XV. Velnias taro kortos reikšmė

XV. Velnias

XV. Velnias korta
Ši korta kalba apie tai, kad blogis yra žmogaus sudėtinė dalis, taip pat ir viso gyvenimo. Tuo pat metu kortos grafika nurodo, kad ugnis gali būti šviesa.

Velnio korta simbolizuoja gundymus - polinkius, apie kuriuos sąmoningai pamirštama, arba tiesiog nenorima jų pripažinti, o tuomet jie pasireiškia pačiu neįprasčiausiu būdu. Vienintelis būdas su jais kovoti - nebėgti nuo to, kas draudžiama, o priimti viską taip, kaip yra, pereiti per išbandymus ir palikti praeityje: ne toks tas velnias baisus, kokiu jį vaizduoja.

Kortos reikšmė:
Tu galvoji, kad tai velnias tavo sielą
Paėmė į nelaisvę? Tu manai, kad
išsivaduoti iš šio užburto rato neįmanoma?
Jokia grandinė neveržia kaklo,
O guli laisva. Verta ją nuimti - ir
Galas nelaisvei! Ką, pagal tave, ta
Grandinė beįkūnytų: meilę, žaidimą,
Alkoholį ar dar ką, - pats sau ją
Užsidėjai. Ir nusiimti gali pats.
Pradėdamas naują gyvenimo etapą, žinoma,
Gali duoti valią savo pomėgiam -
Bet ar ši "uvertiūra" neužsitęsė?

Tiesiai reiškia grynai materialių ir fizinių gėrybių troškimą, praturtėjimo troškimą (turtai suprantami kaip noras valdyti). Taip pat gali reikšti dideles pastangas, kurių tikslas - materiali sėkmė, įžymumas, sėkmingas įvykis. Kartais korta kalba apie tai, kad esate savo jausmų nelaisvėj, apie geidulingumą, erotiškumą. Kai kada traktuojama kaip svarbių sprendimų arba galutinio pasirinkimo ženklas.

Perversta - tai piktnaudžiavimo jėga simbolis, pastangų koncentravimas išskirtinai materialiom gėrybėm gauti. Jei šioje pozicijoje korta sujungta su gerom kortom, tai gali pranašauti malonius meilės ryšius, naudingus reikalus, gerus santykius su priešingos lyties atstovais.
Arkanas: Aukštas
Raktažodiai: taro kortos, kortų reikšmės, XV. Velnias taro korta
Menas praplėsti sąmonę. Iš teorinių duomenų ir mąstymo išplaukia praktinės išvados. Egzistuoja mintys, kurių tu nesugebėsi suprasti, jei nepakeisi savo gyvenimo (Werneris Sprengeris). Kiekvienas žodis yra mintis, o kiekviena mintis yra tarsi įrankis. Kuo dažniau jį vartosite, tuo labiau jis tobulės, o jūs įgusite su juo elgtis. Veiksmų tikslas yra įgauti tai, kas jums ir kitiems svarbu, naują suverenumą. Išsilaisvinkite iš dvasinių priklausomybių ir drovumų. Padarykite išvadas apie savo talentų gausą ir sutvarkykite pagal tai savo gyvenimą. Nereikia savęs laikyti silpnu ir bejėgiu, sako ši korta. Pavojai, kurių jūs laukiate, ne tokie jau dideli. Įmanoma, kad jų nėra visiškai. Nusimeskit pančius, pasijuskit laisvu ir drąsiai eikit pirmyn. Ši korta sako, kad klausiantįjį mistifikuoja jis pats arba kiti. Šalia Pakaruoklio, Griūvančio Bokšto ar Dviejų Lazdų pranašauja nesėkmes; šalia Lazdų Valeto - greitą išvažiavimą.
"Niekas neįvyks, kol pats neleisi" (Jo Engeris). Daug projektų žlunga ne dėl drąsos naujovėms, o dėl nepakankamo atsisveikinimo su tuo, kas atgyveno. "Mielos priklausomybės" ir pasenęs supratimas gali atrodyti kaip padėtis be išeities. Tačiau jeigu jūs vadovausitės savo ir kitų dalyvaujančių tikrais norais, galėsite išsilaisvinti iš kliuvinių ir trukdymų be nuostolių ir pralaimėjimų. Jauskite po kojomis žemę. Nejausdami pagrindo nulėksite į niekeno žemę. Tačiau jei jau lėksite, tai leiskitės nešamas ir skraidinamas. Korta simbolizuoja dabartinį laiko momentą - ČIA ir DABAR. Bet Aštuoniukė - tai ir jėgos simbolis. Neburk ateities, sako ši korta, naudokis diena, senolių žodžiais: "jaunystė greitai praeina, gaudyk bėgantį laiką..." Ji neduoda tiesioginio atsakymo į klausimą, o tik nurodo, kad atsakymo laikas dar neatėjo. Dabar ne šis klausimas svarbiausias; geriau jėgas panaudoti kažkam kitam... Viengungiui ši korta žada kelionę - malonią, jei korta guli šalia Taurių mosties kortų; nuobodžią, jei guli šalia Dinarų.
Atsiskleidimas. Dienos reikalavimas - atidumas. Elkitės su tuo, ką turite, dėmesingai. Būkite budrūs. Mokėkite skaityti tarp eilučių. Atsipalaiduokite, medituokite. Nešvaistykite savo energijos be reikalo. Kiekvienas žmogus turi tobulybės ir tobulėjimo poreikį. Ir kiekvienas turi tam sugebėjimų. Analizuokite savo "užgaidą": kaip daug čia yra užsispyrimo, ožiavimosi ar savimylos ir kokiu mastu išreiškiama tikra ir teisinga "prasmė"? Nesileiskite sutrikdomas. Ginčai, kai jų neįmanoma išvengti, padeda toliau tiesti jūsų kelią. Ramiai ir susikaupę ženkite kitus žingsnius. Žingsnis po žingsnio susikurkite sveikos prabangos aplinką, kupiną malonios nuotaikos, įgyvendintų idėjų ir išsipildžiusių norų. Šis žmogus darbuojasi ne sau, o kitiems: jis kuria materialias ir dvasines brangenybes, kuriomis naudosis kiti žmonės. Jis nesiekia žygdarbių, o tiesiog atlieka savo darbą. Todėl jo sieloj karaliauja taika: jis žino, kad jo vargas nenueis perniek, kad jis reikalingas žmonėms. Šis žmogus laisvas. Ši korta įasmenina juodaplaukę merginą, kurios charakteris nustatomas pagal artimiausias kortas. Pavyzdžiui, šalia Septynių Taurių reiškia sumanumą; šalia Imperatorienės - sutuoktinių barnį.
Kelianti vandens galia. Čia kalbama apie jausmus, kurie yra tokie dideli, jog mes net nebesugebame suimti jų į rankas atskiromis taurėmis (pagauti ir suvokti). Taurės mums nepaklūsta. Greičiau jos laiko mus. Viskas čia priklauso nuo teisingos nuostatos. Ši korta ragina išsiaiškinti didžiuosius jausmus ir apsispręsti, kuo tikėti. Tam, kad jaustumėtės šiame pasaulyje saugūs ir pakilūs, atsikratykite vidinių priklausomybių, kad ir kokios jos būtų. Šiam žmogui atrodo, kad jam kažko trūksta, lyg kažkur tolumoj - o gal visai šalia - slepiasi dar viena, pati svarbiausia taurė, kurios kaip tik ir trūksta iki pilnos laimės. Visa tai - iliuzija. Šis žmogus turi viską, kad pasijustų laimingas. Iš gero gero nedaro, sako ši korta, reikia tik išmokti pastebėti šį gerą, neieškant kito. Juk žmogus ir pats tai įtaria, bet kažkokia jėga, vidinis susijaudinimas neduoda jam ramybės. Kartais ji reiškia žinią nuo toli esančio draugo, o šalia kitų Taurių mosties kortų - greitas vedybas. Šalia Arkano III - barnį su vadovybe, šalia Laimės Rato - didelius pinigus.
Pažinimo viršūnė. Dešimt kalavijų vaizduoja proto galybę. Čia sistemingai tarpusavyje susietos visos mąstymo ir asmeninės egzistencijos sritys. Netinkami įsivaizdavimai, Ego ar įvaizdis, kurie iš tiesų tikrovės daugiau nebeatitinka, pasmerkti žlugimui. Galbūt turi mirti tam tikras profesinis, meilės ar sėkmės įsivaizdavimas. Sena Dzen patarlė byloja: "Jei sutiksi pakeliui Budą, nužudyk jį!" Tai reiškia: pašalinkite iš kelio visus stabus ir autoritetus, taip pat visus išorės idealus. Kalbama apie atsidavimą "Dievui" ir gyvenimo tiesą. Nevaisingų svajonių, įsivaizdavimų ir teorijų mirtis į paviršių iškelia naują ir spindintį horizontą. Būti budriam akimirkos reikalavimams - tai prilygsta nuolatiniam rūpinimuisi savimi ir savo gyvenimu. Tai tarsi prisipažinimas meilėje sau pačiam, "Dievui" ir "pasauliui". Ši korta simbolizuoja nusivylimą. Atrodo, kad blogiau jau būti nebegali, o prašviesėjimas niekada nebeateis. Tačiau kortos esmė optimistinė: tai paskutinė Kalavijų mosties korta, po jos prasideda kita mostis, naujas gyvenimo periodas. Dabar jau nebeverta nusiminti: praeities nebepakeisi, tad ar ne geriau pailsėt ir sukaupt jėgas ateičiai? Šalia Mirties kortos gali reikšti artimojo nelaimę; šalia Imperatorienės - barnį.
Medkirčio archetipas. Iš pradžių iš miško atnešamas medis, paskui tas stambus rąstas įpjaunamas, įspraudžiamas pleištas ir toliau smulkinamas tol, kol lieka malkos ir degios pliauskos. Tokia operacijų grandinė, transformuojanti pirmykštę gamtos galią į smulkiausias gyvas energijas, kol pagaliau medis suliepsnoja, ir prieš tai buvusi įkalinta materijos energija išlaisvinama. Jei jūs šį ryšį prarasite, priskaldysite tik šipulių, daug skiedrų ir viskas nueis niekais. Tačiau jeigu dideles problemas ir svarbias užduotis suskirstysite taip, kad galėtumėte jas pažaboti ir išspręsti, tai jūs išmintingai paversite stambų rąstą pliauskomis. Ši korta reiškia žmogų, užsikrovusį per daug - atsakingumas, kuris ne jo jėgoms, arba įsipareigojimai, kurių jis nepajėgus išpildyti. Vietoj to, kad žengtų toliau su šia našta, jam reikia sustoti, numesti jos bent dalį ir apsižvalgyti: kur jis nuėjo ir ar verta šį krūvį nešti toliau? Tai korta, pranašaujanti katastrofą ir bankrotą. Šalia Mėnulio kortos reiškia apgaulę žmogaus, kuris save vadino jūsų draugu.
Optimalūs rezultatai. Meilė yra ne tik glaudžaisių dviejų žmonių santykių geriausias matas. Ji taip pat patikimas orientyras kasdienių santykių, susitikimų bei įvykių pynėje. Išdrįskite parodyti daugiau meilės ir mažiau uždarumo. Rūpinkitės kasdien sutikti daugiau žmonių ir įvykių su meile. Meilė yra didžiausias jūsų turtas. Žinoma, kad ji vienintelė, kurios nenupirksi už pinigus. Jei jūs mylite, esate nenuperkami ir neįkainojami. Tai žmogus, pagaliau įgavęs ramybę. Jis supranta tai, ko jauni dar net neįtaria: gyvenimas - tai tik žaidimas. Jį galima laimėti arba pralaimėti, bet iš esmės tai neturi jokios reikšmės. Tik išminčius gali atsisakyti žaidimo ir grįžti į save, į savo tikruosius namus. Vienok, išmintis ateina tik su amžiumi. Taip pat ši korta gali perspėti ir apie tai, kad per daug įsijautėte į gyvenimo žaidimą. Korta dar vadinama Loterija. Šalia palankių kortų, ypač su III ir X Arkanais, o taip pat su Penkiom Lazdom, Trim Taurėm ar Taurių Tūzu, Septyniais Diskais ar Diskų Tūzu reiškia, kad artimiausią gyvenimo lošimo etapą laimėsite jūs. Šalia nepalankių kortų - pralaimėjimą.
