vardo reikšmė

teismas

Manosapnai.lt

Sapne stovėti prieš teismo pastatą reiškia aktyvumą biznyje. Jeigu sapnuojate, kad einate į teismą, vadinasi, reikia apgalvoti savo poelgius ir atsisakyti abejotinų metodų. Sapne būti teismo procese - įspėjimas, kad nedraugai spendžia jums pinkles. Jeigu sapnuojate, kad teismo procesas yra neteisingas, vadinasi, gresia tokia situacija, kurioje pasielgsite negarbingai sapnuoti kad esate teisiami - atsakomybės vengimas. Gera bylos baigtis - pasisekimas. Bloga - neišsipildys jūsų siekiai. Sapne išvengti arešto reiškia, jog ateityje gausite leidimą dalyvauti teisinėse operacijose. Jeigu jauna moteris sapne regi teismo procesą, vadinasi, ji bus apšmeižta, nuo jos nusisuks draugai. Jei teisiate kitus, - nutarsite, kad neverta dalyvauti pobūvyje ar giminaičių susitikime. Teisėją sapnuoti - nerami sąžinė. Jeigu sapnuojate teismo pareigūną, vadinasi, sujaudins neaiškios jūsų gyvenimo permainos. Jeigu sapnuojate, kad kalbatės su teismo pareigūnu tarnybiniais reikalais, vadinasi, jeigu norite sėkmingai dirbti naujame darbe, privalote būti inteligentiški, lankstūs ir bendrauti su įvairiausio rango žmonėmis. Jeigu sapne jus paskyrė teismo pareigūnu arba jūs domitės Šia tarnyba, - dalyvausite kažkokiuose reikaluose, kurie neduos naudos ir nesuteiks garbės. Sapne regėti paskutiniojo teismo dieną reiškia, kad sėkmingai baigsite gerai suplanuotą darbą tik tuomet, jeigu nebūsite drovūs ir nuolankūs. Jeigu sapne jūs tą dieną elgiatės nepadoriai, -jūsų darbas sužlugs. Jeigu sapne jauna moteris stoja prieš paskutinįjį teismą ir išgirsta: "kalta", vadinasi, jos gyvenime bus daug priežasčių kančioms. Sapnuoti, kad esate teismo prisiekusiųjų gretose - nepasitenkinimas darbu. Jūs ieškosite būdų, kaip pagerinti savo materialinę padėtį. Jeigu jus sapne prisiekusiųjų teismas išteisino, vadinasi, jūsų biznis bus sėkmingas, o reikalai klostysis pageidaujama linkme. Jeigu prisiekusiųjų teismas jus nuteisė, vadinasi blogis nugalės, nors jūs ir būsite atkaklūs.

Sapnininkastau.lt

Būti teisme – padaryti kam skriaudą. Nuteistam būti – neteksi turto ir garbės. Panašios reikšmes Barzda Pats vergas Apgynimas Įsimylėjimas Rašymas Antveidis Biblija Čiulbesys Išteisinti Gynyba Derlius Antpuolis Aplankas Ironizuoti Bukmekeris Bedugnė Interpolas Gužynės Dažytojas Dramaturgas .

Sapnuoti.lt

Būti teisme - padaryti kam skriaudąNuteistam būti - neteksi turto ir garbės.

Sapnininkas2.lt

Būti teisme - padaryti kam skriaudą;nuteistam būti - neteksi turto ir garbės.Teismas - nuostoliai Papildyti šio sapno reikšmę

Sapnai.com

Teismas – Būti teisme – padaryti kam skriaudą; nuteistam būti – neteksi turto ir garbės.

Sapnai.eu

Būti teisme – padaryti kam skriaudą; nuteistam būti – neteksi turto ir garbės.

Sapnininkas.com

Jei kam sapne tenka stoti prieš teismą, dalyvauti teismo procese arba būti prokuroru, kaltinamuoju, gynėju, teisėju, posėdininku (tarėju), prisiekusiuoju ar liudytoju, tas teisia pats save.Dažnai toks sapnas baigiasi perspėjimu būti tolerantiškesniam savo atžvilgiu, neperlenkti lazdos. Taip pat jis gali reikšti sapnuojančiojo pastangas geriau suvokti kai kurias mintis, jausmus ar veiksmus, toleruoti juos.