vardo reikšmė

galva

Manosapnai.lt

Sapnuoti, kad turite didelę ir išraiškingą galvą, yra geras ženklas tam, kas turi neįgyvendintų troškimų ir planų. Bet tikslą pasiekusiems žmonėms toks sapnas gali būti nepalankus. Sapnuoti, kad esate pasukę galvą atgal, reiškia, kad būtų geriau nepradėti įgyvendinti jokio sumanymo. Tam, kuris yra toli nuo namų, tai gali reikšti greitą sugrįžimą. Plėšraus gyvūno galva yra jėgos ir valdžios ženklas, o matyti kokio nors naminio gyvūno galvą reiškia nuolankumą ir nusižeminimą. Matyti mirusiojo galvą reiškia, kad yra atskleista paslaptis ir kad turite būti atsargus įgyvendindamas sumanymą. Matyti labai stambią galvą reiškia orumą. Maža ir deformuota galva reiškia silpnumą ir negabumą. Plika galva reiškia skurdą ir gėdą. Galva su gražiai sušukuotais plaukais reiškia gręsiantį pavojų. Galva su išsidraikiusiais plaukais reiškia didelį įžeidimą ir negarbę. Matyti galvą be kūno reiškia sėkmę.

Lemtis.net

Sapnuoti žaizdotą galvą - svetimi rūpesčiai.

Sapnininkastau.lt

tolima kelionė. Panašios reikšmes Nuo garo apsvaigti Garlaivis Bėglys Žemėlapis Rogės Bėglys Atvirukas Europa Hidra Edelveisas Irklas Hidrolėktuvas Atlasas (geografijos) Kakta žema, siaura Kaldra užsiklojus gulėti Lietsargis Paukštis Jūreivis Aksomas Azija .

Sapnuoti.lt

Plika - venk kvailybiųŽila - turtai netikėti, garbėNukirsta - pasisekimas ir pasitenkinimasDidelė - išgąstis, gražiais plaukais - esi mylimasTrinkti ją - išvengsi pavojausNukirpta - nelaimė ir apgavimasSužeista - vargingas darbasApdengta - ištiks tave kas piktaTurėti gyvulio galvą - saugokis neapgalvotų žingsniųNukirsti kam galvą - pasipelnymasTurėti atsuktą - lengvabūdystėDailiai sušukuota - tuščios pastangos įsigyti gerų draugųNupiešta arba nutapyta - reikalų pasisekimasAnt galvos nukrenta plyta arba lubos - galite tikėtis migrenos priepuolioSavo galvą susapnuoti - malonumai ir meilė

Sapnininkas2.lt

Plika - venk kvailybių;žila - turtai netikėti, garbė;nukirsta - pasisekimas ir pasitenkinimas;didelė - išgąstis, gražiais plaukais - esi mylimas;trinkti ją - išvengsi pavojaus;nukirpta - nelaimė ir apgavimas;sužeista - vargingas darbas;apdengta - ištiks tave kas pikta;turėti gyvulio galvą - saugokis neapgalvotų žingsnių;nukirsti kam galvą - pasipelnymas;turėti atsuktą - lengvabūdystė;dailiai sušukuota - tuščios pastangos įsigyti gerų draugų;nupiešta arba nutapyta - reikalų pasisekimas;ant galvos nukrenta plyta arba lubos - galite tikėtis migrenos priepuolio;savo galvą susapnuoti - malonumai ir meilė jeigu nukirstą regėti - pasisekimas ir pasitenkinimas jeigu gražiais plaukais - esi mylimas jeigu didelė - išgarsėjimas mokslo srityje jeigu maža - skundas, kruopštus, blogai atlyginamas darbas jeigu pliką matyti - venk kvailysčių, pažeminimas ir bloga nauda jeigu žila - turtai ir garbė jeigu trinkti (plauti) ją - išvengsi pavojaus jeigu apdengta - saugokis piktadarių jeigu dailiai sušukuota galvą matyti ar pačiam turėti - tuščios pastangos įsigyti gerų draugų jeigu nupieštą ar nutapytą regėti - reikalų pasisekimas jeigu matyti savo nukirstą galvą - artimųjų netekimas jeigu sužeista - vargingas darbas jeigu nukirptą - nelaimė ir apgavystė jeigu nukirsti kam nors galva - pasipelnymas Papildyti šio sapno reikšmę

Sapnai.com

Galva – Plika – venk kvailybių; žila – turtai netikėti, garbė; nukirsta – pasisekimas ir pasitenkinimas; didelė – išgąstis, gražiais plaukais – esi mylimas; trinkti ją – išvengsi pavojaus; nukirpta – nelaimė ir apgavimas; sužeista – vargingas darbas; apdengta – ištiks tave kas pikta; turėti gyvulio galvą – saugokis neapgalvotų žingsnių; nukirsti kam galvą – pasipelnymas; turėti atsuktą – lengvabūdystė; dailiai sušukuota – tuščios pastangos įsigyti gerų draugų; nupiešta arba nutapyta – reikalų pasisekimas; ant galvos nukrenta plyta arba lubos – galite tikėtis migrenos priepuolio; savo galvą susapnuoti – malonumai ir meilė

Sapnai.eu

Plika – venk kvailybių; žila – turtai netikėti, garbė; nukirsta – pasisekimas ir pasitenkinimas; didelė – išgąstis, gražiais plaukais – esi mylimas; trinkti ją – išvengsi pavojaus; nukirpta – nelaimė ir apgavimas; sužeista – vargingas darbas; apdengta – ištiks tave kas pikta; turėti gyvulio galvą – saugokis neapgalvotų žingsnių; nukirsti kam galvą – pasipelnymas; turėti atsuktą – lengvabūdystė; dailiai sušukuota – tuščios pastangos įsigyti gerų draugų; nupiešta arba nutapyta – reikalų pasisekimas; ant galvos nukrenta plyta arba lubos – galite tikėtis migrenos priepuolio; savo galvą susapnuoti – malonumai ir meilė

Sapnininkas.com

Šis sapno vaizdinys simbolizuoja protą išmintį, discipliną ir savitvardą. Kas veikia be galvos, yra praradęs sugebėjimą kontroliuoti save.