vardo reikšmė

mes

Sapnininkastau.lt

Mėsą kruviną matyti – didelį, vargą ir nemalonias bylas. Mėsą virti arba kepti ant keptuvės – geidulių patenkinimą. Mėsą supuvusią valgyti – visokias nelaimes ir nuotykius. Valgyti kiaulės mėsą – prasigyvenimą. Mėsą kapoti su kirviu – greit teks būti teisme ir turėti nemalonią bylą. Mėsą pasidėjus ant stalo pjaustyti – teks turėti teisme kriminalinę bylą. Mėsą judančią matyti – netikėtą atnaujinimą bylos. Panašios reikšmes Ginklas .

Sapnai.com

Mėsa – Mėsą kruviną matyti – didelį, vargą ir nemalonias bylas; mėsą virti arba kepti ant keptuvės – geidulių patenkinimą. Mėsą supuvusią valgyti – visokias nelaimes ir nuotykius. Valgyti kiaulės mėsą – prasigyvenimą. Mėsą kapoti su kirviu – greit teks būti teisme ir turėti nemalonią bylą. Mėsą pasidėjus ant stalo pjaustyti – teks turėti teisme kriminalinę bylą. Mėsą judančią matyti – netikėtą atnaujinimą bylos.

Sapnai.eu

Mėsą kruviną matyti – didelį, vargą ir nemalonias bylas; mėsą virti arba kepti ant keptuvės – geidulių patenkinimą. Mėsą supuvusią valgyti – visokias nelaimes ir nuotykius. Valgyti kiaulės mėsą – prasigyvenimą. Mėsą kapoti su kirviu – greit teks būti teisme ir turėti nemalonią bylą. Mėsą pasidėjus ant stalo pjaustyti – teks turėti teisme kriminalinę bylą. Mėsą judančią matyti – netikėtą atnaujinimą bylos.

Sapnininkas.com

Šis simbolis beveik visada susijęs su kūniška, fizine, dažniausiai seksualine energija ir poreikiais. Žalia mėsa susijusi su fizine jėga, potencija, aistringumu ar šių savybių troškimu. O jei mėsa išvirta ar kitaip paruošta, tai išreiškia sugebėjimą siekti rafinuotų malonumų. Didelis potraukis mėsai rodo galingus instinktus. Jei mėsa kelia pasišlykštėjimą, tas rodo saikingumą, nepriteklius, persisotinimą ar nepalankumą, antipatiją.