Situacijos apžvalga būrimas - tdb.lt

Pirma korta rodo priežastys, antra - situacija, trečioji - Iššukis, ketvirtuoji - perspektyva, o penktoji - galemybės.

1 korta - III. Valdovė/Imperatorienė

Tai lyg Mago ir Žynės susitikimo rezultatas, kuris vaizduoja priešingybių (vyriško ir moteriško pradų) susijungimą. Tačiau moteriškas pradas dominuoja, tuo pat metu tai ir vaisingumas,  fizinė ir dvasinė kūrybinė jėga, pasiekusi savo išsiliejimo ribą. Būtent jos dėka po mūsų žemėje lieka mūsų vaikai ir darbai. Ši figūra atstovauja asmeninio teisingumo principui. Viskas, ką daro Valdovė ar Imperatorienė, yra nuoširdu.

Kortos reikšmė:
Neužmiršk Imperatorienės valdžios, jei jau iškrito tau ši korta.
Paklausk savęs: ar kame nors nepažeidei jos valios?
Ar nebandei savęs išprievartauti? O užgniaužti kūrybinį pradą?
Save reikia priimti tokiu, koks esi, pasikliauti Likimu, priimti ramią pozą,
Kaip Imperatorienė, pavaizduota ant kortos, ir leisk įvykiams eiti savu keliu.
Daugiau nėra ką užkariauti:
Viskas, ko tau reikia, jau pasiekta.
Tiesiai reiškia kūrybą, naują gyvenimą, šviesą, grožį ir gėrį kasdienybėje, materialume, jausmuose ir mintyse. O taip pat vaisingumą, materialias gėrybes, perteklių. Stabilumas namuose, motiniškas rūpestis dėl namų židinio. Kai kada reiškia vedybas, o taip pat palikuonių atsiradimą. Pasisekimas bet kokioj kūryboj.

Perversta reikškia rūpesčius namuose, kai kada materialius sunkumus, nevaisingumą arba nesėkmingą norą pastoti. Sunkumai savojo “aš” suvokime, kūrybinių jėgų nuosmūkis.

2 korta - Monetų pažas/berniukas/Diskų princesė/Pasaulių vaikas

Žemės vaisiai - kūno džiaugsmai.
Pasikliaukite teisybe, snūduriuojančia jumyse, ir iškelkite ją į paviršių. Laukite to iš artimųjų ir tai skatinkite.
 
Dabar jums svarbu rasti kelią į tikras jūsų gelmes ir talentus. Neleiskite sunkumams jūsų nugalėti. Būkite tikri - tikrasis grožis ir tikroji vertė dažnai gyvena nuošaly ir nori būti iš ten pat paimti.
 
Žvelkite sau ir savo priešpriešai į akis. Jūsų "moneta" yra gyvenimo dovana ir jei jūs savo talentą vertinsite ir branginsite, būsite tikras lobis sau ir savo aplinkai.
 
Tai jaunuolis, pradedantis pažinti pasaulį ir nenustojantis žavėtis jo grožiu. Tai žmogus, greičiausiai apdovanotas meniniais sugebėjimais. Su laiku jis taps meistru. Vienok dabar jam atrodo, kad išsaugoti ir padidinti pasaulio grožį galima ir netepant rankų juodu darbu. Išgrėbti purvą jis palieka kitiems.
 
Tai juodaplaukis jaunuolis. Jei yra šalia Penkių Taurių, tai vyrui pranašauja, kad greitu laiku "jo kakta pasipuoš ragais". Jei šalia yra Taurių Karalius, korta įgauna bruneto gundytojo reikšmę.

3 korta - Monetų/Diskų karalienė/Pasaulių moteris

Esminė užduotis.
Svarbiausias dalykas yra jūsų gebėjimas nuspėti prieštaravimus. Tai reiškia juos ne sustiprinti ar susilpninti, o suprasti ir panaudoti.
 
Jūsų talento esmė yra kūniški instinktai, praktiniai poreikiai ir jutiminiai sugebėjimai. Tai turėtų būti jūsų pamatas ir, jeigu sąmoningai savo patyrimą apdorosite, kartu bus jūsų viršūnė bei karūnavimo vainikas. Ši korta yra viso labo jūsų tikrųjų vertybių apmąstymas dar kartą.
 
Susikoncentruokite ir atsipalaiduokite: viskas turi savo laiką, savo įprastą tvarką, kurios nepakeis nei kišimasis ir karštligiškas skubėjimas, nei abejingumas ir delsimas.
 
Karalienė įasmenina vidinius ir išorinius turtus. Tai žmogus, skinantis savo darbo vaisius: dailininkas, siekiantis pripažinimo, mokslininkas, padaręs svarbų atradimą. Jei korta atitinka moterį, tai ji be visa ko puiki motina ir šeimininkė. 
 
