vardo reikšmė

signalas

Sapnininkas.com

Dažnai signalai sapnuojančiajam teikia konkrečių nuorodų jo gyvenimo kelionėje. Jei signalizuojama „Stok!”, vadinasi, tai perspėjimas. Sapno ištarmė čia tokia pati, kaip raudonai degančio šviesoforo – tai nuoroda, kad tęsti gyvenimo kelionę taip, kaip iki šiol, nebeįmanoma. Reikia būti atsargiam. Jei signalas rodo „kelias laisvas”, vadinasi, visos kliūtys įveiktos. Įgyvendinti svarbų sapnuojančiojo gyvenime sumanymą niekas nebetrukdo.