vardo reikšmė

Įtampa

Sapnininkas.com

Ši sapno vizija dažnai nurodo sapnuojančiajam, kad verta grumtis dėl dalyko, kuriam jis skyrė pernelyg mažai dėmesio.