Stiprūs jausmai, dideli norai ir baimės. Didžiųjų sielos aistrų korta. Čia reikia skirti savus ir svetimus poreikius, produktyvius ir beprasmius sielos skambesius "sąskambio" vardan. Apie ugnį sakoma: "Vaikas, kartą degęs, antrą kartą į ugnį nelįs". O kalbėdami apie vandenį baikime taip: "Tas, kuris būdamas vaikas įkrito į vandenį, gilesnių vandenų vengia". Ir visgi jums rūpimi reikalai judės į priekį, jei rasite būdą sugyventi su ugnimi ir vandeniu ir įvaldyti didžiąsias savo sielos energijas. Baikite nelaimingas savo kankinio istorijas ir raskite drąsos savo aistroms. Korta simbolizuoja šeimyninę laimę, ramybę, draugystę ir meilę. Tai ne ta laimė, kurią uždirbam sunkiu darbu, ne apdovanojimas už iškęstus sunkumus: tai likimas. Arba jis yra, arba jo nėra. Jei iškrito ši korta - reiškia, jis yra; reikia tik pakelti akis ir pamatyti šviesią vaivorykštę.
Betarpiškumo galia. Tik tada, kai mintys tampa gyvos, o fantazijos nusėda praktiniuose veiksmuose, paaiškėja, ar jūs kam nors tinkate. Kuo labiau vystysite savo mintis, kurios ne tik pakartoja jau esamas fantazijas, tuo toliau žengsite į naują žemę, kurioje ankstesnis patyrimas dar neegzistuoja. Laikytis jau esančios nuomonės nepakanka. Jums rūpimais klausimais išryškėja naujas dvasinis horizontas. Jūs susidursite akis į akį su patyrimu, galbūt gyvenimo pakilimais ir nuopoliais, kurie bus jūsų prabudimo priežastis. Už horizonto kelias veda tolyn! Surūšiuokite savo mintis ir patikrinkite savo supratimą. Saugokitės galimų neapgalvotų veiksmų ir automatiškų reakcijų. Yra daug atsakymų į tai, kas vyksta. Gyvenimas tapo košmaru, sako ši korta. Visas pasaulis rieda į bedugnę. Jūsų baimės ir rūpesčiai tokie dideli, kad ir gyvent toliau nebesinori. Tačiau nelaimė gresia ne jums. Nesijaudinkite, sako korta, nepergyvenkit dėl "pasaulinių problemų", kokios jos bebūtų: užsiimkit savo reikalais ir būsena stabilizuosis.
Norų pildymo menas. "Laimė nėra tik laimės dalykas", taip pat tai nėra likimas, tai - jūsų gebėjimas rasti ir pataikyti į tikrus taikinius. Ištirkite save ir savo draugus: laimės supratimas kiekvieną kartą susijęs su sėkme esminius norus atskirti nuo neesminių ir bent keleto tokių svarbių norų įgyvendinimu. Tai susiję ir su baimėmis: čia reikia skirti pagrįstas baimes nuo nepagrįstų ir vėlgi mažiausiai keletą nepagrįstų baimių panaikinti. Tai žmogus, kuriam kątik teko atlaikyti sunkų mūšį, ir jis visdar juo gyvena, visdar dairosi priešų. Laikas užsiimti taikiais darbais, galbūt pagaliau padirbėti su savimi, jėgas ir laiką paskirti dvasiniam vystymuisi. Jūreiviui ji pranašauja audrą, o šalia neigiamų kortų - ir laivo sudužimą. Šalia Šventiko kortos gali reikšti kokios nors galūnės sunegalavimą.
Meilė visomis prasmėmis. Kai jūs mylite ir esate mylimi, jūsų esybė pražįsta. Vystykite ir tobulinkite savo gebėjimą mylėti. Dabar įmanoma ir reikalinga mylėti save ir artimuosius, būtinybes ir kartu svajones. Meilė yra ne tik jausmas, bet ir sąlyga, ir išdava optimaliam poreikių ir talentų vystymui! Šis žmogus turtingas ir įžymus, jis pasiekė viską, ko norėjo - ir liko vienas. Ne todėl, kad prarado gimines ir draugus: dvasiniai jo turtai taip pat dideli ir jis visada pasiruošęs padėti žmonėms. Bet savo pasiekimais nuėjo taip toli, kad dabar jo beveik niekas nebesupranta. Jis pats pasirinko šį kelią, o dabar savęs klausia: ar teisingas buvo pasirinkimas? Bet kelio atgal nėra, jis vienišas savo viršūnėje. Ši korta dažniausiai tiesiog patvirtina reikšmę kortos, esančios iš dešinės. Jei tai Velnias - jūs galite tapti plėšikavimo ir prievartos auka; Trys Lazdos, Penki ar Septyni Diskai pranašauja nuostolį dėl apgaulės arba vagystės.
Jausmų bangavimas. Čia gausiai surinkti įvairiausi jausmai. Ir bet kurioje taurių kortoje, ir šioje lemia taurių turinys. Dažnai girdime ar skaitome: "Pasikliauk savo jausmais!", tačiau, savaime suprantama, būna negerų nuotaikų, nenuoširdžių jausmų ar pasenusių jausmų ir motyvų. Čia nėra vietos nei nerimtam požiūriui, nei vienpusiam jausmų pasaulių aukštinimui. Iš tikrųjų svarbu yra tai, kad jums rūpimus klausimus lemtų sielos interesai. Ir kad jūs galėtumėte čia dalyvaujančius jausmus tikrai puikiai valdyti. Tai Šventės korta. Žmogus ką tik pabaigė sunkiausią darbą, išsikovojo pripažinimą, sėkmę ir pelną - arba galbūt pasveiko po sunkios ligos. Bet kuriuo atveju, dabar visos kančios ir rūpesčiai praeity, jo gyvenime prasideda naujas šviesus periodas. Ir jis laukia draugų, kad su jais galėtų pasidalinti savo laime. Tai pergalė ir šventimas. Ypač ji laikoma palankia karininkams.
Sąmoningų svajų menas. Tarp dienos ir nakties, tarp miegojimo ir pabudimo yra vienas momentas. Apie jį ši korta ir pasakoja. Dabar pasitaikė puiki proga suprasti minčių reikšmę ir įvykių prasmę. Aiškinkite savo jausmus ir sapnus, prisiminkite ir išnagrinėkite savo patyrimus. Be to, kuo aiškiau skirsite fantaziją nuo tikrovės, tuo daugiau galimybių turėsite pasiekti savo vidų ir geriau susitelkti. Abu kalavijai suprantami kaip viršaus ir apačios, kairės ir dešinės simboliai. Jų sankirtos tašką ženklina širdis, asmenybės centras. Žmogus nori apsisaugoti nuo savų minčių bei jausmų todėl, kad tai jį gąsdina ir erzina. Du kardai gali simbolizuoti ir du gyvenimo faktorius, privertusius imtis ginybos pozicijos. Tam, kad išsiaiškintumėt tuos faktorius, galima ištraukti dar dvi kortas.
Laikas pradėti - laikas valdyti. Jūs esate apimtas budimo ir pradžios džiaugsmo bei naštos. "Pradėti visada sunku." Pažinkite dabar šį ypatingą pradžios stebuklą. Leiskite sau judėti, uždekite save ir savo draugus iš naujo. Pradžios menas yra mokėjimas kažką pradėti su daugeliu žmonių, užduočių ir energijų. Šį amatą įvaldo tik gebantys tapti pradininkais. Tapkite pirmuoju tam tikroje srityje ar tam tikrame reikale. Kiekvienas žmogus savo karalystę valdo. Ir čia jis ar ji yra nepakeičiami ir nepakartojami. Išdėstyme ši korta dažnai žmogui siūlo susimąstyti, ar verta pulti pildyti numatytą reikalą: viskas pavyks, bet ar neteks nusivilti? Kai kuriais atvejais ši korta reiškia išėjimą, kažkieno iš artimųjų atitolimą. Jei šalia nepalanki korta, Dviejų lazdų korta gali reikšti artimo žmogaus mirtį. Šalia Taurių Tūzo ar Trijų Taurių kortos gali reikšti malonią staigmeną.
Permainos paslaptis. Kaita ir pasikeitimas lydi kiekvieną gyvenimo akimirką. Dabartinis gyvenimo tarpsnis siūlo jums ypatingą galimybę pažinti žinomą asmenį ar reiškinį iš kitos pusės, susidaryti naują pilną vaizdą. Kuo labiau jums iš patirties ir materijos pažinimo žinomi konkrečios situacijos prieštaravimai, tuo labiau aiškėja iškilusių klausimų alternatyvos. Jūsų galimybė ir užduotis yra ištrūkti iš tariamai prievartinės aplinkos pinklių. Alternatyva visuomet yra - mažiausiai viena! Dabar lemiate jūs ir jūsų gebėjimas priversti paklusti esamus prieštaravimus. Tai žmogus, į gyvenimą žiūrintis kaip į žaidimą, tinkamą tik tam, kad užpildytų laiką. Jis bando tai vieną variantą, tai kitą, tačiau nei į vieną nežiūri rimtai: pavyksta - gerai, nepavyksta - dar geriau. Ir nors laivas ant bangos simbolizuoja audringas aistras, kartais apimančias jo sielą, bet protas jo lieka abejingas, jis tik stebi, bet nedalyvauja. Korta dažnai reiškia dvi galimybes, prieš kurių pasirinkimą dabar stovi klausiantysis, ir tos galimybės vienodos; ką bepasirinktų, padėtis nepasikeis. Ir nuotaika taip pat.
Sielos skirtumų reikšmė. Simpatija ir antipatija, svarbiausios ir esminės sielos gyvenimo dalys, leidžia jums esminius skyrimus. Kalavijas yra dviašmenis, monetos ar diskai turi dvi medalio puses, o taurės išreiškia jutiminio ir sielos gyvenimo polius. Jausmų upę padalija ir blokuoja tai, ko trokštame, ir tai, ko bijome. Tačiau jeigu jūs visus savo jausmus, o ypač troškimus ir baimes teisingai įvardinsite, šios blokados bus nereikalingos. Ko tik nėra perteikęs žodis meilė? Čia turi būti nustatomi jausmai ir sielos reakcijos. Galėdami jausmus skirti nuo sielos reakcijų, tuoj pat elgsitės tiksliau ir laisviau. Tai - tikroji meilė. Korta reiškia meilės pradžią arba malonią pažintį, kurios dėka atsiras kas naujo, tai pakilimas į naują dvasinio tobulėjimo lygį, atsiradimas kažkokios naujos jėgos (palygink su Jėgos korta). Ši korta taip pat numato vaiko gimimą ir yra labai svarbi tuomet, kai įtariamas nevaisingumas. Šalia Devynių Taurių žada susitikimą su mylimuoju.
Sąmoningas gyvenimas. Neleiskite užkulisių žavesiui daryti jums įspūdį. Kalavijų užduotis yra atverti naujas ir laimingas alternatyvas esamiems poreikiams įgyvendinti. Asmeninė laisvė visada susijusi su kito laisve - tai taikoma tiek žmonių santykių ir politikos, tiek išminties sričiai. Suteikti kitam nevaržomą erdvę, vadinasi, atsiverti pačiam, t.y. nusiimti kaukę ir žvelgti kitiems ir sau tiesiai į akis. Su šia užduotimi jūs ne tik susidorosite, bet ir išspręsite ją patys, jei su esamomis baimėmis elgsitės apdairiai. Kalavijas gali atskleisti ir patobulinti proto galią. Jis gali įvardyti iki šiol bevardžius patyrimus. Korta simbolizuoja moterį, užėmusią tvirtą vietą gyvenime. Ji nuostabi žmona ir motina. Ją myli ir gerbia, tačiau jai ankšta tarp keturių sienų, ji ieško ir randa, kur panaudoti savo sugebėjimus. Tiesa, tai ji pasiekė sunkiai dirbdama ir nugalėjusi daug kliūčių. Užtat dabar ji įgavo didelę patirtį ir moka ja pasinaudoti. Tačiau, jei šios kortos kairėje nėra palankios, tuomet moteriai gali žadėti greitą našlystę.
