GEBO runos reikšmė

GEBO

Gebo pažodziui reiškia - dovana. Ši runa įkūnija dosningumą visose jos formose. Tai dovanojančio ir gaunančio susijungimas viename. Šios runos pasirodymas būrime reiškia dovanos gavimą. Galimos piršlybos ar vestuvės, bendras sandėris. Gebo negali būti apversta.
Trumpos reikšmės: dovana, dosningumas, pasiūlymas, netikėta sėkmė;
Gyvenimo kelio posūkis. Apsauga; galimybė apsisaugoti ar apsaugoti kitus. Pykčio atrėmimas, globėjas, ryšys su dievais. Pasitikėkite instinktu, laikykitės sėkmės arba sustiprinkite savo padėtį, išlošimas arba uždarbis. Apversta. Šiuo metu jūs labai pažeidžiamas, paslėptas pavojus, ryšio netekimas, perspėjimas, atmetimas.
Ansuz reiškia - Dievas. Tai Odino runa. Odinas, išminties dievas šiaurės mitologijoje, prilygstantis Prometėjui Graikijoje. Prometejas padovanojo žmonijai ugnį, o Odinas runas. Si runa įkūnija visas kūrybingumo formas, piesimą, muziką ir tt. Taipogi ji įkūnija autoriteto įvaizdį. Dievo, tėvo ar darbdavio, žmogaus jums vadovaujancio, ar visokeriopai tarnaujančio jums autoritetu. Šios runos pasirodymas būrimuose reiškia nukreipimą, pagalbą jūsų darbuose, veikloje. Apversta, ši runa reiškia priešinimąsi nukreipimui. Priesinimąsi vadovui. Ši runa moko, kad nereikia mušti rankos, kuri jus maitina.
Visų pradžių augimas, gimimas, bendra gausa, protas. Fizinis ir asmeninis augimas, išsilaisvinimas, atnaujinimas, naujų pradžių pažadėjimas, meilės intriga arba naujos gimimas, darbo "sužydėjimas". Apversta. Didėja kliūtys, šeimos problemos arba vidiniai nemalonumai, atsisakymas, apgaulė, sątingis.
Prasiveržimas, pasikeitimas, stambus pasiekimas, prabudimas. Laikas pradėti planuoti ir vykdyti sumanymus. Permainos, susijusios su jūsų norais; viltis, laimė, idealas. Kita reikšmė. Prasiveržimas ir pasikeitimas, įvykdymas, pabaigimas, riba, apskritas ratas. Aklumas, beviltiškumas.
Judėjimas ir permainos (realios), palaipsnis plėtojimas ir progresas, ideali santuoka arba kūryba, sąveika. Apversta. Kliūtys kelyje, permainos, nerimas arba situacijos ribojimas; žalingas skubėjimas, disharmonija, nepasitikėjimas.
Vykdomų planų užsilaikymas. Jėga, patikimumas, apsauga, nusipelniusi pasitikėjimo. Nušvitimas, ištvermingumas. Skatinanti jėga ir tikslo pajautimas. Tikslas ir pasiekiamumas. Kita reikšmė. Vykdomų planų užsilaikymas, betvarkė (sumišimas), sugriovimas, nepasitenkinimas, silpnumas.
Fehu runa pažodziui reiškia -galvijai. Galvijai senovės žmonėms buvo gerovės matavimo vienetas, todel pagrindinė šios runos reikšmė yra materialinė gerovė,pinigai. Jei ši runa pasirodė jūsų būrimuose, tai gali reikšti, kad ji buvo, arba, kad pasiekėte materialinę gerovę, arba, kad ji pas jus gyvenime turetų pasirodyti, priklausomai nuo runos pozicijos būrime. Gerovė visada laki ir kintanti, tačiau šios runos pasirodymas reiškia gerovės pokytį i gerąją pusę. Taipogi šita runa perspėja, kad neatsargus elgesys su gerove, gali privesti prie jos netekties, todel, reikėtu su ja elgtis atsargiai ir nešvaistyti vėjais. Jei ši runa iškrito apversta, tai gali reikšti materialinės geroves netektį, elgetavimą, ar materialinės gerovės suvaržymus..
