių žada susitikimą su mylimuoju.

4 korta - Taurių karalius/princas/vyras

Išminties troškimas ir troškimų išmintis.
Savo sieloje jūs sugebėsite viską pertvarkyti. Pasitikėkite savo jausmais, artimųjų jausmais tiek gerąja, tiek blogąja prasme.
 
Pasikliaukite savo sielos galia, skambančia pasakos žodžiuose: "Seniai, seniai, kai dar norai pildydavosi..." Asmeninė transformacija ir sielos kitimai priklauso ne tik nuo geros valios ar arklo likimo, kiek nuo jūsų gebėjimo rasti savo sielos poreikiams naujas paklausias alternatyvas. Nustatykite esamų jausmų ir poreikių esmę ir tada jūs rasite ieškomą atsakymą.
 
Karaliaus jausmai per daug stiprūs, kad jis galėtų išlikti ramus. Ramus jo gyvenimo periodas pasibaigė.
 
Dažnai tai - dailininkas, rašytojas, galbūt psichoterapeutas arba okultistas, besinaudojantis tuo, kad yra žinomas ir gerbiamas. Jis sau užsikrovė sunkias pareigas, bet tai jo jėgoms.

5 korta - Penkios taurės

Jausmų esmė.
Labai dažnai ši korta vaizduojama su tuščiomis taurėmis. Tuščios taurės simbolizuoja arba sielos trūkumą, arba visišką sielos atvirumą. Jei siela juoda, tai arba pavojaus ženklas, kuriam reikalinga skubi praktinė pagalba ir savigyna, arba tai gali būti ir džiaugsmingo įvykio, naujo pradėjimo sieloje signalas.
 
Vienas klasikinių šios kortos aiškinimų yra nusivylimas, taip pat ir klystkelio pabaigos prasme. Šalia to, korta visgi reiškia naują sielos nuovokumo galimybių nustatymą.
 
Tačiau gyvenimas čia nesibaigia, sako korta. Jūsų skausmas didelis, praradimai reikšmingi, bet priekyje dar bus džiaugsmų ir atradimų. Tereikia apsidairyti, nustoti mąstyti apie savo skausmą - ir jis nueis praeitin, ir prieš jus atsivers laiminga ateitis.

6 korta - XIII. Mirtis

Mirtis ir gyvenimas neatsiejami, viena gimdo kitą; ar verta pabaiga laikyti tai, kas tuo pat metu yra ir pradžia? Todėl ši korta ir nėra fizinės mirties pranašas. Mirties korta, priešpaskutinė (ne paskutinė!) antros septyniukės korta, nurodo ateinantį arba jau prasidėjusį asmenybės atsinaujinimą.
 
Kartais korta reiškia, kad esate nepaprastai susižavėjęs prievarta ir naikinimu arba jaučiate tokią grėsmę. Tačiau jūsų agresyvūs impulsai bus tik tuomet pavojingi, jei bandysite juos neigti. Jūs galite išmokti naudoti savo galią ir valdžią ne prieš kitus, o į pagalbą sau.
 
Kortos reikšmė:
Dar vienas gyvenimo etapas artėja
Prie pabaigos. Pačiu artimiausiu 
Metu tavyje subręs visiškai nauja
Asmenybė. Kitokiomis taps mintys,
Įsivaizdavimai; atsiras nauji draugai.
Nepasikeitusi liks tik ta gyvenimo 
Žiežirba, kurią dažnai vadina siela;
Iš tiesų, tai tik kūrybinė jėga, gebanti
Kurti nauja. Ji ir pereina iš vieno
Įsikūnijimo į kitą.
 
Tiesiai nereiškia fizinės baigties. Numato gilias psichikos ir požiūrio į gyvenimą permainas. Yra didelis šansas, kad į jūsų gyvenimą ateis kažkas naujo, nepatirto. Tai permainų, kurios yra neišvengiamų gamtos jėgų veiklos rezultatų simbolis. Apie tai, kokios permainos laukia, turi papasakoti kaimyninės kortos. Tačiau bet kuriuo atveju ši korta numato neplanuotas permainas, suteikia šansą naujam startui gyvenime.
 