Aiškumo galia. Išnagrinėti praeitį, kol ji taps aiški ir įsisąmoninta, simbolikoje prilygsta deimantų ar savos žvaigždės atradimui. Jūsų protiniai sugebėjimai įrodomi ir nustatomi įveikiant norus ir baimes, problemas ir būtinumus. Dabar jums reikalingos jūsų turimos proto jėgos ir gebėjimas vadovauti sau pačiam. Aiškinkitės su savimi ir su kitais tol, kol visi esminiai klausimai taps suprantami. Tai žmogus, įšsikovojęs autoritetą. Kardas jo rankoje - ginklas, o ne paprastas simbolis. Karalius su kardu simbolizuoja visapusę valdžią: tėvo, valdytojo, teisėjo ir t.t. Jo pečius gula atsakingumo našta ir jis tai suvokia. Retai kuris ieško bendravimo su tokiu žmogumi savo noru. Bet ir išvengti šio bendravimo neįmanoma. Jei ji reiškia žmogų, tai, kaip taisyklė, žmogus tamsiaplaukis.
Švietimo žavesys. Paimkite ir laikykite kalaviją savo rankose. Neatiduokite savo sprendimo teisės kitiems. Naujos idėjos vertė matuojama ne tuo, kas yra, o tuo, kas bus. Sergėkitės ir saugokitės vien tik pramanytų nuomonių ir "argumentų". Elkitės su savo ir savo artimųjų idėjomis atidžiai ir kūrybingai. Tai berniukas, dar visiškai neturintis problemų ir nežinantis, kiek problemų slepia gyvenimas.Tačiau šis jaunas žmogus apie tai jau nutuokia. Jis baiminasi būtinybės pačiam daryti sprendimus, vienok, tai praeis; svarbu tik, kad tokioj būsenoj jis neliktų visam laikui, pripratęs visą atsakomybę užkrauti kitiems. Tai korta, reiškianti smalsų žmogų, trokštantį "kišti nosį" į svetimus reikalus. Šalia Aštuonių Dinarų gali reikšti netikėtą dovaną. Šalia Griūvančio Bokšto arba Penkių Kalavijų - piniginius praradimus. Kairėje nuo Šventiko - mylimos giminaitės vedyas su žmogumi, kurio jūs nekenčiat.
Proto smarkumas ir radikalumas. Čia kalbama apie uždegantį susižavėjimą ir fantastišką entuziazmą. Kadangi kalavijas atstovauja proto ir oro stichijai, tad ši korta siejama su minčių greitumu. Didžiausias iki šiol žinomas greitis yra šviesos greitis. Jei žmoguje egzistuoja šio išoriniame pasaulyje rasto dydžio atitikmuo, tada tai yra minčių judėjimas. Apšvieskite ir išsiaiškinkite savo gyvenimą, padarykite aiškias išvadas. Aktualiuose savo sprendimuose ryžkitės viskam: pirmenybę teikite ilgalaikiams sprendimams, vystantiems jūsų asmenybę. Apmąstykite padėtį, interpretuokite ir aiškinkite mintį taip, kaip kiti interpretuoja sapnus, ir darykite praktines išvadas. Tai karys, kryžiuotis, maištininkas. Jis nežino atlaidumo, puola pirmasis ir nebijo žūti: laimėti arba mirti! Korta simbolizuoja jaunuolį, esantį savo karjeros pradžioje: jis nori parodyti sau ir kitiems, ką sugeba. Asmeninėj srity tai gali būti žmogus, dar nemokantis prisitaikyti prie partnerio ir linkęs suaštrinti santykius. Šalia Griūvančio Bokšto Kardų Riteris sumažina tos kortos blogą poveikį.
Proto apvainikavimas. Jau vienas kalavijas savyje įkūnija visą proto dviašmeniškumą. Viena vertus, žmogaus protas yra kūrybos apvainikavimas, kita vertus, jis - maksimalus susvetimėjimas ir atotrūkis nuo gamtos. Jums rūpimais klausimais ši korta reiškia, kad turite lavinti ir taurinti savo suvokimą, skirtą prieštaravimams padidinti ir jiems įvardyti. Pasirūpinkite mąstymo ir poelgių vienybe. Išsilaisvinkite iš nereikalingų abejonių ir dviprasmybių. Paimkite kalaviją kaip gyvenimo dovaną dar kartą į rankas ir suvokite, kokią valią ir prasmę šis momentas atskleidžia. Kalavijų tūzas įasmenina mintį ir sugebėjimą spręsti. Jo šūkis: "Aš noriu!". Kardas sugriauna visas iliuzijas, padėdamas daiktus pamatyti jų tikroje šviesoje. Išdėstyme gali reikšti aiškumo įgavimą ar svarbios užduoties sprendimą, santykių su partneriu išsiaiškinimą ar abejonių nugalėjimą. Atsakyme į konkretų klausimą gali pranašauti išsiskyrimą su kažkuo, o šalia Dviejų Taurių nėštumą ar labai greitą vaiko gimimą.
Ramios sąžinės galia. Įvairūs piešiniai mus perspėja apie neturinčias pagrindo ir realaus patyrimo fantazijas bei iliuzijas. Tokios iliuzijos gali silpninti ir visais atžvilgiais trikdyti. Jei šios fantazijos nebus taisomos, o bus skatinamos, tada įtaką darys melagingas ir klastingas supratimas. Tačiau, jei jūsų fantazijos remiasi tikrais patyrimais ir prie jų vis grįžta, tada vaizduotė reiškia puikų gebėjimą įveikti išsiblaškymą ir mąstymo nelankstumą. Puoselėkite dvasines savo galias. Jas naudodami tapsite stipresniais. Tik nenaudojamas protas rūdija. Korta simbolizuoja žmogų, pasirįžusį pasitraukti iš pasaulio. Jis pasidavė, atsisakė savo jausmų, "gyvą save palaidojo". Tačiau jis gyvas, o jo smegenys pilnos minčių. Nereikia nusigręžti nuo pasaulio, pataria ši korta, geriau atsistoti ir išeiti pas žmones, kurie jūsų laukia.
Stiprių priešybių ir įkvepiančių aukštųjų energijų tarpsnis. Jūs patekote į jėgų sąveikos vietą! Tokią jėgų sąveiką užtiksite ne tik tam tikroje gamtos vietovėje ar magiškoje aplinkoje. Jėgos centrus rasite visur, kur jie optimaliai gali pasireikšti, o sykiu jie yra klestinčio jūsų gyvenimo prielaida. Čia kalbama apie "kirbėjimą pilve" ir apie jus apimantį ir jus peraugantį tą kirbėjimą. Čiupkit jautį už ragų ir jį išjodinėkit! Šią kortą kai kurie dar vadina Sodu. Ji lyg ir kviečia jus į džiaugsmą ir linksmybes. Gyvenimas nuostabus! Draugystė, meilė, mieli žmogiški santykiai apgaubia jūsų kelią. Jūsų laukia draugai ir artimi žmonės - eikite pas juos, jūs jiems reikalingi.
Padėties meistras. Čia kalbama apie vertybes, kuriose jūs įkūnijate savo asmenybę, idėjas ir idealus. Apmąstykite ir atmeskite tai, kas jums netinka. Kurkite naujas formas, naują supratimą ir naujus santykius. Susikurkite salą, kurioje galėtumėte būti laimingas ir gyventi taip, kaip patinka. Tinkamas privatumo ir viešumo žaismas, asmeninis išskirtinumas pasirūpins harmonija ir puikia sėkme jums rūpimais klausimais. Jus asmeniškai išskiria tam tikri talentai. Jie nesusiję su cirko sensacijomis. Kalbama ne apie jūsų įnašą į rekordų knygą. Jūs esate ypatingas kaip ir kiekvienas žmogus. Jūsų stiprybės ir silpnybės turi ypatingą vertę. "Pritaikykite tai": apibrėžkite ribas, kuriose ši vertė geriausiai pasireiškia ir vainikuoja jūsų būtį. Šią kortą galima būtų pavadinti gobšuole - beje, greičiau dorovine prasme nei materialine. Šis žmogus bijo arba gėdijasi išreikšti savo jausmus, kiekvieną kartą ilgai galvoja: ar galima, ar reikia artimam žmogui rodyti, kad jis jį myli? Ar galima vadovautis dvasios judėjimu, ar ne geriau šaltas išskaičiavimas? Bet jei jėgų nenaudoji, jos išsenka: jei taupai jausmus, jie "išskysta" ir su laiku gali pavirsti į savo priešingybę. Žmogus liks vienišas. Nesigėdykit jausmų, sako ši korta; ne viskas pasaulyje pagrįsta šaltu išskaičiavimu. Korta pranašauja dovanas arba vienatvę. Jei šalia iškrito Du Kalavijai arba Trys Kalavijai ar Diskų Riteris - reiškias dovanų gausit jūs, bet nuo to jūsų dvasinė būsena nepagerės.
Sielos pilnatvės laimė. Širdies balsas, kaip ir kiekviena kita kalba, turi savo raidyną, sąsajas ir reikšmes. Dabar jūsų šansas ir užduotis - šią kalbą aiškiai ir gerai suprasti ir ja kalbėti: akceptuokite džiaugsmą ir liūdesį, stygiaus ar pasitenkinimo pojūčius. Jie yra sielos tikrovės - vienos ir tos pačios realybės - skirtingi aspektai. Būkite atidūs naujoms galimybėms sielos pasauliui pažinti. Jūsų asmenybės pagrindas ir varomoji jėga yra sielos galia, o jūsų jausmai su visomis savo stiprybėmis ir silpnybėmis leidžia asmenybei augti ir ją jaudina; jie rodo jums, iš kur atėjote ir kur link jūsų kelionė driekiasi toliau. Pamirškit smulkius įsižeidimus. Supraskite, kad atsisakydamas aktyvių veiksmų, iniciatyvos užkrovimas kitiems filosofu jūsų nepaverčia. Taip jūs tampate tik žmogumi, prarandančiu savo šansą.
Jaunatviški jausmai. Nesvarbu, gyvenimas skaičiuoja jums daug ar nelabai daug metų, čia jūs patirsite naujų siūlymų, naujų iššūkių, galimybių, išbandymų ir valios bei gyvybingumo patvirtinimą. Leiskitės į žaidimą. Susidurkite su naujais žmonėmis, naujomis idėjomis ir naujais kasdienybės keliais. Sekite jais. Jei atrasite "naują liepsną", būkite atviras naujai patirčiai. Nebūtina visų naujovių matuoti ligšioline jūsų patirtimi. Venkite paviršutiniškumo ir nereikalingo dramatizavimo. Nepražiopsokite šio jūsų laimės momento ir išnaudokite jį. Jūsų laukia greitos žinios apie jums artimus žmones. Dešinėje nuo Ozyrio Kovos Vežimo - laukia kelionė; dešinėje nuo Teismo kortos - stambūs atradimai, pirkiniai.
Savivalė. Ji - tai tigrė, tai kačiukas; Lazdų karalienė mėgaujasi žaidimu, peštynėmis ir medžiokle. Lazda yra varpos ir raganos šluotos simbolis. Juodos katės motyvas kai kuriuose kortų variantuose simbolizuoja atkaklumą, pašėlusį gyvenimą ir seksualumą, netgi mirties ir mirties baimės įveikimą, tačiau kartu ir neabejotiną agresyvumą ir "gudrią" klastą. Ši moteris įrodė savo pranašumą prieš kitus: varžovai ir varžovės nugalėti. Dabar galima sau leisti pailsėti. Iš esmės, tai korta, linkinti gero. Liaukitės vaikytis laimę ir sutikite su tuo, kas yra iš tikrųjų, įskaitant jūsų poreikius, pomėgius, antipatijas. Šalia Mago kortos gali reikšti slaptą meilės ryšį.
