vardo reikšmė

kandi

Lemtis.net

Sapnuoti kandžių padarytus nuostolius - nemalonumai, kurių kaltininkas vienas iš šeimos narių.

Sapnininkas.com

Kaip tikrovėje kandis sukapoja audinius, taip ir sapne kandys reiškia pražūtingas mintis, jausmus ir išgyvenimus. Jos baugina ir slegia sapnuojantįjį, silpnina savos vertės pajautimą ir slopina gyvenimo džiaugsmą. Tikslesnė sapno reikšmė aiškėja iš sapno įvykių sąryšio.