Perversta simbolizuoja baimę prieš permainas, reikalų sustojimą, darbą per jėgą. Gali reikšti psichinį letargą. Jei šalia yra geros kortos, tai reiškia lėtą judėjimą link permainų.

7 korta - Lazdų tūzas

Ugnies esybė, ištakos, visa jos galybė.
Priimkite dar kartą jums iš naujo dovanojamą ugnį ir gyvybingumą kaip gyvenimo dovaną. 
 
Lazda, varpos ir raganos šluotos simbolis, įkūnija seksualumą, taip pat savęs įtvirtinimo jėgas, mūsų valią ir nuostabų gebėjimą save peraugti, pasiekti naujų laimėjimų ir patraukti naujais keliais.
 
Yra ne tik "pagrindiniai" savisaugos ir dauginimosi instinktai, bet ir "kultūriniai" - meilė ir agresija. Jei paimsite lazdą į rankas iš naujo, turėsite progą atrasti naujas galimybes meilei ir teigiamoms agresijoms, kad geriau pavyktų apsisaugoti nuo nelauktų meilės ir (neigiamų) agresijų aspektų. Drąsiai imkitės reikalo - ir sėkmė bus jūsų, sako ši korta.
 
Šalia Velnio kortos žada nesantuokinius vaikus.

8 korta - Kalavijų pažas/berniukas/princesė/Kristalų vaikas

Švietimo žavesys.
Paimkite ir laikykite kalaviją savo rankose. Neatiduokite savo sprendimo teisės kitiems. Naujos idėjos vertė matuojama ne tuo, kas yra, o tuo, kas bus.
 
Sergėkitės ir saugokitės vien tik pramanytų nuomonių ir "argumentų". Elkitės su savo ir savo artimųjų idėjomis atidžiai ir kūrybingai.
 
Tai berniukas, dar visiškai neturintis problemų ir nežinantis, kiek problemų slepia gyvenimas.Tačiau šis jaunas žmogus apie tai jau nutuokia. Jis baiminasi būtinybės pačiam daryti sprendimus, vienok, tai praeis; svarbu tik, kad tokioj būsenoj jis neliktų visam laikui, pripratęs visą atsakomybę užkrauti kitiems.
 
Tai korta, reiškianti smalsų žmogų, trokštantį "kišti nosį" į svetimus reikalus. Šalia Aštuonių Dinarų gali reikšti netikėtą dovaną. Šalia Griūvančio Bokšto arba Penkių Kalavijų - piniginius praradimus. Kairėje nuo Šventiko - mylimos giminaitės vedyas su žmogumi, kurio jūs nekenčiat.

9 korta - XV. Velnias

Ši korta kalba apie tai, kad blogis yra žmogaus sudėtinė dalis, taip pat ir viso gyvenimo. Tuo pat metu kortos grafika nurodo, kad ugnis gali būti šviesa.
 
Velnio korta simbolizuoja gundymus - polinkius, apie kuriuos sąmoningai pamirštama, arba tiesiog nenorima jų pripažinti, o tuomet jie pasireiškia pačiu neįprasčiausiu būdu. Vienintelis būdas su jais kovoti - nebėgti nuo to, kas draudžiama, o priimti viską taip, kaip yra, pereiti per išbandymus ir palikti praeityje: ne toks tas velnias baisus, kokiu jį vaizduoja.
 
Kortos reikšmė:
Tu galvoji, kad tai velnias tavo sielą
Paėmė į nelaisvę? Tu manai, kad
išsivaduoti iš šio užburto rato neįmanoma?
Jokia grandinė neveržia kaklo, 
O guli laisva. Verta ją nuimti - ir
Galas nelaisvei! Ką, pagal tave, ta
Grandinė beįkūnytų: meilę, žaidimą,
Alkoholį ar dar ką, - pats sau ją
Užsidėjai. Ir nusiimti gali pats.
Pradėdamas naują gyvenimo etapą, žinoma,
Gali duoti valią savo pomėgiam - 
Bet ar ši "uvertiūra" neužsitęsė?
 
