vardo reikšmė

kiaurymė

Sapnininkas.com

Šis simbolis laikomas įspėjimu: norima sapnuojančiajam nurodyti, kad kažkas jo gyvenime turi būti sutvarkyta. Kartais susapnuojama kiaurymė laive. Čia turimas omeny sapnuojančiojo gyvenimo laivas, kuris gali būti nebetinkamas toliau plaukti dėl defektų. Tačiau neretai susapnuojamas ir prakiuręs indas, iš kurio liejasi vanduo ar kitas energiją simbolizuojantis skystis, o tai reiškia bereikalingą gyvybinės energijos praradimą.