vardo reikšmė

Vytis

Sapnai.eu

Jei sapnuojate vytį – nesate abejingi Lietuvos reikalams, iš tikrųjų rodo rūpinimasi kitais labiau negu savimi;

Linksmiau.net

Vytis – Jei sapnuojate vytį – nesate abejingi Lietuvos reikalams, iš tikrųjų rodo rūpinimasi kitais labiau negu savimi; Sapnuoti gyvą vytį – dalyvausite kokioje nors valstybinėje ar tautinėje šventėje arba iškilmėse; Sapnuoti Vyčio ženklą ant kokių nors dokumentų – būkite pasirengę ginti savo nuomonę; Vytis, pavaizduotas ant vėliavų, iškabose, plakatuose – nepamirškite, kad esate Lietuvos pilietis.