Tiesiai reiškia grynai materialių ir fizinių gėrybių troškimą, praturtėjimo troškimą (turtai suprantami kaip noras valdyti). Taip pat gali reikšti dideles pastangas, kurių tikslas - materiali sėkmė, įžymumas, sėkmingas įvykis. Kartais korta kalba apie tai, kad esate savo jausmų nelaisvėj, apie geidulingumą, erotiškumą. Kai kada traktuojama kaip svarbių sprendimų arba galutinio pasirinkimo ženklas.
 
Perversta - tai piktnaudžiavimo jėga simbolis, pastangų koncentravimas išskirtinai materialiom gėrybėm gauti. Jei šioje pozicijoje korta sujungta su gerom kortom, tai gali pranašauti malonius meilės ryšius, naudingus reikalus, gerus santykius su priešingos lyties atstovais.
Jei atsakymas Jums neaiškus ir pernelyg neapibrėžtas, traukite dar vieną kortą, kuri jį patikslins. 
Traukti dar vieną kortą

Galvokite apie Jums rūpimą problemą, įvykį arba žmogų. Pasirinkite paeiliui 9 kortas:

taro korta Lazdų riteris/išminčius
Lazdų riteris/išminčius
taro korta Kalavijų pažas/berniukas/princesė/Kristalų vaikas
Kalavijų pažas/berniukas/princesė/Kristalų vaikas
taro korta Taurių riteris/išminčius
Taurių riteris/išminčius
taro korta Trys taurės
Trys taurės
taro korta XIII. Mirtis
XIII. Mirtis
taro korta VI. Mylimieji
VI. Mylimieji
taro korta Monetų/Diskų/Pasaulių tūzas
Monetų/Diskų/Pasaulių tūzas
taro korta Septynios lazdos
Septynios lazdos
taro korta Šešios taurės
Šešios taurės
taro korta Monetų/Diskų riteris/Pasaulių išminčius
Monetų/Diskų riteris/Pasaulių išminčius
taro korta Taurių karalienė/moteris
Taurių karalienė/moteris
taro korta VII. Ozirio kovos vežimas
VII. Ozirio kovos vežimas
taro korta Lazdų karalius/princas/vyras
Lazdų karalius/princas/vyras
taro korta Penkios lazdos
Penkios lazdos
taro korta Dvi taurės
Dvi taurės
taro korta Devyni kalavijai/kristalai
Devyni kalavijai/kristalai
taro korta II. Žynė/Šventikė
II. Žynė/Šventikė
taro korta Du kalavijai/kristalai
Du kalavijai/kristalai
taro korta Dešimt lazdų
Dešimt lazdų
taro korta Devynios taurės
Devynios taurės
taro korta Keturios monetos/diskai/pasauliai
Keturios monetos/diskai/pasauliai
taro korta Aštuoni kalavijai/kristalai
Aštuoni kalavijai/kristalai
taro korta IV. Valdovas/Imperatorius
IV. Valdovas/Imperatorius
taro korta Aštuonios lazdos
Aštuonios lazdos
taro korta III. Valdovė/Imperatorienė
III. Valdovė/Imperatorienė
taro korta V. Žynys/Šventikas
V. Žynys/Šventikas
taro korta VIII. Teisingumas
VIII. Teisingumas
taro korta Lazdų tūzas
Lazdų tūzas
taro korta XVIII. Mėnulis
XVIII. Mėnulis
taro korta Septynios taurės
Septynios taurės
taro korta XVII. Žvaigždė
XVII. Žvaigždė
taro korta Septyni kalavijai/kristalai
Septyni kalavijai/kristalai
taro korta Devynios lazdos
Devynios lazdos
taro korta Kalavijų/Kristalų tūzas
