vardo reikšmė

galvažudys

Manosapnai.lt

Galvažudžius matyti arba su jais kalbėtis - saugokis, kad nepapultum į nemalonias pinkles; jeigu vienas galvažudys užpuolė - pasitikėk savimi; būti galvažudžio nužudytam arba sužeistam - nuostolius ir nepasisekimą; jeigu žmogžudį užpuolei - saugokis nepadorių žmonių, kad nereikėtų su jais susikirsti; galvažudžius lendant pro langą matyti - saugokis vagių; nuo galvažudžių prie lango gintis - netikėtą susiginčijimą; daug galvažudžių einant matyti - netikėtą užpuolimą.

Sapnininkastau.lt

Galvažudžius matyti arba su jais kalbėtis – saugokis, kad nepapultum į nemalonias pinkles. Jeigu vienas galvažudys užpuolė – pasitikėk savimi. Būti galvažudžio nužudytam arba sužeistam – nuostolius ir nepasisekimą. Jeigu žmogžudį užpuolei – saugokis nepadorių žmonių, kad nereikėtų su jais susikirsti. Galvažudžius lendant pro langą matyti – saugokis vagių. Nuo galvažudžių prie lango gintis – netikėtą susiginčijimą. Daug galvažudžių einant matyti – netikėtą užpuolimą. Panašios reikšmes Galvažudys Galva Jūros puta Galva Sava galva .

Sapnuoti.lt

Galvažudžius matyti arba su jais kalbėtis - saugokis, kad nepapultum į nemalonias pinklesJeigu vienas galvažudys užpuolė - pasitikėk savimiBūti galvažudžio nužudytam arba sužeistam - nuostolius ir nepasisekimąJeigu žmogžudį užpuolei - saugokis nepadorių žmonių, kad nereikėtų su jais susikirstiGalvažudžius lendant pro langą matyti - saugokis vagiųNuo galvažudžių prie lango gintis - netikėtą susiginčijimąDaug galvažudžių einant matyti - netikėtą užpuolimą.

Sapnininkas2.lt

Galvažudžius matyti arba su jais kalbėtis - saugokis, kad nepapultum į nemalonias pinkles;jeigu vienas galvažudys užpuolė - pasitikėk savimi;būti galvažudžio nužudytam arba sužeistam - nuostolius ir nepasisekimą;jeigu žmogžudį užpuolei - saugokis nepadorių žmonių, kad nereikėtų su jais susikirsti;galvažudžius lendant pro langą matyti - saugokis vagių;nuo galvažudžių prie lango gintis - netikėtą susiginčijimą;daug galvažudžių einant matyti - netikėtą užpuolimą. jeigu matyti arba su juo kalbėtis - saugokis, kad nepapultum į nemalonias pinkles. jeigu užpuolė - pasitikėk savimi. jeigu būti nužudytam arba sužeistam - nuostoliai ir nepasisekimas. jeigu jei tu jį užpuolei - saugokis nepadorių žmonių, kad nereikėtų su jais susikirsti. jeigu lendant pro langą matyti - saugokis vagių. jeigu nuo galvažudžių prie lango gintis - netikėtas ginčas. jeigu matyti daug galvažudžių einant - užpuolimas. jeigu matyti arba su juo kalbėtis - saugokis, kad nepapultum į nemalonias pinkles. jeigu užpuolė - pasitikėk savimi. jeigu būti nužudytam arba sužeistam - nuostoliai ir nepasisekimas. jeigu jei tu jį užpuolei - saugokis nepadorių žmonių, kad nereikėtų su jais susikirsti. jeigu lendant pro langą matyti - saugokis vagių. jeigu nuo galvažudžių prie lango gintis - netikėtas ginčas. jeigu matyti daug galvažudžių einant - užpuolimas. Papildyti šio sapno reikšmę

Sapnai.com

Galvažudys – Galvažudžius matyti arba su jais kalbėtis – saugokis, kad nepapultum į nemalonias pinkles; jeigu vienas galvažudys užpuolė – pasitikėk savimi; būti galvažudžio nužudytam arba sužeistam – nuostolius ir nepasisekimą; jeigu žmogžudį užpuolei – saugokis nepadorių žmonių, kad nereikėtų su jais susikirsti; galvažudžius lendant pro langą matyti – saugokis vagių; nuo galvažudžių prie lango gintis – netikėtą susiginčijimą; daug galvažudžių einant matyti – netikėtą užpuolimą.

Sapnai.eu

Galvažudžius matyti arba su jais kalbėtis – saugokis, kad nepapultum į nemalonias pinkles; jeigu vienas galvažudys užpuolė – pasitikėk savimi; būti galvažudžio nužudytam arba sužeistam – nuostolius ir nepasisekimą; jeigu žmogžudį užpuolei – saugokis nepadorių žmonių, kad nereikėtų su jais susikirsti; galvažudžius lendant pro langą matyti – saugokis vagių; nuo galvažudžių prie lango gintis – netikėtą susiginčijimą; daug galvažudžių einant matyti – netikėtą užpuolimą.