Gebo pažodziui reiškia - dovana. Ši runa įkūnija dosningumą visose jos formose. Tai dovanojančio ir gaunančio susijungimas viename. Šios runos pasirodymas būrime reiškia dovanos gavimą. Galimos piršlybos ar vestuvės, bendras sandėris. Gebo negali būti apversta.
Tai likimo įsikišimas. Visų paslapčių, nepažinto pasaulio simbolis, numato skirtingus netikėtumus. Ši runa neturi tiesios ir apverstos padėties. Šią runą pridėjo Ralfas Bliumas, garsus runų tyrinėtojas. Nors ji ir sutrikdo visą runų rikiuotę 3*8, bet, pasak tyrinėtojo, ši runa reikalinga.
Pažodziui Hagalaz reiškia - kruša, krušos gabalėlis. Ši runa įkūnija mums nepavaldžias stichijas ir gamtos jėgas. Taipogi griaunančias ir naikinančias jėgas, priešus.Šios runos pasirodymas būrimuose gali reiksti kažko neisvengiamą sugriovimą. Tačiau po kažko tai baigties ateina kažkas naujo. Tad, paleiskite seną vardan naujo. Galu gale kruša, tai tik sušalęs vandens gabalėlis, kuris ištirpęs palaisto dirvą, maitindamas naują gyvybę. Hagalaz negali būti apversta.
Laikas skinti vaisius, nėštumas, vidinis augimas; protinga mintis, gamtinės jėgos, artimųjų meilė, rūpestis, šiluma, namai. Poilsio periodas, pagalbos laikas. Klausykitės savęs. Kita reikšmė. Laikas skinti vaisius, bejėgiškumas, judėjimas be pokyčių. vergovė, triūsas, darbo jėga, darbas.
Sulėtėjimas ir sąstingis, sustojimas, kliūtys, psichologinė užtvara, trukdanti mąstyti ir kurti, įtraukiant nuoskaudas, neveiklumas ir tiesos ieškojimas. Kita reikšmė. Sulėtėjimas ir sąstingis, netikėtas užtrūkimas, anuliavimas, pagrindinis pakitimas ar pavadavimas, pakartojimas, blogas laiko pasirinkimas, vargas, konfliktai.
Sėkmingai baigsis darbai. Taikos, laimės ir deliaus metas. Viltys ir taikos laukimas, klestėjimas. Kita reikšmė. Sėkmingai baigsis darbai. Netikėtas užtrukimas, anuliavimas. Pagrindinis pasikeitimas ar pakeitimas, pakartojimas, blogas laiko pasirinkimas, vargas, konfliktas.
Kenaz pažodziui reiškia - deglas. Tai išminties ir ikvėpimo deglas. Naujos idėjos visada svyti tamsoje. Išminties, aiškumas, problemos ižvelgimas ir sprendimo atradimas įkūnija šios runos reiksmę. Ikvėpimas ir žinios nušvies jums kelią i ateitį. Netikėtas įžvalgumas ar nušvitimas galimi. Vidinė sviesa kažkur gęsta jūsų gyvenime - tokia apverstos šios runos reikšmė. Nepaleiskite savo svajonių, nes tai šviesa, vedanti mus pirmyn.
Klausykitės savęs. Svajonė, fantazijos, paslaptys. Nežinomas, paslaptingas pasaulis. Pasisekimas kelionėje arba įsigijime. Apversta. Jūs apsiėmėte per daug darbų, sumišimo periodas, neteisingi ir netikslūs sprendimai, būkštavimai, įkyri mintis.
Būkite kuklesni. Jūsų santykiai su kitais ir kitų su jumis, socialinė tvarka. Intelektas, numatymas, kūryba, įgūdis, gabumai. Galite sulaukti pagalbos arba bendradarbiavimo. Apversta. Nemeluokite sau, depresija, mirtis, aklumas. Gudrybė, manipuliacija, apskaičiavimas, nelaukit pagalbos.
Pažodžiui Nauthiz tai - poreikis, reikmė. Bendrąja prasme, tai kažko tai stygius. Kiekvienas poreikis šaukiasi patenkinimo. Jei jis negali buti patenkintas, jis tampa skausmu, kliūtimi. Kartais poreikis gali tapti mūsu galimybių įvertinimu. Jei poreikis neįgyvendinamas, galbūt vertėtu paieskoti alternatyvų. Kai kurie žmonės tiki, kad ši runa gali būti apversta, kai kurie - ne. Tad, pasirinkite patys. Jei tikite, kad ji gali būti apversta, ji galėtu reikšti užslėptų poreikių nepatenkinimą ar neįvertinimą, kazką, kas nuo jūsų paslėpta ar tyčia ignoruojama.
