vardo reikšmė

marionetė

Manosapnai.lt

Jeigu sapne regite marionetę, vadinasi, tinginystė ir tušti pasilinksminimai apniko jūsų mintis ir atitolino nuo rimtų darbų.

Lemtis.net

Sapnuoti marionetę - šeimai ar kolektyvui nutarus, teks atidėti rimtus darbus į šalį ir pailsėti, pasilinksminti.

Sapnuoti.lt

Sapnuoti, kad esate kokiame nors marionečių spektaklyje, reiškia, kad jūs esate mulkinamas.

Sapnininkas.com

Šis sapno vaizdinys gali rodyti, jog sapnuojantysis nuo kažko priklauso ir tai jį slegia. Tačiau kartais taip išreiškiamas noras primesti savo valią kitiems, juos valdyti.