vardo reikšmė

Įvaikinimas

Sapnininkas.com

Sapnų kalba taip dažnai išreiškiamas noras užmegzti su kuo nors artimesnius ryšius. Tuos ryšius turi lemti didesnis glaudumas. Iš sapno galima suprasti, ar šis noras įgyvendintinas, ar jam iškyla kliūčių. Kartais šis sapno reginys skatina sapnuojantįjį atidžiau įsižiūrėti, koks motyvas slypi už jo noro labiau suartėti.