Situacijos apžvalga būrimas - tdb.lt

Pirma korta rodo priežastys, antra - situacija, trečioji - Iššukis, ketvirtuoji - perspektyva, o penktoji - galemybės.

1 korta - XVI. Griūvantis bokštas

Ši korta simbolizuoja visišką žlugimą, visa ko griūtį, visko, kas iki šiol buvo egzistavimo pagrindas, požiūrio į gyvenimą persivertimas, bejėgiškumas prieš griausmingą Dangaus valią. Bet tai ir Katarsis, dvasios apsivalymas nuo ją apsunkinusių nuodėmių ir kančių.
 
Žinomi keli archetipai, nusakantys šios kortos reikšmę. Vienas iš jų - Babelio bokšto statyba. Babelio bokšto statyba išgarsėjo ne tik griuvimu, bet ir "Babelio kalbų susipainiojimu": žmonės vieni kitų nebesupranta. Svarbiausia - sugebėti kilusiam pavojui žvelgti tiesiai į akis.
 
Kortos reikšmė:
Savo namą pastatei ant smėlio. Tai, ką
Tu laikei nepajudinamu gyvenimo
Pagrindu, pasirodė tik iliuzija ir
Netikėtai subyrėjo kaip kortų namelis.
Visi tavo darbai nuėjo veltui.
Nesistenk atstatyti griūvėsių: tai
Nebepavyks. Geriau pralauk, pergyvenk
Savo nusivylimą - ir imkis statyti
Naują namą. Greitai pajusi, kaip į
Tave liejasi naujos jėgos.
 
Tai pati blogiausia Didžiojo Arkano korta. Ji reiškia permainą, neretai - visišką krachą, esančios situacijos pabaigą, be to staigią ir labai greitai. Konflikto, griūties, egzistuojančios gyvenimo tvarkos pabaigos simbolis. Gali reikšti netikėtą sprendimą pakeisti darbą arba gyvenamąją vietą. Taip pat simbolizuoja įvykius, kurių mes nelaukiame, bet jų rezultatas gali pakeisti mūsų gyvenimą. Prie blogų kaimyninių kortų reiškia chaosą, sunaikinimą, didelius praradimus. Šalia gerų kortų nurodo, kad "juodos" juostos laikas eina į pabaigą, kad ateina išsivadavimas iš sunkios praeities, egzistuojančio blogio išnykimas.
 
Perversta reiškia priklausomybę esančioms aplinkybėms, kurios šiuo momentu negali būti pakeistos. Apribotos galimybės išreikšti jausmus, individualumo engimas.

2 korta - Šeši kalavijai/kristalai

Žinojimas ir mokymasis.
Studijuokite ir bandykite, mokykitės mokytis linksmai ir naudingai. Ieškokite išminties, slypinčios už teiginių.
 
Nustatykite interesus ir poreikius. Supraskite, ką kiti iš esmės mąsto apie tai, kas jums svarbu.
 
Pasitelkite visą savo inteligenciją ir visą savo derinimo ir perteikimo meną, kad jūsų ir artimųjų santykių būtų "sklandūs" ir jūs mokėtumėte laiko ir įvykių "tėkmėje" nustatyti savo kelią, nes jūs iš visko mokotės.
 
Ši korta reiškia žmogų (arba net visą šeimą), darantį svarbų žingsnį. Jis atsisako praeito gyvenimo, daugelio įpročių, ryšių, užsiėmimų ir iškeliauja į nežinomybę. Kardai šiuo atveju simbolizuoja atsiminimus apie liūdnus įvykius ir viltis dėl geresnės ateities.
 
Ji pranašauja kelią, t.y. vienokius ar kitokius radikalius pasikeitimus likime, kurie gali būti patikslinami pagal greta esančias kortas. Šalia Atsiskyrėlio arba Žvaigždės kortų - tai kelionė ir nemalonumai joje.

3 korta - XIII. Mirtis

Mirtis ir gyvenimas neatsiejami, viena gimdo kitą; ar verta pabaiga laikyti tai, kas tuo pat metu yra ir pradžia? Todėl ši korta ir nėra fizinės mirties pranašas. Mirties korta, priešpaskutinė (ne paskutinė!) antros septyniukės korta, nurodo ateinantį arba jau prasidėjusį asmenybės atsinaujinimą.
 
Kartais korta reiškia, kad esate nepaprastai susižavėjęs prievarta ir naikinimu arba jaučiate tokią grėsmę. Tačiau jūsų agresyvūs impulsai bus tik tuomet pavojingi, jei bandysite juos neigti. Jūs galite išmokti naudoti savo galią ir valdžią ne prieš kitus, o į pagalbą sau.
 
Kortos reikšmė:
Dar vienas gyvenimo etapas artėja
Prie pabaigos. Pačiu artimiausiu 
Metu tavyje subręs visiškai nauja
Asmenybė. Kitokiomis taps mintys,
Įsivaizdavimai; atsiras nauji draugai.
Nepasikeitusi liks tik ta gyvenimo 
Žiežirba, kurią dažnai vadina siela;
Iš tiesų, tai tik kūrybinė jėga, gebanti
Kurti nauja. Ji ir pereina iš vieno
Įsikūnijimo į kitą.
 
