vardo reikšmė

katinas

Manosapnai.lt

Apskritai sapnuoti katiną yra įspėjimas saugotis galimų pavojų. Gintis nuo katino nagų reiškia nedorų žmonių puolimą. Žaisti su katinu reiškia, kad pakliūsite į blogas rankas. Matyti katiną žaidžiantį arba miegantį reiškia, kad reikalai, kurių ėmėtės, sužlugs.

Sapnininkastau.lt

Regėti katiną – būsi apgautas. Juodas – nelaimę. Glostyti jį – patirsi nedėkingumo. Mušti arba galabyti – apsiginti nuo užpuoliko. Panašios reikšmes Angoros katinas .

Sapnuoti.lt

Regėti katiną - būsi apgautasJuodas - nelaimęGlostyti jį - patirsi nedėkingumoMušti arba galabyti - apsiginti nuo užpuoliko.

Sapnininkas2.lt

Jeigu sapnuojate kates - laukite nesėkmių, saugokitės galimų pavojų, išskyrus tuos atvejus, jei jas užmušate arba nuvejate šalin, ir dažniausiai, nors aišku ne visiems vienodai - kuo riebesnė katė, tuo didesnė problema;Jeigu katę sapnuoja verslo žmonės - dažniausiai reiškia planų, projektų žlugimą;Sapne regėti baltą katę - kažkokia sumaištis, neaiškumai, dėl kurių galite netekti turto;Juoda katė - reiškia nesėkmę ar žinią apie mirtį;Sapnuoti baltas ir juodas kates drauge - reiškia, jog turite nusileisti jei norite bendradarbiauti su kitais arba sutarti su savo antrąja puse;Matyti daug visokio plauko (margų) kačių - saugokis nepadorių žmonių; Katę glostyti - moterims meilę ir ištikimybę, o vyrams - sunkų gyvenimą santuokoj. Tačiau gali reikšti ir nedėkingumą;Katę glamonėti vyrams - reiškia apgaulę, moterims - prisirišimą prie vyrų;Jeigu moteris sapnuoja, kad laiko ant rankų katę arba kačiuką - tai ją įtrauks į kokius nors blogus reikalus;Vaikyti kates nuo stogų - saugokitės bloga linkinčių žmonių;Vyti katę iš namų - perspėjimas, kad gali užpulti vagis;Jei katės staiga dingsta nuo Jūsų kelio - sėkmė, progresas;Jeigu katė sulysusi nešvari ir apgailėtina - laukite blogų naujienų, galbūt kas nors sunkiai serga;Jei sapne matote piktą katę ir norite Ją išnešti ar išvyti iš buto - laukite vagystės, nuostolių;Katinas, laipiojantis po medžius - perspėja: saugokitės piktų liežuvių, apkalbos;Landus katinas - didelės nesėkmės;Sapnuoti miegantį katiną - gali išsipildyti norai;Gintis nuo katino nagų - reiškia nedorų žmonių puolimą;Žaisti su katinu - reiškia, kad pakliūsite į blogas rankas;Matyti katiną žaidžiantį su kuo nors - reiškia, kad reikalai, kurių ėmėtės, sužlugs;Pagautą katiną parduoti - Jūsų namams gresia didelė nelaimė;Katiną mušti - apsiginsite nuo užpuoliko;Jeigu sapne katė Jums įdrėskė - vadinasi, priešai sėkmingai pasisavins pelno dalį, dėl kurio Jūs sugaišote daug laiko;Jeigu sapne katė Jus puola - vadinasi, įsigysite priešų, kurie sieks apjuodinti Jūsų reputaciją;Jeigu sapne regima katė meili - nugalėsite didžiules kliūtis;Sapne girdėti kates kniaukiant - reiškia, kad Jūsų tariamas draugas daro viską, kad Jums pakenktų;Daug kačių rėkiant matyti - greit išgirsi blogą naujieną;Dalyvauti kartu su katėmis jų "koncerte" - pakartosite savo senas klaidas;Pačiam sapne rėkti katės balsu - paleistuvystė, išdavystė;Nudvėsusi katė - reiškia dvasinį progresą. Tačiau gali reikšti ir apsaugą;Katės ir pelės žaidimas - reiškia lytinį santykiavimą, naujas trumpalaikes romantiškas pažintis.Katinas - gudrūs draugai jeigu puola - saugotis galimų pavojų jeigu žaisti - pakliūsite į nedorų žmonių rankas. jeigu matyti miegantį ar žaidžiantį - planai, kurių imsitės sužlugs Papildyti šio sapno reikšmę

Sapnai.com

Katinas – Regėti katiną – būsi apgautas; juodas – nelaimę; glostyti jį – patirsi nedėkingumo; mušti arba galabyti – apsiginti nuo užpuoliko.

Sapnai.eu

Regėti katiną – būsi apgautas; juodas – nelaimę; glostyti jį – patirsi nedėkingumo; mušti arba galabyti – apsiginti nuo užpuoliko.