vardo reikšmė

lapija

Sapnininkas.com

Apskritai medžių lapai ir krūmai simbolizuoja sapnuojančiojo jausmus ir mintis. Taigi sulig metų laikais keičiantis lapijai galima daryti tikslesnes išvadas apie jų kokybę. Jauni, sprogstantys lapeliai — tai naujos mintys, gimstančios viltys arba bundantys jausmai. Visiškai susiformavusi, gaivi žalia lapija liudija dvasinę brandą ir visavertišką gyvenimą. Rudens lapija — tai gyvenimo patirtimi grindžiamas brandus ir stabilus mąstymas bei jausmai. Vystantys, krintantys lapai simbolizuoja atgyvenusias mintis, mirštančius jausmus, nusivylimą ir rezignaciją. Tai ypač akivaizdu, jei šis sapno vaizdinys siejamas su žiemos peizažu.