vardo reikšmė

giminai

Sapnininkas.com

Iš esmės visi sapne veikiantys asmenys įkūnija kai kurias sapnuojančiojo asmenybės puses. Svetimi žmonės — tai tie jo charakterio bruožai, kuriuos jis pats menkai tepažįsta ir atmeta. Giminaičiai bei draugai reiškia tas savybes, kurios jam gerai žinomos. Juo didesnį prieankumą jaučia sapnuojantysis šiems asmenims, juo geresnė sapno reikšmė. Jei jis giminaičių šalinasi arba pastarieji yra jam priešiški, vadinasi, sapnuojantysis abejoja dėl savo minčių, jausmų ar poelgių. Jei arčiau susipažįstama su mažiau žinomu giminaičiu, tai rodo vis didesnį pasitikėjimą savimi bei savikliovą.