vardo reikšmė

skraidyti

Manosapnai.lt

Skristi sapne gali būti perspėjimas, kad siekdami garbės save pervertinate, norite išsiskirti iš kitų bei išvengti problemų. Taip pat gali reikšti dvasinių jėgų didėjimą, profesinį tobulėjimą. Skristi tarp debesų į dangaus žydrynę - perspėjimas būti savikritiškiems, per daug nesižavėti svajonėmis. Išskristi aukštai į padanges ligoniams -pasveikimas, tarnautojams - buities pagerėjimas, visiems kitiems - renkitės į kelionę. Jeigu sapne skraidydami regite saulę, vadinasi, be reikalo jaudinatės - gyvenimas pagerės. Toli skraidyti tiems žmonėms, kurie nori išsikraustyti, - malonūs nuotykiai. Kitiems, kurie nesirengia keisti gyvenamosios vietos, - nuostoliai ar liga. Sapnuoti kad skraidote po beribę erdvę - nelaimingos vedybos. Sapne skraidyti virš vandens ir regėti, kad jis nešvarus, reiškia piktadarių klastą: būtina atidžiai pagalvoti apie reikalus. Sapne skraidyti virš žalių medžių reiškia, kad nemalonumai tęsis ilgai. Jeigu sapnuojate, kad skraidote virš nudžiūvusių medžių, vadinasi, likimas jums lėmė išbandymus. Sapne skraidyti padebesiuose ir regėti mėnulį arba kitus dangaus šviesulius reiškia nelaimes žemėje. Skristi erdvėje ir negalėti nusileisti gali reikšti realybės stoką, o taip pat grėsmę prarasti sveiką protą. Taip pat gali reikšti laisvos meilės troškimą, bėgimą nuo banalybės. Skristi pašokant nuo žemės ir nusileidžiant -įspėjimas neatitolti nuo realybės. Sapne skraidyti žemai, prie pat žemės, reiškia ligą arba keblią situaciją. Jeigu sapne skraidydami jūs pastebite juodus sparnus, - jūsų laukia kartus nusivylimas. Jeigu regite baltus savo sparnus - geras sapnas. Jis žada biznio sėkmę ir laimingą meilę. Jeigu moteris sapnuoja, kad skraido iš vieno miesto į kitą nusileisdama ant bažnyčių bokštų, -jos laukia daug rūpesčių nes teks ginti savo meilę ir laimę nuo klastingų žmonių. Sis sapnas gali perspėti apie grėsmę sveikatai. Sapnuoti, kad skraidote virš griuvėsių - nelaimės. Skristi paskui ką nors - gausite didesnį uždarbį. Skristi paskui vežimą ar važiuojančią mašiną -kovosite su nuostoliais. Su paukščiais skraidyti - geras ženklas. Sapne skrendant nukristi reiškia didelę nelaimę. Jeigu moteris sapnuoja, kad skrendant ją kažkas pašovė, - dėl piktadarių bus daug keblumų ir kliūčių.

Sapnininkas2.lt

Skraidyti sapne - patirsi meilės jausmą. Papildyti šio sapno reikšmę

Sapnininkas.com

Sigmundas Freudas sapnus apie skraidymą laikė seksualinių norų vaizdiniais. Skraidymo, plevenimo jausmai priskiriami prie svaiginančių išgyvenimų, prie kurių priskiriamas ir meilės svaigulys, ekstazė. Svaiginančio skrydžio erotinė potekstė žinoma labai seniai. Ją randame daugelyje mitologinių tekstų. Mūsų technikos amžiuje skraidymas tapo kasdieniu reiškiniu. Atitinkamai pasikeitė ir sapnų apie skraidymą prasmė. Lėktuvas sapne gali reikšti toli siekiančių minčių bei idėjų perdavimą ar apskritai simbolizuoti laisvės troškimą. Skraidymas ar kybojimas ore be skraidymo aparato gali reikšti sapnuojančiojo mintimis bei vaizdiniais atsidūrimą už realybės ribų. Toks skraidymas simbolizuoja kūrybinių jėgų pakilimą. Tiktai sapnuojantysis turėtų stengtis neatitrūkti nuo realybės.