vardo reikšmė

pasiūlymas

Sapnininkas.com

Jeigu sapnuojančiajam pateikiamas pasiūlymas, šitaip išreiškiamas noras bendrauti. Jeigu jis siūlo, vadinasi, nori užmegsti pažintį. Tačiau abiem atvejais aiškiai siekiama bendrauti.