Tiesiai nereiškia fizinės baigties. Numato gilias psichikos ir požiūrio į gyvenimą permainas. Yra didelis šansas, kad į jūsų gyvenimą ateis kažkas naujo, nepatirto. Tai permainų, kurios yra neišvengiamų gamtos jėgų veiklos rezultatų simbolis. Apie tai, kokios permainos laukia, turi papasakoti kaimyninės kortos. Tačiau bet kuriuo atveju ši korta numato neplanuotas permainas, suteikia šansą naujam startui gyvenime.
 
Perversta simbolizuoja baimę prieš permainas, reikalų sustojimą, darbą per jėgą. Gali reikšti psichinį letargą. Jei šalia yra geros kortos, tai reiškia lėtą judėjimą link permainų.

4 korta - Taurių karalienė/moteris

Širdies balsas.
Joks kitas Taro simbolis neįkūnija taip jausmų brangumo ir vientisumo kaip šis. Karalienei būdingas ryšys tarp uždarumo ir absoliutaus atvirumo. 
 
Taip kreipiamasi į sielos savarankiškumą ir asmeninę pilnatvę. Jei norima vaikytis "įvaizdžio", savo paties išorės paveikslo tam, kad suvaidintum savo "asmenybę", tada lieka vienintelė tikra alternatyva: kiekvieno individo sielos ypatingumo ir brangumo suvokimas.
 
Tai žmogus, kurio laukimai ir viltys išsipildo. Jis to dar nesuvokė, tačiau jis užtikrintas sėkme. Jausmai aplenkia sąmonę ir jis jaučia harmoniją su aplinkiniu pasauliu, būties pilnatvę. Jam atsiveria tikra tokių sąvokų kaip "meilė" ir "laimė" esmė.
 
Ši korta vadinama Pareiginga moterimi, bet gali reikšti ir apskritai jums brangų žmogų, su kuriuo bendravimas suteikia džiaugsmą. Tik šalia Kalavijų Tūzo reiškia greitą liūdesį. Kartu su Taurių Dvejuke vyrui pranašauja greitas vedybas, merginai - pavydą.

5 korta - Trys taurės

Stiprių jausmų galia.
Ši korta atspindi didžiulius vidinius poreikius ir mokėjimą derinti įvairius jausmus ir nuotaikas.
 
Šią kortą labai teisingai atspindi krikščioniškas principas: mylėk savo artimą kaip save patį. Pats savaime šis sakinys išreiškia tai, apie ką čia ir kalbama. Jis pateikia užduotį, išreiškiančią didžiulį psichinį ir asmeninį darbą: lygiaverčiai mylėti save ir kitus. Jūsų siela vienu metu patiria kelias teisybes. Leiskite savo sielai augti.
 
Ši korta reiškia draugystę ir meilę, laiką džiaugtis ir laiką dalintis savo džiaugsmu su kitais. Ji reiškia sugalvoto reikalo sėkmę, gerų santykių su partneriu atnaujinimą, palankios juostos pradžią gyvenime, sėkmingą kelionę, žodžiu, visokią sėkmę, nors daugiau dvasinę (moralinę) nei materialinę.
 
Korta žada pasisekimą darbuose, ypač kūrybingiem žmonėm. Šalia nepalankių kortų sumažina jų blogą reikšmę.
Jei atsakymas Jums neaiškus ir pernelyg neapibrėžtas, traukite dar vieną kortą, kuri jį patikslins. Traukti dar vieną kortą

Galvokite apie Jums rūpimą problemą, įvykį arba žmogų. Pasirinkite paeiliui 5 kortas:

taro korta Dešimt kalavijų/kristalų
Dešimt kalavijų/kristalų
taro korta Devyni kalavijai/kristalai
Devyni kalavijai/kristalai
taro korta VI. Mylimieji
VI. Mylimieji
taro korta Taurių karalius/princas/vyras
Taurių karalius/princas/vyras
taro korta Dešimt taurių
Dešimt taurių
taro korta Penki kalavijai/kristalai
Penki kalavijai/kristalai
taro korta XIV. Santūrumas/Menas
XIV. Santūrumas/Menas
taro korta Aštuonios monetos/diskai/pasauliai
Aštuonios monetos/diskai/pasauliai
taro korta Dvi monetos/diskai/pasauliai
Dvi monetos/diskai/pasauliai
taro korta Lazdų berniukas/pažas/princesė/vaikas
Lazdų berniukas/pažas/princesė/vaikas
taro korta Balta korta
Balta korta
taro korta XV. Velnias
XV. Velnias
taro korta Lazdų karalius/princas/vyras
Lazdų karalius/princas/vyras
taro korta Kalavijų/Kristalų tūzas
Kalavijų/Kristalų tūzas
taro korta Kalavijų pažas/berniukas/princesė/Kristalų vaikas
Kalavijų pažas/berniukas/princesė/Kristalų vaikas
taro korta XXI. Taika/Pasaulis
XXI. Taika/Pasaulis
taro korta Taurių pažas/berniukas/princesė/vaikas
Taurių pažas/berniukas/princesė/vaikas
taro korta III. Valdovė/Imperatorienė
III. Valdovė/Imperatorienė
taro korta V. Žynys/Šventikas
V. Žynys/Šventikas
taro korta Kalavijų riteris/Kristalų išminčius
Kalavijų riteris/Kristalų išminčius
taro korta Monetų pažas/berniukas/Diskų princesė/Pasaulių vaikas
Monetų pažas/berniukas/Diskų princesė/Pasaulių vaikas
taro korta VIII. Teisingumas
VIII. Teisingumas
taro korta Du kalavijai/kristalai
Du kalavijai/kristalai
taro korta Penkios taurės
Penkios taurės
taro korta Septyni kalavijai/kristalai
Septyni kalavijai/kristalai
taro korta Monetų/Diskų karalienė/Pasaulių moteris
Monetų/Diskų karalienė/Pasaulių moteris
taro korta Kalavijų karalius/princas/Kristalų vyras
Kalavijų karalius/princas/Kristalų vyras
taro korta Aštuoni kalavijai/kristalai
Aštuoni kalavijai/kristalai
taro korta IV. Valdovas/Imperatorius
IV. Valdovas/Imperatorius
taro korta XIII. Mirtis
XIII. Mirtis
taro korta Dešimt lazdų
Dešimt lazdų
taro korta Dešimt monetų/diskų/pasaulių
Dešimt monetų/diskų/pasaulių
taro korta Taurių tūzas
Taurių tūzas
taro korta XVI. Griūvantis bokštas
XVI. Griūvantis bokštas
taro korta Dvi taurės
Dvi taurės
taro korta Septynios taurės
Septynios taurės
taro korta Taurių karalienė/moteris
Taurių karalienė/moteris
taro korta Šešios taurės
Šešios taurės
taro korta Trys lazdos
Trys lazdos
taro korta VII. Ozirio kovos vežimas
VII. Ozirio kovos vežimas
taro korta Kalavijų karalienė/Kristalų moteris
Kalavijų karalienė/Kristalų moteris
taro korta Šešios lazdos
Šešios lazdos
taro korta Monetų Karalius/Diskų princas/Pasaulių vyras
Monetų Karalius/Diskų princas/Pasaulių vyras
taro korta Devynios monetos/diskai/pasauliai
Devynios monetos/diskai/pasauliai
taro korta XIX. Saulė
XIX. Saulė
taro korta Keturi kalavijai/kristalai
Keturi kalavijai/kristalai
taro korta Dvi lazdos
Dvi lazdos
taro korta Monetų/Diskų riteris/Pasaulių išminčius
Monetų/Diskų riteris/Pasaulių išminčius
taro korta XVIII. Mėnulis
XVIII. Mėnulis
taro korta Monetų/Diskų/Pasaulių tūzas
Monetų/Diskų/Pasaulių tūzas
taro korta II. Žynė/Šventikė
II. Žynė/Šventikė
taro korta Lazdų karalienė/moteris
Lazdų karalienė/moteris
taro korta Septynios monetos/diskai/pasauliai
Septynios monetos/diskai/pasauliai
taro korta Keturios taurės
Keturios taurės
taro korta Keturios lazdos
Keturios lazdos
taro korta Keturios monetos/diskai/pasauliai
Keturios monetos/diskai/pasauliai
taro korta Aštuonios lazdos
Aštuonios lazdos
taro korta Šešios monetos/diskai/pasauliai
Šešios monetos/diskai/pasauliai
taro korta Šeši kalavijai/kristalai
Šeši kalavijai/kristalai
taro korta X. Laimės ratas
X. Laimės ratas
taro korta XVII. Žvaigždė
XVII. Žvaigždė
taro korta Lazdų tūzas
Lazdų tūzas
taro korta Trys monetos/diskai/pasauliai
Trys monetos/diskai/pasauliai
taro korta XI. Stiprybė/Jėga
XI. Stiprybė/Jėga
taro korta Septynios lazdos
Septynios lazdos
taro korta Aštuonios taurės
Aštuonios taurės
taro korta Taurių riteris/išminčius
Taurių riteris/išminčius
taro korta Trys kalavijai/kristalai
Trys kalavijai/kristalai
taro korta Devynios lazdos
Devynios lazdos
taro korta Penkios lazdos
Penkios lazdos
taro korta IX. Atsiskyrėlis
IX. Atsiskyrėlis
taro korta Lazdų riteris/išminčius
Lazdų riteris/išminčius
taro korta I. Magas
I. Magas
taro korta Devynios taurės
Devynios taurės
taro korta Penkios monetos/diskai/pasauliai
Penkios monetos/diskai/pasauliai
taro korta XX. Teismas
XX. Teismas
taro korta XII. Pakaruoklis
XII. Pakaruoklis
taro korta XXII. Beprotis
XXII. Beprotis
taro korta Trys taurės
Trys taurės