Ugnies išbandymas. Čia kalbama apie ugnies valdymą, motyvų ir siekių suverenumą, valdžią ir valią. Jūs taip pat galite pereiti ugnies išbandymus ir juos formuoti. Maža to, jie jums būtini, nes tik ugnyje, sudegus nereikalingiems dalykams, iškyla taurumas. Jūsų galios susilieja vienybėje. Ir tik tada, kai ugnies išbandymams neabejodami pritarsite, įstengsite nubrėžti reikalingą ribą ir efektyviai apsisaugoti nuo žalingo streso. Tai protingas vadovas, geras šeimos tėvas, patikimas partneris. Tai žmogus, kuris daug ko pasiekė, moka blaiviai vertinti savo galimybes ir tiksliai žino, kur nuves vienos ar kitos jo pastangos. Pasiekimai jo nepatenkina - jis nori vis daugiau ir daugiau, nes bijo, kad nesiekdamas daugiau, praras ir tai, ką jau turi. Kai baigiasi vienas mūšis, pradedamas kitas. Priimkite jums skirtas užduotis, iššūkius ir būtinumus. Dėl to, kas jūsų širdžiai rūpi, eikite per ugnį. Šalia Bepročio kortos gali reikšti didelius nemalonumus tarnyboje. Šalia Arkano X arba Keturių Kalavijų reiškia turtus arba turtuolį, su Dviem Taurėm - laimingą meilę.
Gyvenimo kelionė. Paprastai šią kortą būrėjai aiškina: "Jūsų laukia didelė kelionė". Visomis galimomis prasmėmis. Jumyse glūdi milžiniškos jėgos, ištvermė ir toli siekiantys tikslai. Nesnauskite! Jums pakaks jėgų dėl tikslo pereiti ugnį, taip pat įveikti troškulio atkarpą. Nepasimeskite dykumoje ir nevaidinkite dykūno! Daug svarbiau pradėti įgyvendinti didžias savo svajones ir didžius tikslus. Tada liepsna jus ne tik skatins, bet ir suteiks taurumo. Kuo labiau į save gilinsitės, tuo geriau galėsite stebėti save iš šalies ir save pranokti! Štai žmogus, pasiruošęs veikti; jis žino, kad jam teks atlaikyti žiaurią konkurenciją, ir tam pasiruošęs. Jis nėra linkęs kenkti kitiems, jo tikslas - įsitvirtinti. Šalia Mago kortos - kelionė; šalia kortos, kuri vaizduoja klausiantįjį - nuosavybės praradimą.
Ugnies esybė, ištakos, visa jos galybė. Priimkite dar kartą jums iš naujo dovanojamą ugnį ir gyvybingumą kaip gyvenimo dovaną. Lazda, varpos ir raganos šluotos simbolis, įkūnija seksualumą, taip pat savęs įtvirtinimo jėgas, mūsų valią ir nuostabų gebėjimą save peraugti, pasiekti naujų laimėjimų ir patraukti naujais keliais. Yra ne tik "pagrindiniai" savisaugos ir dauginimosi instinktai, bet ir "kultūriniai" - meilė ir agresija. Jei paimsite lazdą į rankas iš naujo, turėsite progą atrasti naujas galimybes meilei ir teigiamoms agresijoms, kad geriau pavyktų apsisaugoti nuo nelauktų meilės ir (neigiamų) agresijų aspektų. Drąsiai imkitės reikalo - ir sėkmė bus jūsų, sako ši korta. Šalia Velnio kortos žada nesantuokinius vaikus.
Prasmė ir malonumas. Jūs esate kūrybinga asmenybė, o jūsų sėslumas suteikia jums jėgos ir ištvermės. Čia svarbu nustatyti teisingas ribas. Nebūkite kietaširdis ir nutraukite blokadas. Suvokite tikrąją savo talentų vertę. Apžiūrėkite vynuoges piešiniuose: jūs pats tarsi vynas ir vynuogynas drauge. Jūsų prigimtis suteikia ypatingą malonumą, o kartu ir išskirtinę užduotį. Šis žmogus patenkintas savo likimu.Jis patenkintas, todėl myli pasaulį ir yra laimingas. Geras tėvas, protingas vadovas, nuostabus vyras (sutuoktinis). Jis ilgai ieškojo, kaupė, rinko turtus. Tai nebūtinai materialūs turtai: kaupti galima ir žinias. Dabar jis ilsisi, bet nėra neveiklus. Jis visada pasiruošęs apginti tai, ką turi. Ši korta reiškia tamsiaplaukį žmogų, dažnai ydingą, iš kurio gali tikėtis visko, kas blogiausia, ypač, jei ši korta guli šalia Kalavijų mosties kortų: šalia Penkių Kalavijų perspėja apie galimą vagystę; šalia Dviejų Kalavijų - apie šmeižtą; šalia Septynių Kalavijų - apie išdavystę, o šalia Šešių Kalavijų - apie pavojų žūti, atrodytų, visai nepavojingoj išvykoj.
Žemės vaisiai - kūno džiaugsmai. Pasikliaukite teisybe, snūduriuojančia jumyse, ir iškelkite ją į paviršių. Laukite to iš artimųjų ir tai skatinkite. Dabar jums svarbu rasti kelią į tikras jūsų gelmes ir talentus. Neleiskite sunkumams jūsų nugalėti. Būkite tikri - tikrasis grožis ir tikroji vertė dažnai gyvena nuošaly ir nori būti iš ten pat paimti. Žvelkite sau ir savo priešpriešai į akis. Jūsų "moneta" yra gyvenimo dovana ir jei jūs savo talentą vertinsite ir branginsite, būsite tikras lobis sau ir savo aplinkai. Tai jaunuolis, pradedantis pažinti pasaulį ir nenustojantis žavėtis jo grožiu. Tai žmogus, greičiausiai apdovanotas meniniais sugebėjimais. Su laiku jis taps meistru. Vienok dabar jam atrodo, kad išsaugoti ir padidinti pasaulio grožį galima ir netepant rankų juodu darbu. Išgrėbti purvą jis palieka kitiems. Tai juodaplaukis jaunuolis. Jei yra šalia Penkių Taurių, tai vyrui pranašauja, kad greitu laiku "jo kakta pasipuoš ragais". Jei šalia yra Taurių Karalius, korta įgauna bruneto gundytojo reikšmę.
Esminė užduotis. Svarbiausias dalykas yra jūsų gebėjimas nuspėti prieštaravimus. Tai reiškia juos ne sustiprinti ar susilpninti, o suprasti ir panaudoti. Jūsų talento esmė yra kūniški instinktai, praktiniai poreikiai ir jutiminiai sugebėjimai. Tai turėtų būti jūsų pamatas ir, jeigu sąmoningai savo patyrimą apdorosite, kartu bus jūsų viršūnė bei karūnavimo vainikas. Ši korta yra viso labo jūsų tikrųjų vertybių apmąstymas dar kartą. Susikoncentruokite ir atsipalaiduokite: viskas turi savo laiką, savo įprastą tvarką, kurios nepakeis nei kišimasis ir karštligiškas skubėjimas, nei abejingumas ir delsimas. Karalienė įasmenina vidinius ir išorinius turtus. Tai žmogus, skinantis savo darbo vaisius: dailininkas, siekiantis pripažinimo, mokslininkas, padaręs svarbų atradimą. Jei korta atitinka moterį, tai ji be visa ko puiki motina ir šeimininkė. Korta gali reikšti tamsiaplaukę giminaitę, turtingą ir geraširdę, kuri padarys jums dovaną. Šalia Žynio kortos gali reikšti vedybas su jauna brunete, šalia Penkių Taurių - paveldėjimą.
Gera nuotaika ir derlingumas. Čia kalbama apie pasitikėjimą savo jėgomis, ypač apie gebėjimą sutvarkyti savo gyvenimą, ne bėgti nuo problemų, o jas spręsti. Savo gyvenime turite galimybę daug ką užsitarnauti. Suprasdami savo užduotis ir būtinybes, suprasite patys save. Pažinti tikrąsias būtinybes yra ypatingas talentas ir tikras lobis. Sukurkite malonią gyvenimo aplinką, kurioje jūs įgyvendintumėte tai, kas atitinka tikrąją jūsų prigimtį ir gyvenimo pažiūras. Atsisakykite netikro kuklumo, įteigtų idealų ir saugokitės klaidinamų svajonių, kurios tik atims jūsų jėgas. Tikras meistras gimsta apribojimuose, vadinasi, išsivaduokite ir pirmyn. Ši korta įasmenina žmogų, esantį vidury sunkaus keli, pačiame apsiimto didelio darbo įkarštyje. Riteris nėra agresyvus ir dosniai padeda aplinkiniams, tačiau duodamas niekada nepraranda saiko jausmo. Tačiau tai gali reikšti ir tai, kad kažkam galite atsisakyti padaryti paslaugą.
Materijos galia ir svarba. Ši korta atstovauja žemės energijai, kaupiančiai jėgas, neraminančiai ir sukeliančiai stiprius jausmus. Diskų Tūzas yra "apvalus" reiškinys - tartum pats savyje neturintis pabaigos apskritimas ar materija. Korta kalba apie jūsų vienybę su žeme, taip pat apie žiedus ir vaisius, kuriuos savo gyvenime galite rinkti ir jais mėgautis. Suvokite savo užduotis. Raskite savo gyvenimo tikslus - asmeninę prasmę šiame pasaulyje. Kortoje dažnai vaizduojama pentagrama, kuri apjungia penkis pirminius elementus: ugnį, vandenį, žemę, orą ir eterį (arba pagal Rytų pažiūras: ugnį, vandenį, žemę, metalą ir medį). Kabalos tradicijoj ji reiškia Dievo vardo tetragramą. Pažinę aukščiausią pirminių elementų vienybės prasmę, mes išeinam iš Rojaus sodo, kad atrastume pasaulį, pilną stebuklų. Priimk viską, ką šis pasaulis tau dovanoja, sako korta. Pažink gyvenimo paslaptis. Ši korta laikoma pačia geriausia Mažųjų Arkanų korta. Kai ji iškrisdavo, senovės egiptiečiai toliau nebeburdavo, nes visą būrimo rezultatą ši korta padarydavo palankiu. Šalia blogų kortų - sunaikina jų reikšmę.
Proto esmė. Nepasiduokite, jei iškils sunkumai, o mobilizuokite visą savo protinę sistemą. Ieškokite stipresnių silpnybių, būkite pasirengęs kritikai ir savikritikai. Ieškokite pergalių ir pralaimėjimų prasmės ir suvokite čia pasireiškiančio patyrimo vertę. Naudokite proto ginklus kaip gydymosi priemonę. Įtempkite visas protines savo galias gyvenimo kokybei tobulinti ir ilgam bei vaisingam gyvenimo keliui. Korta nurodo sunkios kovos baigtį, kuri kainavo nemažai jėgų ir laimėtojui, ir pralaimėtojusiam. Ji taip pat gali reikšti išėjimą, išsiskyrimą. Iš esmės, ji kalba apie tai, kad ją ištraukusio žmogaus laukia kažkokia kova, kurios eiga visiškai neaiški; praradimai, bet kuriuo atveju, akivaizdūs, o laimėjimas - abejotinas. Tad ar verta tą kovą pradėti? Šalia Dinarų Riterio perspėja, kad ją ištraukęs žmogus nenaudotų jėgų be reikalo. Šalia Lazdų Mosties kortų ji pataria daugiau dėmesio skirti artimiesiems, ypač partneriui, kitaip galimas išsiskyrimas.
