vardo reikšmė

seleno

Sapnininkastau.lt

nedidelis pelnas, Panašios reikšmes Bulvės Batai nauji Eikvoti svetimą turtą, pinigus Kalendorius, jį pirkti Juos pirkti Malūnininkas su adata siūti Avilys Daiktai daug darbininkų pirkti dvarą Išmaldą duoti Iždinė Maišai pilni javų Iždas Bankas Čigonas Karvės riebios Malti grūdus Šaknys .