Kalavijų/Kristalų tūzas
taro korta Keturi kalavijai/kristalai
Keturi kalavijai/kristalai
taro korta Penki kalavijai/kristalai
Penki kalavijai/kristalai
taro korta Dešimt taurių
Dešimt taurių
taro korta Trys monetos/diskai/pasauliai
Trys monetos/diskai/pasauliai
taro korta Lazdų karalienė/moteris
Lazdų karalienė/moteris
taro korta Taurių pažas/berniukas/princesė/vaikas
Taurių pažas/berniukas/princesė/vaikas
taro korta Monetų Karalius/Diskų princas/Pasaulių vyras
Monetų Karalius/Diskų princas/Pasaulių vyras
taro korta XII. Pakaruoklis
XII. Pakaruoklis
taro korta Taurių tūzas
Taurių tūzas
taro korta Dešimt monetų/diskų/pasaulių
Dešimt monetų/diskų/pasaulių
taro korta Kalavijų riteris/Kristalų išminčius
Kalavijų riteris/Kristalų išminčius
taro korta Trys lazdos
Trys lazdos
taro korta XIV. Santūrumas/Menas
XIV. Santūrumas/Menas
taro korta Aštuonios monetos/diskai/pasauliai
Aštuonios monetos/diskai/pasauliai
taro korta Trys kalavijai/kristalai
Trys kalavijai/kristalai
taro korta Balta korta
Balta korta
taro korta IX. Atsiskyrėlis
IX. Atsiskyrėlis
taro korta XX. Teismas
XX. Teismas
taro korta XXII. Beprotis
XXII. Beprotis
taro korta Penkios taurės
Penkios taurės
taro korta Kalavijų karalienė/Kristalų moteris
Kalavijų karalienė/Kristalų moteris
taro korta Lazdų berniukas/pažas/princesė/vaikas
Lazdų berniukas/pažas/princesė/vaikas
taro korta Šešios lazdos
Šešios lazdos
taro korta Septynios monetos/diskai/pasauliai
Septynios monetos/diskai/pasauliai
taro korta XV. Velnias
XV. Velnias
taro korta Dvi monetos/diskai/pasauliai
Dvi monetos/diskai/pasauliai
taro korta Penkios monetos/diskai/pasauliai
Penkios monetos/diskai/pasauliai
taro korta Keturios taurės
Keturios taurės
taro korta XIX. Saulė
XIX. Saulė
taro korta Dešimt kalavijų/kristalų
Dešimt kalavijų/kristalų
taro korta I. Magas
I. Magas
taro korta Monetų/Diskų karalienė/Pasaulių moteris
Monetų/Diskų karalienė/Pasaulių moteris
taro korta Taurių karalius/princas/vyras
Taurių karalius/princas/vyras
taro korta Monetų pažas/berniukas/Diskų princesė/Pasaulių vaikas
Monetų pažas/berniukas/Diskų princesė/Pasaulių vaikas
taro korta Devynios monetos/diskai/pasauliai
Devynios monetos/diskai/pasauliai
taro korta XI. Stiprybė/Jėga
XI. Stiprybė/Jėga
taro korta Aštuonios taurės
Aštuonios taurės
taro korta Kalavijų karalius/princas/Kristalų vyras
Kalavijų karalius/princas/Kristalų vyras
taro korta XXI. Taika/Pasaulis
XXI. Taika/Pasaulis
taro korta XVI. Griūvantis bokštas
XVI. Griūvantis bokštas
taro korta X. Laimės ratas
X. Laimės ratas
taro korta Dvi lazdos
Dvi lazdos
taro korta Keturios lazdos
Keturios lazdos
taro korta Šeši kalavijai/kristalai
Šeši kalavijai/kristalai
taro korta Šešios monetos/diskai/pasauliai
Šešios monetos/diskai/pasauliai