Valios kvintesencija. Tai, ko jūs ir kiti tikrai norite, tiesiog nėra aišku ir nuolat kinta. Todėl būtų labai naudinga leisti, pavyzdžiui, tam tikroje situacijoje jumyse veikiantiems skirtingiems instinktams ir energijoms vėl ir vėl, be paliovos tarpusavyje rungtis ir lenktyniauti, kad galima būtų nustatyti, kurlink tuo momentu reikėtų krypti. Atsisakykite savo mėginimo išbandyti savo valios stiprybę įgyvendindami tai, kas kažkada jums buvo svarbu. Pati įvykių tėkmė greičiau parodys, ko jūs trokštate ir ko iš jūsų "nori" gyvenimas. Ne visada lengva suvokti šiuos impulsus. Tačiau juos pajusti yra be galo svarbu. Čia glūdi sąveikos nauda: jėgų sąveika atskleidžia vidinius motyvus ir ketinimus, tuo ištraukdama "valią" į paviršių. Kol kas tai, ką jūs darote, neduos jokių rezultatų. Jums reikėtų savo tikslą suformuluoti tiksliau - ir užsitikrinti kitų žmonių palaikymą.
Reikalo esmė. Kūno poreikiai. Garsi legenda pasakoja apie akląjį ir raišąjį, išsirengusius drauge į kelią. Aklasis paremia raišąjį, o raišasis veda akląjį. Kol jie dalijasi savo vargu, jų padėties bejėgiškumas bus išspręstas. Ištrūkite iš priklausomybių ir netikrų būtinybių. Investuokite į asmeninės laisvės galią ir žmonių santykių vienybę! Ši korta simbolizuoja žmones (arba žmogų), susitaikiusius su savo padėtimi ir net negalvojančius ją keisti. Jų suvokimas taip apribotas, kad jie praeina pro namą, galbūt šventyklą, kur jiems atsirastų ir pastogė, ir maistas, ir geras žodis. Nors akimirkai pamirškit tai, kas įprasta, sako ši korta. Pakelkit galvą - ir jums tikrai atsivers kažkas naujo ir šviesaus. Nepraeikit pro šventyklą, nepraleiskit galimybės savo problemas išspręsti nors ir neįprastu, bet veiksmingu būdu.
Jausmų esmė. Labai dažnai ši korta vaizduojama su tuščiomis taurėmis. Tuščios taurės simbolizuoja arba sielos trūkumą, arba visišką sielos atvirumą. Jei siela juoda, tai arba pavojaus ženklas, kuriam reikalinga skubi praktinė pagalba ir savigyna, arba tai gali būti ir džiaugsmingo įvykio, naujo pradėjimo sieloje signalas. Vienas klasikinių šios kortos aiškinimų yra nusivylimas, taip pat ir klystkelio pabaigos prasme. Šalia to, korta visgi reiškia naują sielos nuovokumo galimybių nustatymą. Tačiau gyvenimas čia nesibaigia, sako korta. Jūsų skausmas didelis, praradimai reikšmingi, bet priekyje dar bus džiaugsmų ir atradimų. Tereikia apsidairyti, nustoti mąstyti apie savo skausmą - ir jis nueis praeitin, ir prieš jus atsivers laiminga ateitis.
Mįslė ir įminimas. Kiekvienas žmogus atsineša į pasaulį naują tiesą ir šiaip kiekvienas iš mūsų susiduria su atitinkamomis mįslėmis, kurios yra skirtos tartum tik tam, kad mes jas įmintume. Yra sprendimų, kuriuos rasti galite tik jūs, sprendimų, praturtinančių pasaulį ir leidžiančių tuo daugeliui pasipelnyti. Nebūtų kai kurių sprendimų, jei jūs jų nerastumėte. Nesileiskite įbauginami problemų ir prieštaravimų. Geriau suvokite, kurios mįslės skirtos jums kaip asmeniui ir jūsų gyvenimui. Jei tai taps jūsų uždaviniu, patirsite ir pasieksite daug svarbių laimėjimų. Tai žmogus, iš įpročio bandantis gudrybės pagalba ieškoti išeities iš sunkios situacijos, išvengti konflikto. Bet dabar, deja, išbandytas būdas blogai tepadeda. Negalima naujų problemų spręsti senais metodais, sako ši korta.
"Geismų gyvenimo" laimė. Jūsų gebėjimas suprasti ir atsižvelgti į savo ir kitų instinktus, impulsus ir ketinimus. Įvairūs veiksmai ir ambicijos čia tik pakenktų. Naudojamas jėgas lemia apgalvotas lygis ir "atidirbtas" stilius. Tikslas ir atpildas - jūs pasieksite daugiau mažiau save vargindami. Tai yra tarsi stebuklas ir tai puiku! Ir visgi tai nėra nesuvokiama, atsakymas, priešingai, akivaizdus: taip, kaip mes įprantame atlikti namų darbus, išmokstame kompiuterių kalbas ar valstybės biudžeto projektus būdami suaugę, t.y. tai, ko vaikas neįsivaizduoja, mes gyvenime pasiekiame suverenumą padedami daugelio stiprių energijų. Mes tik privalome ir šičia išmokti gyvenimo pamoką. Tai žmogus išsigandęs, bet jo baimės nepagrįstos. Ten, kur jūs matote pavojų, jo iš tikrųjų nėra. Tamsiame kambaryje nėra pabaisų, jis tuščias. Merginai gali reikšti greitą norų išsipildymą, o šalia Šventiko kortos - vedybas.
Mįslė ir įminimas. Gyvenimas užduoda mįslių ir konkrečių užduočių, kurių sprendimą ar įminimą turite rasti šiuo momentu kartu iššifruodami savo reikšmę, asmeninę prasmę, gyvenimo užduotį. Kiekviena išspręsta užduotis parodys jums tai, kad einate teisingu keliu, o kiekviena nesėkmė yra vertinga, nes ji paaiškina, kokia užduotis ar prasmė jums nėra skirta. Visada abejokite esančiais kriterijais, tada žinosite, kas yra skirta jums, o kas dažniau sudaro kliūtis. Tai Sėjikas, apsodinęs sodą ir laukiantis derliaus. Bet iki derliaus dar toli, ir žmogų apninka abejonės: ar sudygs sėklos? Ar užaugs vaisiai? Korta simbolizuoja sąmonės susidvejinimą, viltį ir neužtikrintumą. Turėk kantrybės, sako ši korta. Bet kokiam darbui reikia laiko, kad subręstų. Jei pasėjai gerą, tai geras bus ir derlius. Korta reiškia nerimą ir rūpesčius dėl pinigų. Šalia Pakaruoklio ar Dviejų Diskų reiškia nuostolius. Taurių Valetas merginai žada pasiturintį jaunikį.
Didesnės tiesos. Verta dėmesio sielos ir širdies savybė yra gebėjimas suprasti šešėlines puses, viršyti savo galimybes ir pranokti save patį. Tokioje situacijoje problemos iškyla tik tuo atveju, kai arba sąmonė yra per siaura ir nenusimano apie didesnį sielos turtingumą, arba tikėjimas aukštesniais jausmais ir didesnėmis tiesomis siejamas su savęs išsižadėjimu (asmenybės pilkumas, šešėlinė egzistencija). Neatskiriama ir vertinga jūsų jausmų dalis yra sapnai ir vizijos, nepasiduodantys tiesioginiam suvokimui. Nesitikėkite šiuo metu "susitvarkyti" su visais savo jausmais. Tačiau ugdykite savo sąmonę ir išmintį. Išmokite skirti tamsą ir laisvai orientuotis prieblandoje. Žvelk, tikėk, žinok. Korta - septynių dovanų arba gundymų simbolis. Dovanų, kurias Likimas žmogui duoda pasirinkimui: turtai, šlovė, seksas, įkvėpimas, savimyla, pavydas ir užmarštis. Korta simbolizuoja svajones ir žmogaus abejones: ką gi jam pasirinkti? Vienok, bet kuriuo atveju - tai neteisingas pasirinkimas. Šios Likimo dovanos - tik gundymas, iliuzija - ką bepasirinktum, laimės tai neatneš. Ši korta iškrenta, kai žmogui atrodo, kad jam žinomi visi įmanomi variantai ir jam tereikia vieną pasirinkti. NE! Šiuo atveju jam reikia rasti dar vieną, visiškai kitokį variantą, arba atidėti sprendimą, idant dabar jis nebus teisingas. Šalia Kardų mosties kortų arba apskritai tarp nepalankių kortų ji perspėja žmogų, kad dabar jam geriau atsisakyti savo sumanymų. Kartu su palankiom kortom, priešingai, patvirtina žmogui, kad jo svajonės, sumanymai ir planai teisingi. Kartu su Atsiskyrėliu - planai sugrius dėl išdavystės.
Žinojimas ir mokymasis. Studijuokite ir bandykite, mokykitės mokytis linksmai ir naudingai. Ieškokite išminties, slypinčios už teiginių. Nustatykite interesus ir poreikius. Supraskite, ką kiti iš esmės mąsto apie tai, kas jums svarbu. Pasitelkite visą savo inteligenciją ir visą savo derinimo ir perteikimo meną, kad jūsų ir artimųjų santykių būtų "sklandūs" ir jūs mokėtumėte laiko ir įvykių "tėkmėje" nustatyti savo kelią, nes jūs iš visko mokotės. Ši korta reiškia žmogų (arba net visą šeimą), darantį svarbų žingsnį. Jis atsisako praeito gyvenimo, daugelio įpročių, ryšių, užsiėmimų ir iškeliauja į nežinomybę. Kardai šiuo atveju simbolizuoja atsiminimus apie liūdnus įvykius ir viltis dėl geresnės ateities. Ji pranašauja kelią, t.y. vienokius ar kitokius radikalius pasikeitimus likime, kurie gali būti patikslinami pagal greta esančias kortas. Šalia Atsiskyrėlio arba Žvaigždės kortų - tai kelionė ir nemalonumai joje.
Menas "būti gerai pasirengusiam" ką nors nuveikti. Užduotis - nesiblaškant sujungti tarpusavyje tvirtumą ir silpnumą, įvairius siekius. Apginkite tai, kas jaudina jūsų širdį, ir tam skirkite visas savo jėgas. Saugokitės ir slėpkitės nuo netikro didvyriškumo, kuris nepripažįsta silpnumo. Venkite netikro neryžtingumo ar bejėgiško kuklumo, nieko nelaukiančių iš savo tvirtumo. Dabar jums ypač svarbu suprasti savo norus ir baimes. Kurie norai yra šiuo metu svarbūs? Kurios baimės pagrįstos? Jei kalbėsime apie žmogų, tai ši korta simbolizuoja triumfuojantį, pasiekusį savo tikslą, įvykdžiusį sunkiausią užduotį žmogų. Tik ar viskas tikrai taip kaip atrodo iš pirmo žvilgsnio?
Produktyvūs poreikiai. Teigiamas jūsų savęs vertinimas pagelbės ir atves į visišką sėkmę, jei atsižvelgsite į savo stiprybes ir silpnybes. Jei dėl savo gabumų jums pavyks patenkinti poreikius, o pasitelkus poreikius pažadinti gabumus ir juos skatinti, kaskart laimėsite vis daugiau. Ši "pradinė vertė" reiškia tai, kad vis daugiau svarbių norų gali išsipildyti. Neišleiskite to iš akių. Reikia tvarkyti ne stygių, o siekti pelno. Ji simbolizuoja žmogų, iš pasididžiavimo suteikusį sau teisę spręsti kam duoti ir kiek. Be to, "išmalda" gali būti ne tik materiali, bet ir moralinė: ką apdovanoti dėmesiu, draugyste, meile, su kuo pasidalinti žiniom? Jis laiko save teisingu ir didžiadvasiu. Tikrovėje jis tiesiog patenkina savo savimeilę: kad pasijustų stiprus, jam reikalingi silpni. Dovanodamas kitiems savo jausmus, jiems padėdamas, būk ne išdidus, o tiesiog geras, nors ir apdairus, sako ši korta. Korta reiškia garbės troškimą ir meilę auksui. Kardų Valetas arba Penkios Lazdos šalia jos atima iš klausiančiojo galimybę greitai praturtėti. Šalia esantis Lazdų Valetas reiškia blogas žinias, o Diskų Karalienė - beprasmę meilę.
