vardo reikšmė

garvežys

Manosapnai.lt

Matyti judantį garvežį reiškia, kad jūsų jėgos nukreiptos teisinga linkme. Matyti garvežį, išleidžiantį garus, - įspėjimas nutraukti veiklą, nes gali grėsti pavojus.

Sapnininkastau.lt

Garvežys – Matyti judantį garvežį – reiškia, kad jūsų jėgos nukreiptos teisinga linkme;

Sapnininkas2.lt

Matyti judantį garvežį - reiškia, kad Jūsų jėgos nukreiptos teisinga linkme;Matyti garvežį, išleidžiantį garus - įspėjimas nutraukti veiklą, nes gali grėsti pavojus, iš tikrųjų tai perspėjamasis sapnas apie gresiantį pavojų. Papildyti šio sapno reikšmę

Sapnininkas.com

Sapno sąmonėje garvežys simbolizuoja kolektyvinę dvasinę energiją tiek teigiama, tiek neigiama prasme. Kelionė garvežiu arba traukiniu rodo gyvenimo kelionę. Sutelkta varomoji jėga gali reikšti prisirišimą prie šeimos arba susietą buvimą visuomenėje gerąja prasme. Tačiau jei sapnuojantysis pernelyg paklūsta kolektyvo nuomonei, tai gali atsiliepti jo asmenybės individualumo sklaidai.