vardo reikšmė

Meškerioti

Sapnininkas.com

Meškeriojimas apskritai reiškia protinių, jausminių ar materialinių vertybių siekimą. Sapnuojantysis trokšta pripažinimo, sėkmės, pranašumo ar turto. Konkretesnė prasmė aiškėja iš to, ką sapnuojantysis meškerioja, kokiame vandenyje ir ką jis jaučia.