Jėga, sklindanti iš sielos gelmių. Čia kalbama apie kupinos jausmų patirties apmąstymą, nesvarbu, ar ji iš jaunystės ar iš vaikystės laikų, o gal mūsų kultūros "pasakų" meto. Ši korta turi du veidus: mūsų (sielos) vaikystės prisiminimai rodo mums džiaugsmo ir liūdesio dviveidiškumą, patirtą priėmimą ir atmetimą. Tik ankstesnės patirties apmąstymas iš naujo išlaisvina mus iš priverstinio kartojimo ir suteikia šiandien sielos laisvę, nuolat iš naujo laisvai ir rūpestingai rinktis tarp simpatijos ir antipatijos. Korta reiškia jaukumą ir ramybę TEN, kur mes namie, kur jaučiamės saugūs, galim duoti valią savo patiem paprasčiausiem jausmam - gerumui, švelnumui, meilei. Nebereikia "taupyti" jausmų, sako ši korta, duokit savo artimiesiems suprasti, kad jie jums brangūs ir reikalingi. Saugokit juos nuo blogų emocijų, aplankančių jūsų sielą, bet drąsiai dalinkitės savo džiaugsmu. Kai kada ši korta reiškia malonius atsiminimus. Šalia Pakaruoklio ar Trijų Kalavijų - prisiminimai apie jums padarytą blogį.
Širdies balsas. Joks kitas Taro simbolis neįkūnija taip jausmų brangumo ir vientisumo kaip šis. Karalienei būdingas ryšys tarp uždarumo ir absoliutaus atvirumo. Taip kreipiamasi į sielos savarankiškumą ir asmeninę pilnatvę. Jei norima vaikytis "įvaizdžio", savo paties išorės paveikslo tam, kad suvaidintum savo "asmenybę", tada lieka vienintelė tikra alternatyva: kiekvieno individo sielos ypatingumo ir brangumo suvokimas. Tai žmogus, kurio laukimai ir viltys išsipildo. Jis to dar nesuvokė, tačiau jis užtikrintas sėkme. Jausmai aplenkia sąmonę ir jis jaučia harmoniją su aplinkiniu pasauliu, būties pilnatvę. Jam atsiveria tikra tokių sąvokų kaip "meilė" ir "laimė" esmė. Ši korta vadinama Pareiginga moterimi, bet gali reikšti ir apskritai jums brangų žmogų, su kuriuo bendravimas suteikia džiaugsmą. Tik šalia Kalavijų Tūzo reiškia greitą liūdesį. Kartu su Taurių Dvejuke vyrui pranašauja greitas vedybas, merginai - pavydą.
Išminties troškimas ir troškimų išmintis. Savo sieloje jūs sugebėsite viską pertvarkyti. Pasitikėkite savo jausmais, artimųjų jausmais tiek gerąja, tiek blogąja prasme. Pasikliaukite savo sielos galia, skambančia pasakos žodžiuose: "Seniai, seniai, kai dar norai pildydavosi..." Asmeninė transformacija ir sielos kitimai priklauso ne tik nuo geros valios ar arklo likimo, kiek nuo jūsų gebėjimo rasti savo sielos poreikiams naujas paklausias alternatyvas. Nustatykite esamų jausmų ir poreikių esmę ir tada jūs rasite ieškomą atsakymą. Karaliaus jausmai per daug stiprūs, kad jis galėtų išlikti ramus. Ramus jo gyvenimo periodas pasibaigė. Dažnai tai - dailininkas, rašytojas, galbūt psichoterapeutas arba okultistas, besinaudojantis tuo, kad yra žinomas ir gerbiamas. Jis sau užsikrovė sunkias pareigas, bet tai jo jėgoms.
Sielos atgaiva. Korta perspėja apie vidinio gyvenimo lengvabūdiškumą. Lengvabūdiškumas sielos ir meilės reikaluose šaukiasi įgyvendinti svarbius asmeninius troškimus ir (ar) panaikinti baimes. Visa kita būtų daug sunkiau. Grumkitės už aiškumą ir teisingumą savo sieloje. Gerai supraskite sielą. Jei jūs ir jūsų artimieji rasite bendrą kalbą, senos žaizdos užgis ir pažinsite tikrus stebuklus. Tai aktorius iš pašaukimo, o dažnai ir pagal profesiją. Jis visada jaučiasi scenoje. Poetas, trokštantis publikos pripažinimo, žavingas sukčius, apskritai žmogus, turintis turtingą vaizduotę. Tačiau yra pavojus, kad jis taip ir liks diletantu visose srityse, nemokantis susikoncentruoti ties kažkuo vienu. Jam teks pergyventi daug išbandymų, kol išmoks teisingai save vertinti. Tai korta, dažnai reiškianti jauną baltaplaukį žmogų ir greitą žinią apie palankią reikalų eigą ar svarbaus pareigūno prielankumą. Su Taurių Dvejuke merginai reiškia sėkmingas vedybas.
Sielos atkaklumo galia. Jūs turite tiek daug ir stiprių jausmų, kad galite ir galbūt taip pat privalote išmokti plaukioti kaip žuvis vandenyje. Čia minimas naujas ryšys: tai ne stebėtojo perspektyva, kai jūs nuo kranto žvelgiate į vyksmų upę ir laiko srovę. Ne, čia jūs visada dalyvaujate pats. Šiuo atveju stebėjimą ir dalyvavimą sunku atskirti vieną nuo kito. Išmokite plaukioti, nardyti ir šį egzaminą išlaikykite. Patirkite "pojūčius vandenyne" ir suvokite savo įsiliejimą į didįjį gyvenimo ratą. Tai, kas žmogiška, nėra jums svetima ir nė vienas jūsų poreikių neliks be atgarsio. Tai ištikimas draugas, švelnus meilužis, pagal charakterį - diplomatas. Žmogus, giliai tikintis į kažką, galbūt religingas. Jo nebedomina publikos nuomonė, jis vykdo savo aukštąją misiją. Jis nežino, pilna taurė ar tuščia, kurią jis laiko rankoje; bet jis pasiruošęs pasidalinti viskuo, ką turi, ir su dėkingumu priimti kitų dovanas. Šalia Ozyrio Kovos Vežimo gali reikšti palankią reikalų eigą, o šalia nepalankių kortų - apgaulę ir nuostolius.
Paimti taurę į rankas, vadinasi, suvokti savo jausmus. Atsiskaitykite sau už savo jausmus be cenzūros ir be išankstinio vertinimo. Vietos reikia ir nemaloniems jausmams. Apžvelkite taip pat ir nežinomas sielos kertes. Tai gali būti kartais susiję su vidiniu jaudinimusi ar išorine įtampa. Netiesa, kad jausmai privalo būti tik geri. Net ir viena vienintelė taurė gali būti pripildoma įvairiausių turinių: vandens ar vyno, šampano ar selterio, acto ar nektaro. Šiuo momentu svarbu drįsti jausti. Kartais svarbu pasirįžti kontrastiniam dušui su savo viršūnėmis ir prarajomis; jis siūlo ypatingą galimybę pažinti savo jausmus ir pasiekti sielos pilnatvę. Dabar yra ne pažadų ir pranašysčių, o asmeninio atvirumo metas. Ši korta reiškia dovaną. Ji simbolizuoja jausmus, perpildančius širdį: nuo pertekliaus lūpos prabyla. Artistui, rašytojui, dailininkui reiškia kūrybinio periodo pakilimą, mūzų dovaną. Iš esmės gali reikšti kažkokius atradimus, greičiausiai dvasinio lygmens. Vienok, ir meilės klausimuose arba komercinių reikalų klausimuose jos pranašystė palanki. Korta kartais vadinama nepalenkiama valia. Sustiprina šalia esančių kortų reikšmę. Šalia Dviejų Lazdų gali reikšti reikšmingą sapną.
Sąžiningumo galia. Ši korta dažnai būdavo suprantama kaip rūpesčių korta. Iš tikrųjų ji aiškina, kad protas (kardai/kalavijai/kristalai) ir širdis, asmenybės centras, susiderina. Teisybės valanda išmušė. Tačiau teisybė laimi ne tik moraline prasme. "Melo kojos trumpos", o teisybė yra veiksminga ir praktiška, nes ji suteikia galimybę sutelkti visas gyvenimo jėgas ir energijas. Jei ištraukėte šią kortą, patariame liautis apgaudinėti save ir kitus. Dabar viską darykite labai tiksliai, remkitės pačia esme: eik ten, kur veda širdis. Tai trys nelaimės, trys problemos, kankinančios žmogų. Kad sužinotum, kokia jų esmė, reik ištraukti dar tris kortas, kurių kiekviena ir atitinka vieną iš problemų. Šalia Lazdų Karaliaus nurodo, kad klausiantysis kažką padarė arba daro ne taip, kaip reikia, eina neteisingu keliu.
Jūsų "vieta po saule". Raskite ir apgyvendinkite šią saulėtą savo vietą. Stenkitės dėl savo sumanymų, pradėkite juos, net jei kiti dar abejoja. Jei jūs visiškai atsiduosite, sugebėsite "užkrėsti" ir pavilioti paskui save kitus. Prireikus parodykite savo nagus, o kai jus užplūs ir šildys gyvenimo jėga, tai mėgaukitės šiuo malonumu, kiek tik galite. Rasti savo "vietą po saule", vadinasi, pasiekti "gyvenimo vidurį". O tai reiškia, kad būdamas suaugęs ar būdama suaugusi jūs vėl tampate vaiku. Tai tarsi asmeninis atgimimas. Atgimimas pačiame šio gyvenimo viduryje! Tai - Keliautojas; žmogus, savo laiku leidęsis į tolimą ir pavojingą kelią, kad nueitų iki jūros. Jo kelias buvo sunkus, jis pavargo, bet savo tikslą pasiekė: jūra - tai naujas pasaulis, naujas gyvenimas. Dabar jis laisvas nuo praeities naštos. Tai korta, žadanti sėkmę pradėtame darbe, o šalia Arkano XXI (0) ir Arkano II -draugystę su protingu žmogumi.
Gyvenimo tikslo laimė. Energijos, slypinčios jūsų darbe, dabar gali ir turi būti suderintos. Įtempkite savo jėgas, judėkite pirmyn! Apibendrinkite skirtingus savo argumentus, sumanymus ir įvykių eigas naujoje, aukštesnėje pakopoje! Ši korta rodo jūsų galimybę "iššaukti" pasislėpusius talentus ir paversti galimybes tikrove. Jei jums tai pavyks, tai reikš, kad jūs keičiate pasaulį. Skirtumas, ar esate aukštumoje ar ne, turi reikšmę ir jūs pasieksite ramybę gyvenime ir deramą savęs supratimą tik tada, kai suteiksite vietą šviesai tamsoje, savo žvaigždei ir šiai savo paieškai. Kiekviena gyvybė turi paslaptį ir galimybę ją atskleisti. Šventyklos vienas nepastatysi - ar tai namas, sumanymas ar žmogiškas gyvenimas, sako ši korta. Kūrėjas - žmogus, kuris turi padaryti sprendimą. Du draugai jam padeda: vienas savo išmintimi, kitas - jumoru. Korta parodo, kaip svarbu sujungti jėgas, keistis mintimis net pačiame individualiausiame darbe.
Stiprių jausmų galia. Ši korta atspindi didžiulius vidinius poreikius ir mokėjimą derinti įvairius jausmus ir nuotaikas. Šią kortą labai teisingai atspindi krikščioniškas principas: mylėk savo artimą kaip save patį. Pats savaime šis sakinys išreiškia tai, apie ką čia ir kalbama. Jis pateikia užduotį, išreiškiančią didžiulį psichinį ir asmeninį darbą: lygiaverčiai mylėti save ir kitus. Jūsų siela vienu metu patiria kelias teisybes. Leiskite savo sielai augti. Ši korta reiškia draugystę ir meilę, laiką džiaugtis ir laiką dalintis savo džiaugsmu su kitais. Ji reiškia sugalvoto reikalo sėkmę, gerų santykių su partneriu atnaujinimą, palankios juostos pradžią gyvenime, sėkmingą kelionę, žodžiu, visokią sėkmę, nors daugiau dvasinę (moralinę) nei materialinę. Korta žada pasisekimą darbuose, ypač kūrybingiem žmonėm. Šalia nepalankių kortų sumažina jų blogą reikšmę.
