vardo reikšmė

Šiluma

Sapnininkas.com

Šilumos ar šalčio pojūčiai sapne gali kilti grynai dėl fizinių priežasčių: sužvarbus, suprakaitavus, pervargus, esant blogai savijautai, persitempus ar karščiuojant. Perkeltine prasme šiluma laikoma užuojautos, nuoširdumo, simpatijos ir aistros simboliu. Jei šiluma mąžta, rodo vėstančius jausmus, o jei didėja – stiprų geismą ir aistrą. Jei karštis nemalonus, vadinasi, sapnuojantįjį tie karšti jausmai slegia.