vardo reikšmė

makulatūra

Lemtis.net

Sapnuoti, jog pradėjote kaupti makulatūrą - šeimos reikalai atitrauks nuo darbo, kuris nulems jūsų ateitį.