Balta arba tuščia korta gali reikšti du dalykus: kad žmogus, kurį buria, nenori, jog kas nors apie jį sužinotų per daug, arba kad jo ateitis negali būti nusakyta žmogui prieinamais būdais. Bet kuriuo atveju geriau yra nutraukti tolimesnes atsakymo paieškas, nors būrimą toliau galima pratęsti. Balta korta yra beveik visose kaladėse.
Jei klausiantysis – vyras, ši korta išdedama kaip klausiančiojo simbolis. Magas – tai asmenybė, jaučianti amžių jungtį. Idėja įsikūnija, suvokia savąjį “aš”. Magas – žmogus patyręs, bet jaunas, naudojantis magiją, kad iškiltų virš pasaulio. Šioji magija nesusijusi nei su ritualais, nei su romantika. Kaip ir magui, jums gyvenime pavyksta daryti stebuklus, kurie pačiam atrodo visiškai įprasti. Mago kortos reikšmė yra kartu ir tai, kad jūs jau savo vietą visatoje radote ir rasite ateityje. Magas – tai individualybės kerai, kurie yra jūsų gebėjimas su gyvenimo permainomis elgtis kūrybingai ir magiškai. Tai asmeniniai kerai, išties magiški ir sykiu visai tikroviški. Magijos esmė - susiliejimas su Visata ir pasauliu, ši vienovė įsikūnija individualybės keruose ir per juos pasireiškia. Kortos skaičius Vienas - Taro skaičių plotmėje, nedalus. Lotyniškai nedalus - Individuum. Magas yra neatskiriama asmeninės prigimties dalis. Dangaus ir žemės, dienos ir nakties, vizijos ir tikrovės santykis tam suteikia naujų vaisingų impulsų. Detaliai išanalizuokite išorines ir vidines savo padėties ar uždavinio aplinkybes. Atsiverkite naujoms mintims ir idėjoms; pasikliaukite savo individualybės galia. Kortos reikšmė: Tu – laisvas, savarankiškas žmogus ir turi pats priimti sprendimus. Ir išėjimą iš savo dabartinės situacijos teks susirasti pačiam. Jėgų tau pakaks, kad norimą pasiektum; Reikia tik ryžtis panorėti. Tiesioj padėty korta reikškia meistriškumą, lankstumą, miklumą, iniciatyvą, norą rizikuoti, savo jėgų panaudojimą, sugebėjimą vesti reikalus ir suprasti žmones. Perversta simbolizuoja neryžtingumą, nedrąsą ir neužtikrintumą, niekinamą požiūrį į save, nemokėjimą panaudoti savo sugebėjimų ir talentų.
Jei klausiantis – moteris, ši korta išdedama kaip klausiančiojo simbolis. Ši korta kartais dar vadinama Šventyklos durimis. Žynė vaizduoja dvasinį pradą, tačiau paslėptąją jo dalį, pasąmonę. Tai vyriškojo prado (kurį vaizduoja Magas) simbolinė priešingybė. Kad suprastų kitą, žmogus pirmiausia savyje turi rasti tai, kas juos jungia; todėl ši korta reiškia ir harmoniją, pusiausvyrą tarp priešingybių. Simbolizuoja intuiciją, kūrybines jėgas, vaizduotę, yra lyg ir paslėpta kūrybinio proceso pusė. Kortos reikšmė: Neieškok nei paaiškinimų, nei pateisinamų sprendimams, kuriuos darai. Pasikliauk jausmu, vidiniu balsu: jie neapgaus. Tu turi didelę vidinę jėgą ir galėtum gydyti sergančius, jei tik panorėtum. Neatiduok šios jėgos per daug kasdienėms smulkmenoms: Vertink kiekvieną minutę, kurią gali skirti sau, kad įsiklausytum į vidinį balsą. Būk vertas pats savęs. Tačiau savo paties akyse nesodink savęs į sostą! Saugok jausmų ir minčių aiškumą, bet nebūk per daug šaltas artimiesiems. Tiesiai reiškia intuityvų naujų sprendimų ieškojimą. Gali reikšti iki šiol paslėptus faktorius, įtakojančius jūsų darbą ir šeimyninį gyvenimą. Šiuo laikotarpiu jūs pilnas paslapčių, o jūsų psichiniai gebėjimai nepaaiškinamu būdu daro įtaką artimiesiems. Perversta reiškia problemas, kurios atsirado dėl nepakankamo numatymo. Tai taip pat paviršutiniškų žinių simbolis. Moterims reiktų aiškinti kaip supratingumo nebuvimą ir nesugebėjimą bendradarbiauti su savo lyties atstovėm. Vyrams – priešiškumas tokioms moteriškoms savybėms kaip švelnumas, minkštumas, sentimentalumas, rūpestingumas.
Tai lyg Mago ir Žynės susitikimo rezultatas, kuris vaizduoja priešingybių (vyriško ir moteriško pradų) susijungimą. Tačiau moteriškas pradas dominuoja, tuo pat metu tai ir vaisingumas, fizinė ir dvasinė kūrybinė jėga, pasiekusi savo išsiliejimo ribą. Būtent jos dėka po mūsų žemėje lieka mūsų vaikai ir darbai. Ši figūra atstovauja asmeninio teisingumo principui. Viskas, ką daro Valdovė ar Imperatorienė, yra nuoširdu. Kortos reikšmė: Neužmiršk Imperatorienės valdžios, jei jau iškrito tau ši korta. Paklausk savęs: ar kame nors nepažeidei jos valios? Ar nebandei savęs išprievartauti? O užgniaužti kūrybinį pradą? Save reikia priimti tokiu, koks esi, pasikliauti Likimu, priimti ramią pozą, Kaip Imperatorienė, pavaizduota ant kortos, ir leisk įvykiams eiti savu keliu. Daugiau nėra ką užkariauti: Viskas, ko tau reikia, jau pasiekta. Tiesiai reiškia kūrybą, naują gyvenimą, šviesą, grožį ir gėrį kasdienybėje, materialume, jausmuose ir mintyse. O taip pat vaisingumą, materialias gėrybes, perteklių. Stabilumas namuose, motiniškas rūpestis dėl namų židinio. Kai kada reiškia vedybas, o taip pat palikuonių atsiradimą. Pasisekimas bet kokioj kūryboj. Perversta reikškia rūpesčius namuose, kai kada materialius sunkumus, nevaisingumą arba nesėkmingą norą pastoti. Sunkumai savojo “aš” suvokime, kūrybinių jėgų nuosmūkis.
Iš esmės ši korta simbolizuoja pasaulietišką, protingą valdžią. Imperatorius – tai šeimos galva, viršininkas, vadovas. Tačiau jo valdžia, kitaip nei Imperatorienės, grubi ir negailestinga, nes pagrįsta vien idėja, vien proto tobulumu, kuris neigia jausmus. Be to, savo valdžią įtvirtinti jis pavėlavo: Imperatorienė namuose atsirado anksčiau, ir jam belieka ginti savo autoritetą – ką jis ir daro, dažnai nesirinkdamas priemonių. Ši korta svarbi tuo, kad atitinkamus savo lūkesčius ar trūkumus kreiptumėte ne į kitus, o priešingai, nustatytumėte pats savyje. Kortos reikšmė: Po nesėkmingos kovos tu susitaikei su supančio pasaulio dovanomis ir Sutvarkei, pritaikei prie jų savo gyvenimą. Dabar atrodo, kad viskas einasi taip, kaip tu ir sugalvojai; Bet jau kurį laiką tu nerimauji, kad viskas nueis perniek. Todėl stengiesi nutildyti vidinį balsą, užslopinti jausmus ir emocijas, Kad išlaikytum ištikimybę idėjai. Tai klaida: Duok sau laisvę, įsiklausyk į vidinį balsą! Atmink, kad pasaulyje Yra darbai ir daiktai, daug svarbesni už tave ir tavo napaleoniškus planus. Bet nenusimink: Pasiklydęs visada gali pasukti atgal ir išeiti į tiesų kelią. Tiesiai reiškia poelgių logiškumą, tikslo pasiekimą. Kalba apie valios jėgą ir pasirinkto kelio teisingumą. Gali simbolizuoti sėkmę visuomeniniuose darbuose. Reiškia autoritetą, savikontrolę, stiprią asmenybę. Gali reikšti tėvystę, o kai kuriais atvejais – saugumą, ilgalaikę sėkmę, padėties stabilumą, legalias pajamas. Vaizduoja subrendusius žmones, su stabilia padėtim visuomenėj, turinčius įtikinėjimo dovaną ir galimybę veikti kitus. Perversta simbolizuoja autoritetų neigimą, nenorą dalyvauti kitų žmonių gyvenime, savo pareigų, dažniausiai tėviškų, nevykdymą, visa ko legalaus ignoravimą. Nemokėjimas pripažinti savo ydas ir trūkumus. Visuomeniškas nebrandumas. Kai kada ryški priklausomybė nuo stiprių, autoritetingų žmonių. Tokia kortos padėtis reiškia, kad žmogaus gyvenime yra kažkas, kas visiškai jį pavergė. Kai kada reiškia nesėkmes darbe, jėgų išsekimą.
Ši korta reiškia materialių ir dvasinių gėrybių siekio atsisakymą. Kokia nauda žmogui, jei jis gaus visą pasaulį, o sielai savo pakenks? - klausė Jėzus. Atrodo, paprasta tiesa, tačiau ją suprasti žmogui kartais prireikia viso gyvenimo. Todėl ir vaizduojamas senas atsiskyrėlis. Seniau šią kortą vadino Seniu ir buvo manoma, kad ji vaizduoja visaapimantį Laiką: vietoj žibinto ankščiau atsiskyrėlis laikė smėlio laikrodį. Tuomet ši korta kalbėjo ne apie išmintį, o apie baimę ir galėjo nusakyti artimą mirtį. Kiekvienas žmogus į pasaulį atsineša kažką naujo, skaistaus. Ne tik su kiekvienu žmogumi pasaulio istorija rašoma vis toliau, bet ir jis pats jaučia būtinybę pakartoti "pasaulio istoriją" savyje, rasti savo atsakymus į esamas problemas. Todėl skleiskite pasaulyje savo šviesą, tvarkykite pasaulį kiek tik pajėgiate. Gydydami žemę, skinsite savo talentų vaisius ir tobulėsite. Bertoldas Brechtas sakė: "Nekaltybė yra ne tai, ką galima prarasti, o greičiau tai, ką galima įgyti". Kortos reikšmė: Laikas palikti smulkias problemas Ir pasilinksminimus, tapusius įprastais. Jie trukdo susimąstyti apie sielą. Kiekvienam žmogui reikia vienatvės Periodo ("atsiskyrėliškumas"), kad Pagaliau susigaudytum pats savyje. Tiesiai ši korta simbolizuoja dvasinių turtų paiešką ir įsigilinimą į savo vidinį pasaulį, o taip pat pusiausvyrą, atsargumą, vidinį susikaupimą, vikrumą. Kai kada nurodo vienatvę ir atsiribojimą nuo gyvenimo, bet situacija gali susiklostyti taip, kad laikina vienatvė - tik į gera. Perversta reiškia pagalbos atsisakymą, užsispyrimą, įtarumą, neproduktyvaus gyvenimo stiliaus tęstinumą, o taip pat nereikalingą paslaptingumą ir atsargumą. Kai kada gali reikšti savarankišką gyvenimo tikslo siekimą, kai kada - emocionalų ryšį su dvasinga ir labai išmintinga asmenybe.