Pasirinkimas; paveldėta nuosavybė arba palikimas, namai, vila. Tėvynė, dvasinis paveldas, fundamentali vertybė. Dvasinė ir fizinė pagalba. Gausumas. Apversta. Galimi nuostoliai, nepakankama tvarka, vergovė, vargas. Blogas likimas, ribojimas.
Paslapties, slapto klausimo lietimas; paslaptingi daiktai ir slapti gabumai. Sužadinimas, likimo ir būsimų klausimų žinojimas. Moteriškos paslaptys, įskaitant ir vaisingumą. Gera dalia, džiaugsmas. Apversta. Norų ribojimas. Priklausomybė, sąstingis, vienatvė.
Raidho reiškia - kelionė, vežimas. Raidho įkūnija fizinę kelionę, taipogi žmogaus gyvenimo kelią, likimą. Ši runa įkunija įvykius, kurie nėra mums pavaldūs, tačiau supinti likimo. Šios runos pasirodymas būrime gali reikšti fizinę kelionę, ar karjeros, gyvenimo postumį teigiama linkme. Kelias ne retai tampa klystkeliu, tad apversta ši runa gali reikšti sunkumus gyvenimo kelyje, kelionėje, karjeroje.
Gyvybinių jėgų atgavimas, sėkmė, pasisekimas, pasiektas tikslas, garbė. Gyvenimo jėga, galinti pakeisti gyvenimą; vertybių gavimas. Vientisumas, valdžia, liepsnos kardas, išgrynantis ugnį. Kita reikšmė. Melagingi tikslai, blogai apgalvoti veiksmai, lengvatikybė. Sugriovimas, bausmė; teisingumas, tuščiagarbystė.
Thurisaz pažodziui reiškia - spyglys. Taipogi ji reiškia - milžinas. Šiauriečiams šalcio milzinai buvo amžini dievų priešai, ir turejo palikuonį vardu Loki, kurio pagrindinė misija buvo kenkti žmonijai. Ši runa ikūnija priešiškas jėgas, kurias turime peržengti norint pasiekti norimą tikslą, sunkumus jo siekiant. Dalykai kurie vyksta - turejo ivykti, peržengimas per juos reiškia naują gyvenimo tarpsnį, pokyčius. Apversta si runa gali reikšti nenorą tvarkytis su sunkumais, ar priešinimąsi pokyčiams.
Ateina aktyvus gyvenimo periodas. Analizė, racionalumas, pergalė ir sėkmė rungtyniavime (procese). Garbė, teisingumas, lyderiavimas ir įgaliojimas. Apversta. Neteisingas kelias, per didelis pasitikėjimas savimi, pasiaukojimas, neteisybė, kova; konfliktas, aistros išeikvojimas, sunkumai su ryšiais, galimas atskyrimas.
Uruz pažodziui reiškia - tauras. Tauras, tai naminių galvijų protėvis, kažkada gyvenęs Europoje, Azijoje ir Siaures Afrikoje. Tai stiprus, energija trykštantis laukinis gyvunas, todel šios runos pagrindinė reikšmė yra fizine jėga, gyvybingumas. Senovės germanai tauro medžiokle, šventindavo i vyrus berniukus, todel moterims šios runos pasirodymas būrime gali reikšti vyro atėjima i jos gyvenimą. Vyrams fizinę jėgą, vyriškumą. Taipogi ši runa reiškia gerą sveikatą, seksualumą. Apversta ši runa gali reikšti jėgų stoką, gyvybingumo praradimą. Taipogi priešiškas jėgas.
Wunjo pažodziui- šlovė. Tai džiaugsmo, užtarnauto šventimo ir sielos šviesos runa.Šios runos pasirodymas reiškia atpildą už nuveiktus darbus, šventimo ir džiaugsmo metą. Ši runa primena mums "nemiegoti ant laurų", tačiau tęsti pradėtus darbus naujai šlovei. Apversta ši runa gali reikšti neužtarnautą šlovę, sumenkintas ambicijas.