vardo reikšmė

kalnas

Manosapnai.lt

Matyti sapne kalnus reiškia kliūtis ir sunkumus, kurie gali būti susieti su konkurencija. Bet gali reikšti ir tai, kad jūs iš adatos priskaldote vežimą. Kalnus su daubomis, miškais sapnuoti - neištikimybė, liūdesys ir nesėkmė. Kalnas su pilimi - turto ženklas. Matyti sniegu padengtą kalną - jūsų ketinimai perdėti. Pliki kalnai - nerimas dėl ateities. Vingiuotas takas į kalną - likimo išdaigos, kurios pagerins jūsų gyvenimą. Būti slėnyje tarp aukštų kalnų reiškia saugumą, patogumą, apsaugą. Gali reikšti ir kalinimą bei izoliaciją stovėti ant kalno vienam reiškia vienatvę, atsiskyrimą. Matyti save ant kalno išsigandusį vaiką, atskirtą nuo motinos, - įspėjimas, kad reikia prisiminti idealus, puoselėtus vaikystėje. Jeigu sapnuojate, kad kopiate į kalną žalia žole, tai ateityje įsigysite turtų ir lengvai pasieksite aukštą padėtį visuomenėje. Įkopti į kalną ir išgirsti įsakymą nuo jo lipti žemyn reiškia, jog būtinai turite vykdyti savo pareigas, nesivaikydami garbės troškimo. Kopti j kalną, bet neužkopti, - įspėjimas, kad švaistote energiją nepasiekiamiems tikslams. Reikia keisti veiklos kryptį. Taip pat gali reikšti reikalų žlugimą- lipti ir neįlipti į uolinius kalnus - nesiseks darbas. Įkopti į kalną ir negalėti nulipti - perspėjimas, jog žlugs jūsų įmonė. Būti ant kalno ir jausti baimę gali reikšti pavojų sveikatai ar dvasinį nuosmukį. Stovėti kalno viršūnėje - pergalė. Leidimasis nuo kalno ar kalvos - antra gyvenimo pusė. Stovėti kalno papėdėje ir nedrįsti kopti aukštyn reiškia drąsos ir ryžto stoką, siekiant tikslo. Jeigu mergina sapnuoja, kad ji apeina kalną kartu su savo pusbroliu ar besišypsančiu broliu, vadinasi, jos gyvenime vyks geros permainos, bet taip pat šis sapnas įspėja: nesižavėkite draugais, kurie gali jus suklaidinti. Jeigu mergina pavargo ir atsisako toliau eiti, tai nusivils aukšta padėtimi, apie kurią svajojo. Matyti veikiantį ugnikalnį - didelis pavojus.

Sapnininkastau.lt

sunkus vargas. Panašios reikšmes Purvynas Durpės Griovys Kirvis Akėčios Bala Jaujoje kulti javus Kelnės Ražienos, jomis vaikščioti Pasmaugti ką nors Karutis Būti kitų garbinamu Molis Plaukai nukirpti Plutas valgyti Šakos suverstos Jį gauti Vienuolis Pats vienuolis Gyvatė .

Sapnuoti.lt

sunkus vargas.Sunkiai į kalną lipti ir neįlipti - tavo sumanymai neišsipildys ir liks vargas po senovei.

Sapnininkas2.lt

jeigu saulėlydis kalnuose - ženklas, kad paskubėtumėte pamiršti praeitį, nes ji trukdo realiai vertinti dabartį ir kaupti jėgas atsakingai užduočiai. jeigu pasiklysti kalnuose - perspėjimas nesiimti atsakingos užduoties. jeigu viršūnę slepia debesys - neaiški ateitis. jeigu jei kažkas klausia kelio į kalną - teks padėti neatidiems, sutrikusiems, nesavanaudiškiems artimiesiems ar bendradarbiams. jeigu jei kopiant tenka grįžti iš pusiaukelės - pradės kamuoti abejojimas. jeigu kopti, bet neužkopti - švaistote energiją nepasiekiamiems tikslams jeigu sunkus kopimas į kalną - ilgas kelias į tikslą Kalnas - sunkumai ir kliūtys jeigu pliki - nerimas Papildyti šio sapno reikšmę

Sapnininkas.com

Stovint viršukalnėje galima apžvelgti apylinkes. Šventyklos, bažnyčios ir pilys anksčiau buvo statomos ant kalnų. Tai dar labiau pabrėždavo statinių išskirtinumą. Sapne kopimas į kalną reiškia artėjimą prie svarbios problemos. Kliūtys ar vargai kopiant simbolizuoja gyvenimo sunkumus. Sapno išaiškinimui svarbu, ką sapnuojantysis randa ant kalno ir kas ten atsitinka.