vardo reikšmė

karvė

Manosapnai.lt

Daug karvių - turtas, sotus gyvenimas. Matyti sapne sulysusią, alkaną karvę - išlaidos. Jei matote vieną ar kelias įmitusias karves, kurios moka kalbėti ir prašo cukraus, tai šis sapnas įspėja, kad tvarkydami įvairius dokumentus, pamalonintumėte tarnautojus saldumynais. Šerti karvę - išlaidos, skolos. Jeigu sapne karvės ramiai stovi, kol jas melžiate, - tai jūsų norai išsipildys. Melžti karvę ir matyti gausiai tekantį pieną - pelnas, paveldėjimas. Karvės pieną gerti - būsite sveiki. Jei karvė trukdo pereiti gatvę ar važiuoti keliu, -reikalai kurį laiką nesikeis. Jei karvė jus persekioja, - kažkas jums ruošia dovaną,

Lemtis.net

Sapnuoti daug karvių - turtas.

Sapnininkastau.lt

Matyti – gerą ir naudingą kelionę. Karvelį lekiantį per savo trobas matyti – greit susilauksi laiško iš mylimo žmogaus. Karvelį pagauti – didelius turtus. Karvelį pagauti čigonui – turtų netekimą. Karvelius burkuojant matyti – turėsi gerą darbą per kurį praturtėsi. Svetimus karvelius gaudyti – saugokis, kad kas nors neįveltų į vagystę. Karvelius bučiuojantis matyti – karštą meilę. Laukinius karvelius matyti – visuomenė džiaugsis tavo nuveiktais darbais. Raudonus karvelius matyti – nepaprastą džiaugsmą. Panašios reikšmes Grėbti Figūra Eglė Gitara Genys Dėžės Bokštas Bobos Jaunikaitis Ėdžios Dievas Diena Diržas Duonkubilis Daržininkas Įdubimas Numeriai Dvaras Gegutė Amaras .

Sapnininkas2.lt

Karvė - gerovė jeigu riebi - pelnas jeigu liesas - nuostoliai jeigu pačiam ganyti karves - malonumai ir laimė šeimoje jeigu melžti - geras uždarbis jeigu šerti - išlaidos, skolos jeigu daug - turtas, sotus gyvenimas jeigu matyti karves ganant piemeniui - vargas jeigu mūkiant girdėti - pavojus namams, dėl jūsų kaltės. jeigu juoda - melas padės pažinti tikruosius draugus. jeigu su veršeliu - laukite pelno. jeigu be ragų - nusivylimas jeigu balta - netikėta pagalba. jeigu glostyti - vienatvė, dėl kitų nerangumo. Papildyti šio sapno reikšmę

Sapnai.com

Karveliai – Matyti – gerą ir naudingą kelionę; karvelį lekiantį per savo trobas matyti – greit susilauksi laiško iš mylimo žmogaus; karvelį pagauti – didelius turtus; karvelį pagauti čigonui – turtų netekimą; karvelius burkuojant matyti – turėsi gerą darbą per kurį praturtėsi; svetimus karvelius gaudyti – saugokis, kad kas nors neįveltų į vagystę; karvelius bučiuojantis matyti – karštą meilę; laukinius karvelius matyti – visuomenė džiaugsis tavo nuveiktais darbais; raudonus karvelius matyti – nepaprastą džiaugsmą.

Sapnai.eu

Matyti – gerą ir naudingą kelionę; karvelį lekiantį per savo trobas matyti – greit susilauksi laiško iš mylimo žmogaus; karvelį pagauti – didelius turtus; karvelį pagauti čigonui – turtų netekimą; karvelius burkuojant matyti – turėsi gerą darbą per kurį praturtėsi; svetimus karvelius gaudyti – saugokis, kad kas nors neįveltų į vagystę; karvelius bučiuojantis matyti – karštą meilę; laukinius karvelius matyti – visuomenė džiaugsis tavo nuveiktais darbais; raudonus karvelius matyti – nepaprastą džiaugsmą.

Sapnininkas.com

Karvė sapne dažniausiai yra rūpestingos motiniškos globos ir moteriškumo ženklas. Moterų sapnuose ji dažniausiai atkreipia sapnuojančiosios dėmesį į būtinybę skirti daugiau dėmesio motinystės priedermėms ir auklėjimui. Vyrų sapnuose karvė dažniausiai rodo stiprų ryšį su motina.