vardo reikšmė

garve

Sapnininkastau.lt

Garvežys – Matyti judantį garvežį – reiškia, kad jūsų jėgos nukreiptos teisinga linkme;

Sapnininkas.com

Sapno sąmonėje garvežys simbolizuoja kolektyvinę dvasinę energiją tiek teigiama, tiek neigiama prasme. Kelionė garvežiu arba traukiniu rodo gyvenimo kelionę. Sutelkta varomoji jėga gali reikšti prisirišimą prie šeimos arba susietą buvimą visuomenėje gerąja prasme. Tačiau jei sapnuojantysis pernelyg paklūsta kolektyvo nuomonei, tai gali atsiliepti jo asmenybės individualumo sklaidai.