vardo reikšmė

Kryžius

Manosapnai.lt

Tai įspėjantis sapnas, kad artėja nelaimė. Matyti daug kryžių lauke, - laukia dideli sunkumai gyvenime arba liga. Saugokitės, nes galite susižaloti. Matyti kryžius savo arba artimo žmogaus namuose - sunkumai, susieti su buto ar namo išlaikymu. Geležinis kryžius reiškia paramą. Kryžius prie kelio - džiaugsminga žinia. Kryžius, papuoštas gėlėmis, - džiaugsmas namuose. Aptvertas tvorele kryžius - rasite išeitį iš sunkios padėties. Klūpoti prie kryžiaus - nusivylimas ir liūdesys. Jeigu sapne bučiuojate kryžių - nelaimę sutiksite ramiai sapnuoti žmogų, su kryžiumi rankose, - labdara, rūpestis kitais. Matyti kryžių karste ar dėžėje - kieno nors mirtis. Sulaužytas kryžius - gali mirti giminaitis. Jei jums padovanojo tauraus metalo kryžiuką -gyvensite garbingai ir turtingai pačiam padovanoti kryželį - jūsų sumanymai garbingi ir naudingi. Nešioti ant kaklo kryželį - daug vargsite, būsite nusiminę.

Sapnininkastau.lt

pasisekimas su namų palaima. Panašios reikšmes Kalėdų šventės (Kalėdos) Kryžius Obelis su obuoliais Pačiam būti sargu Sostas pačiam būti darbininku Gyvulius ganyti Gyvulius šerti Išmaldą duoti Jomarkas Jėgos Mieles valgyti ar pirkti Piršlys Stalas pilnas valgių Skruostai Šaknis rauti Darželis su gėlėmis Daržinė Gubos javų sustatytos Karolius dovanoti ar gauti dovanų .

Sapnuoti.lt

Pakelėj - nelinksma žiniaAptaisytas gėlėmis - džiaugsmasSulaužytas - giminiečio mirtisGeležinis - tavo afera pavyksAptvertas - išsisuksi iš sunkios padėtiesAnt kaklo - liūdesysKlūpėti prieš jį - teks atsakyti už savo klaidas.

Sapnai.com

Kryžius – Pakelėj – nelinksma žinia; aptaisytas gėlėmis – džiaugsmas; sulaužytas – giminiečio mirtis; geležinis – tavo afera pavyks; aptvertas – išsisuksi iš sunkios padėties; ant kaklo – liūdesys; klūpėti prieš jį – teks atsakyti už savo klaidas (atsiuntė afre).

Sapnai.eu

Pakelėj – nelinksma žinia; aptaisytas gėlėmis – džiaugsmas; sulaužytas – giminiečio mirtis; geležinis – tavo afera pavyks; aptvertas – išsisuksi iš sunkios padėties; ant kaklo – liūdesys; klūpėti prieš jį – teks atsakyti už savo klaidas (atsiuntė afre).

Sapnininkas.com

Kryžius sapne dažniausiai suprantamas kaip krypties ir tvarkos simbolis. Krikščioniškosios kultūros areale kryžiaus simbolikoje dominuoja aukos idėja. Svastika simbolizuoja saulės ratą. Ji priklauso prie pirmykščių simbolių, kurie buvo žinomi dar akmens amžiuje. Kaip nacionalsocializmo emblema, sapne ji dažnai turi destruktyvią reikšmę.