Korta gali reikšti tamsiaplaukę giminaitę, turtingą ir geraširdę, kuri padarys jums dovaną. Šalia Žynio kortos gali reikšti vedybas su jauna brunete, šalia Penkių Taurių - paveldėjimą.

4 korta - Dešimt taurių

Stiprūs jausmai, dideli norai ir baimės.
Didžiųjų sielos aistrų korta. Čia reikia skirti savus ir svetimus poreikius, produktyvius ir beprasmius sielos skambesius "sąskambio" vardan.
 
Apie ugnį sakoma: "Vaikas, kartą degęs, antrą kartą į ugnį nelįs". O kalbėdami apie vandenį baikime taip: "Tas, kuris būdamas vaikas įkrito į vandenį, gilesnių vandenų vengia". Ir visgi jums rūpimi reikalai judės į priekį, jei rasite būdą sugyventi su ugnimi ir vandeniu ir įvaldyti didžiąsias savo sielos energijas.
 
Baikite nelaimingas savo kankinio istorijas ir raskite drąsos savo aistroms.
 
Korta simbolizuoja šeimyninę laimę, ramybę, draugystę ir meilę. Tai ne ta laimė, kurią uždirbam sunkiu darbu, ne apdovanojimas už iškęstus sunkumus: tai likimas. Arba jis yra, arba jo nėra. Jei iškrito ši korta - reiškia, jis yra; reikia tik pakelti akis ir pamatyti šviesią vaivorykštę.

5 korta - Septynios monetos/diskai/pasauliai

Mįslė ir įminimas.
Gyvenimas užduoda mįslių ir konkrečių užduočių, kurių sprendimą ar įminimą turite rasti šiuo momentu kartu iššifruodami savo reikšmę, asmeninę prasmę, gyvenimo užduotį. Kiekviena išspręsta užduotis parodys jums tai, kad einate teisingu keliu, o kiekviena nesėkmė yra vertinga, nes ji paaiškina, kokia užduotis ar prasmė jums nėra skirta. Visada abejokite esančiais kriterijais, tada žinosite, kas yra skirta jums, o kas dažniau sudaro kliūtis.
 
Tai Sėjikas, apsodinęs sodą ir laukiantis derliaus. Bet iki derliaus dar toli, ir žmogų apninka abejonės: ar sudygs sėklos? Ar užaugs vaisiai?
 
Korta simbolizuoja sąmonės susidvejinimą, viltį ir neužtikrintumą. Turėk kantrybės, sako ši korta. Bet kokiam darbui reikia laiko, kad subręstų. Jei pasėjai gerą, tai geras bus ir derlius.
 
Korta reiškia nerimą ir rūpesčius dėl pinigų. Šalia Pakaruoklio ar Dviejų Diskų reiškia nuostolius. Taurių Valetas merginai žada pasiturintį jaunikį.
Jei atsakymas Jums neaiškus ir pernelyg neapibrėžtas, traukite dar vieną kortą, kuri jį patikslins. Traukti dar vieną kortą

Galvokite apie Jums rūpimą problemą, įvykį arba žmogų. Pasirinkite paeiliui 5 kortas:

taro korta V. Žynys/Šventikas
V. Žynys/Šventikas
taro korta XII. Pakaruoklis
XII. Pakaruoklis
taro korta Kalavijų riteris/Kristalų išminčius
Kalavijų riteris/Kristalų išminčius
taro korta Devynios monetos/diskai/pasauliai
Devynios monetos/diskai/pasauliai
taro korta VII. Ozirio kovos vežimas
VII. Ozirio kovos vežimas
taro korta Monetų/Diskų/Pasaulių tūzas
Monetų/Diskų/Pasaulių tūzas
taro korta Šešios monetos/diskai/pasauliai
Šešios monetos/diskai/pasauliai
taro korta XI. Stiprybė/Jėga
XI. Stiprybė/Jėga
taro korta Balta korta
Balta korta
taro korta Aštuonios monetos/diskai/pasauliai
Aštuonios monetos/diskai/pasauliai
taro korta XIV. Santūrumas/Menas
XIV. Santūrumas/Menas
taro korta Trys lazdos
Trys lazdos
taro korta II. Žynė/Šventikė
II. Žynė/Šventikė
taro korta Lazdų tūzas
Lazdų tūzas
taro korta XX. Teismas
XX. Teismas
taro korta XV. Velnias
XV. Velnias
taro korta III. Valdovė/Imperatorienė
III. Valdovė/Imperatorienė
taro korta Kalavijų pažas/berniukas/princesė/Kristalų vaikas
Kalavijų pažas/berniukas/princesė/Kristalų vaikas
taro korta Septynios lazdos
Septynios lazdos
taro korta Monetų/Diskų riteris/Pasaulių išminčius
Monetų/Diskų riteris/Pasaulių išminčius
taro korta Dešimt lazdų
Dešimt lazdų
taro korta XXI. Taika/Pasaulis
XXI. Taika/Pasaulis
taro korta Kalavijų/Kristalų tūzas
Kalavijų/Kristalų tūzas
taro korta Devynios taurės
Devynios taurės
taro korta Dešimt taurių
Dešimt taurių
taro korta Dvi taurės
Dvi taurės
taro korta Šešios taurės
Šešios taurės
taro korta XVII. Žvaigždė
XVII. Žvaigždė
taro korta Penkios taurės
Penkios taurės
taro korta IX. Atsiskyrėlis
IX. Atsiskyrėlis
taro korta Trys kalavijai/kristalai
Trys kalavijai/kristalai
taro korta Taurių riteris/išminčius
Taurių riteris/išminčius
taro korta Lazdų karalienė/moteris
Lazdų karalienė/moteris
taro korta X. Laimės ratas
X. Laimės ratas
taro korta Lazdų riteris/išminčius
Lazdų riteris/išminčius
taro korta Taurių karalius/princas/vyras
Taurių karalius/princas/vyras
taro korta Keturios monetos/diskai/pasauliai
Keturios monetos/diskai/pasauliai
taro korta Penkios monetos/diskai/pasauliai
Penkios monetos/diskai/pasauliai
taro korta Trys taurės
Trys taurės
taro korta XXII. Beprotis
XXII. Beprotis
taro korta XVIII. Mėnulis
XVIII. Mėnulis
taro korta I. Magas
I. Magas
taro korta XIX. Saulė
XIX. Saulė
taro korta Lazdų karalius/princas/vyras
Lazdų karalius/princas/vyras
taro korta Septynios taurės
Septynios taurės
taro korta Keturios taurės
Keturios taurės
taro korta Monetų Karalius/Diskų princas/Pasaulių vyras
Monetų Karalius/Diskų princas/Pasaulių vyras
taro korta Keturi kalavijai/kristalai
Keturi kalavijai/kristalai
taro korta Septyni kalavijai/kristalai
Septyni kalavijai/kristalai
taro korta Kalavijų karalius/princas/Kristalų vyras
Kalavijų karalius/princas/Kristalų vyras
taro korta Keturios lazdos
Keturios lazdos
taro korta Taurių karalienė/moteris
Taurių karalienė/moteris
taro korta Devyni kalavijai/kristalai
Devyni kalavijai/kristalai
taro korta Trys monetos/diskai/pasauliai
Trys monetos/diskai/pasauliai
taro korta Dešimt kalavijų/kristalų
Dešimt kalavijų/kristalų
taro korta Penki kalavijai/kristalai
Penki kalavijai/kristalai
taro korta Lazdų berniukas/pažas/princesė/vaikas
Lazdų berniukas/pažas/princesė/vaikas
taro korta Dvi lazdos
Dvi lazdos
taro korta Kalavijų karalienė/Kristalų moteris
Kalavijų karalienė/Kristalų moteris
taro korta IV. Valdovas/Imperatorius
IV. Valdovas/Imperatorius
taro korta Šeši kalavijai/kristalai
Šeši kalavijai/kristalai
taro korta Aštuonios lazdos
Aštuonios lazdos
taro korta Taurių tūzas
Taurių tūzas
taro korta Penkios lazdos
Penkios lazdos
taro korta Monetų pažas/berniukas/Diskų princesė/Pasaulių vaikas
Monetų pažas/berniukas/Diskų princesė/Pasaulių vaikas
taro korta VI. Mylimieji
VI. Mylimieji
taro korta Aštuonios taurės
Aštuonios taurės
taro korta Taurių pažas/berniukas/princesė/vaikas
Taurių pažas/berniukas/princesė/vaikas
taro korta XVI. Griūvantis bokštas
XVI. Griūvantis bokštas
taro korta XIII. Mirtis
XIII. Mirtis
taro korta Septynios monetos/diskai/pasauliai
Septynios monetos/diskai/pasauliai
taro korta Du kalavijai/kristalai
Du kalavijai/kristalai
taro korta Aštuoni kalavijai/kristalai
Aštuoni kalavijai/kristalai
taro korta Monetų/Diskų karalienė/Pasaulių moteris
Monetų/Diskų karalienė/Pasaulių moteris
taro korta Devynios lazdos
Devynios lazdos
taro korta Šešios lazdos
Šešios lazdos
taro korta VIII. Teisingumas
VIII. Teisingumas
taro korta Dešimt monetų/diskų/pasaulių
Dešimt monetų/diskų/pasaulių
taro korta Dvi monetos/diskai/pasauliai
Dvi monetos/diskai/pasauliai