Tai vestuvių korta. Korta yra moralės, intelekto, išminties, tradicijos pagarbos simbolis. Šventikas operuoja daiktų simboliais, įsiskverbdamas į jų priežastį ir tirdamas jų vystymosi variantus. Jo valdžia – tai ne grubios jėgos valdžia, bet tikėjimo valdžia: jo karalystė ne šiame pasaulyje. Skirtingai nei Imperatorius, jis reikalauja paklusnumo ne sau, o kitokiai, aukštesniai jėgai. Jo rankos šventinančiam geste: jis sujungia priešingybes ir įkūnija santuokos paslaptį. Spręsdami jums rūpimus klausimus, atskleiskite savo paslaptis kitiems ir leiskitės kitų vedamas į naujus, iki šiol nepažintus ryšius. Taip atsiranda ir didėja supratimas ir tikėjimas, kuris remiasi ne dogmomis ar aklu pasitikėjimu, o patirtimi. Kortos reikšmė: Pirmiausia, surask joje save. Jei jauti, kad gali klūpėti prie Žynio kojų, reiškia, Tu ieškai mokytojo, kuris nurodytų tau kelią į tiesą, Ir esi pasiruošęs priimti jo pagalbą. Jei matai save vietoj centrinės figūros, reiškia, Tu pats gali išmokyti kitus to, ką pats sužinojai, gali jiems padėti. Ir visgi paklausk savęs: ar ne išpuikimas užkėlė tave į sostą, Ar tikrai didžios tavo žinios? Tiesiai reiškia gerą patarimą, kai kada apmokymą, žinių siekimą. Geranoriškumas ir socialinis sutikimas. Geras požiūris į religiją. Priklausomai nuo kitų kortų, gali reikšti santuoką, sugrįžimą prie šeimos tradicijų. Psichologijos srity yra kantrybės ir atlaidumo simbolis, o taip pat savų žinių perdavimas kitiems, aktyvus kitų patirties ir žinių panaudojimas. Perversta simbolizuoja šmeižtą, gėdą, abejotinus patarimus, atnešančius blogį, o taip pat melagingus faktus, kurie liečia materialinius reikalus. Psichologinėj srity reiškia per didelę elgesio laisvę, gero tono taisyklių ignoravimą, neteisingą požiūrį į gyvenimą, ekscentriškumą, atnešantį blogį, kai kada lengvabūdiškumą ir nereikalingą gerumą tiems žmonėms, kurie to neverti.
Tai pirmoji korta, kur nugalėtas dualizmas, priešybės suvienytos. Tai jausmų įkvėpimo, numanymų, gilinimosi į save, abstraktaus mąstymo simbolis. Vienok meilė - tai ne tik vienybė, bet ir pagunda. Ji taip pat reiškia pasirinkimo, kurį reik padaryti, neišvengiamumą, tačiau tai reik daryt labiau vadovaujantis intuicija nei protu. Neveltui senovėje Mylimųjų kortą vadino Bifurcatio - sankryža, kelio išsišakojimas. Jūs rasite savo rojų, jei ištyrinėsite ir panaikinsite iki šiol nematytas neigiamas savybes. Išsiaiškinkite viską, ką suvokiate kaip rojų. Nesistenkite savo nelaimės suversti kitiems, taip pat savo partneriui ar partnerei. Jei norite išlaikyti ir atskleisti laimę, pasitikėkite meilės ir pažinimo jėga. Kortos reikšmė: Nebijok gundymų - jų vistiek neišvengsi. Priimk obuolį, kurį paduoda Ieva, nes meilė - tai vienintelė jėga, Galinti tave išgydyti iš kančių. Pamilk - ir pamatysi, kaip viskas aplinkui pakiito: spalvos tapo Ryškesnės, oras švaresnis, o žmonės - geresni. Įmanoma, kad šį kartą tu pirmąkart Taip giliai pažinai kitą žmogų, kad tavo paties bėdos ir Pojūčiai jaudins daug mažiau, nei jo bėdos ir pojūčiai. Leisk pailsėti protui; pabūk jausmo valdžioje. Tiesiai realiame gyvenime simbolizuoja emocinį, širdies ryšį, o taip pat žmogaus, kuris jus papildys, atsiradimą. Kartu su gerom kortom gali reikšti šeimyninį ryšį, partnerystę. Meilė ir draugystė. Kai kada malonūs draugiški susitikimai ir pilni abipusio džiaugsmo ryšiai. Perversta psichikos srity reiškia prieštaravimus, vidinį susidvejinimą, konfliktą su savimi. Gali būti chaoso ženklas, taip pat sumišimo, jausmų stabilumo trūkumo. Realybėje ši korta kalba apie išsiskyrimą, meilės planų griūtį.
Tai savęs pažinimo korta. Todėl reikia gyventi, pačiam save pažinti ir patirti, o ne leistis nugyvenamam. Taip susiformuoja judrus ir kartu stabilus Aš. Praeito gyvenimo kelio pabaiga, kas gi toliau? Kovos vežimas laukia - laikas į kelionę. Vežikas - tai žmogus, įgavęs didelę patirtį. Jis kyla į kelią, ketindamas užimti jam tinkamą vietą visuomenėje, ir jam tai pavyksta, nes turi stiprią valią. Jis tiki, kad dabar jausmai turi užleisti vietą protui. Tačiau jis dar nežino, kad ir ši gyvenimo atkarpa kada nors pasibaigs. Tuomet vėl viskas kartosis iš naujo, nors ir kitame lygyje. Kortos reikšmė: Kažkokia jėga verčia tave palikti Tai, ką tu turi, pamiršti praeitį - Namus, darbą, draugus. Tave perpildo energija, ir tu Ieškai naujos dirvos veiklai. Kilk į kelionę, ir tegul Šis tavo kelionės etapas taps naujo Pasaulio atradimu. Bet atmink, Kad vežimas lekia greitai, o Kelias pilnas staigių posūkių! Tegul tave valdo protas, bet Nesiek pilnai atsikratyti jausmais Ir emocijom: be jų tavo vežimas Gali apsiversti. Tiesiai reiškia vystymąsi, ekspresiją, audringą praktinę veiklą. Psichikos srity - savikontrolę, savigarbą, valios jėgą, pergalę prieš likimo smūgius - ir visa tai todėl, kad turi palankius charakterio bruožus. Realybėje korta kalba apie sėkmę, pasiektą savo paties jėgomis, o ne atsitiktinumo. Taip pat pranašauja sėkmę darbe ir kelionėse - dažnai tolimose. Galima traktuoti ir kaip dorovingo gyvenimo ir atsakingumo simbolį. Perversta Kovos vežimo korta kalba apie psichinės pusiausvyros trūkumą, apie nepasitikėjimą, svetimą įtaką ir neigiamą aplinkinių įtaką. Taip pat traktuojama kaip nereikalingas keliaklupščiavimas prieš atgijusias tradicijas bei savęs paties apribojimą. Realybėje ši korta pasakoja apie konfliktus su teisėtvarka arba apie netikėtus teisminius reikalus.
Panaudokite esamus prieštaravimus tam, kad sužinotumėt, kaip geriausia įvairias jėgas tuo pačiu metu paskirstyti ir naudoti. Teigiamas ryšys su seksualumu yra jūsų pastangų sėkmės rezultatas ir sąlyga. Ši korta tik patvirtina ją ištraukusio žmogaus padarytą atradimą: taip, pasaulis sudarytas būtent taip, kaip jis tai mato dabar, viskas pasirodė kitaip nei atrodė prieš tai; bet ir jis pats pasirodė esąs visai ne toks, kokiu save laikė. Tas, kuris iš dievų reikalauja teisingumo, neturi pamiršti, kad pirma sąskaita bus pateikta jam pačiam. Kortos reikšmė: Būk sąžiningas pats su savimi: Juk tu jau žinai, kad už viską teks Atsakyti. Tu pats norėjai sužinoti Tiesą - ką daryti, jei ji iš tavęs Atima paskutines iliuzijas? Tai, aišku, skaudu, bet neverta Nusiminti. Geriau suimti save į Rankas ir priimti pasaulį tokiu, Koks jis yra. O štai apie save Verta daugiau pamąstyti: ar Verta tęsti tą gyvenimą, kurį Gyvenai iki šiol? Bet pirmiausia Atiduok senas skolas... Tiesiai psichikos srity ši korta reiškia brandumą ir gyvenimišką patirtį. Realybėje - sąlygas, susitarimus ir veiklą, susietą su teise, galbūt ginčų bylas, skirybas, kai kada nuostolių padengimą. Priklausomai nuo kitų kortų, gali reikšti vedybas arba dabartinių santykių legalizavimą. Ši korta - tai dvasios pusiausvyros simbolis, o taip pat reiškia sugebėjimą rasti bendrą kalbą su kitais žmonėmis - ypač svarbiuose reikaluose. Perversta - tai trūkumas. Taip pat reiškia teisminnius reikalus, ilgai neišsprendžiamus. Psichikos srity - charakterio nepastovumas, neteisingumas, nekompetentingumas, įtūžis, apmaudas.
Tai išminties, o taip pat likimo permainos į gera simbolis. Tai naujo gyvenimo ciklo pradžia, progreso, sėkmės, savo paties ir visko tobulinimo simbolis. Viskas šiame pasaulyje sukasi kaip ratas, sako ši korta, nieko nėra pastovaus, išskyrus tavo asmeninį "Aš", bet ir jis su laiku keičiasi. Ne viskas priklauso nuo žmogiškų norų: yra atsitiktinumų grandinė, nežinomas likimo žaidimas, "neapibrėžtumo faktorius", kurio negalima neskaičiuoti, sudarant ateities planus. Daugelyje įvairiausių Taro kortų piešinių interpretacijose yra ypatingas požymis - tai realaus asmens nebuvimas. Tai reikkėtų suprasti kaip perspėjimą, kad jūs, besigilindamas į įvairias gyvenimo ir likimo mįsles, galite pasimesti ir prapulti! Kita vertus, tame slypi ir padrąsinimas pranokti save patį ir pažvelgti į viską iš aukščiau. Tobulindami savo meną elgtis su prieštaravimais kūribingai, vis geriau išmoksite priimti dalykus tokius, kokie jie iš tikrųjų yra, ir būtent dėl to pagelbėsite savo valiai eiti į sėkmę. Kortos reikšmė: Atrodo, kad viskas dabar susimaišė, Atrodo, kad daugiau nieko Nesupranti; bet gyvenime viskas Kartojasi - ir mintys, ir jausmai, ir Įvykiai. Fortūnos Ratas įgauna greitį: Saugokis, nelįsk į įvykių eigą, nedaryk Papildomų judesių, kitaip užneš! Siek rato centro, siek jo vienintėlio Nepajudinamo taško - tavojo "Aš". Sustok ir stebėk. Pažvelk į savo Problemas kitų akimis: tik taip Rasi jų sprendimą. Tiesiai laikoma gerų permainų ir gerų ženklų korta. Tai permainų momentas - baigiasi kažkuri jūsų gyvenimo dalis, prasideda nauja. Perversta reiškia tolimesnį gerų permainų laukimą. Permainos įvyks, bet po ilgo laiko tarpo. Kai kada korta reiškia pasipriešinimą permainoms, kurios visgi neišvengiamos.
Ši korta vaizduoja jėgą, bet jėgą minkštą, moterišką. Priešingybės, pavaizduotos kortoje, egzistuoja atskirai, nesusiliedamos viena su kita, o išlaikydamos pirmapradę kilmę (moteris ir liūtas). Ši korta primena Tantrą - mokymą apie moterišką pradą kaip Pasaulinės ir individualios energijos šaltinį. Ieškokite akimirkos centro. Būti tuo momentu pilnaverčiu žmogumi, vadinasi, panaudoti visas likimo suteiktas galias ir asmeninę dalią ir su visu tuo gyventi. Kortos reikšmė: Negalvok, kad protas - pagrindinė Tavo asmenybės dalis. Nepamiršk Savo kūno, jo norų, pasirūpink Juo, leisk jam sukaupti pakankamai Energijos, kad palaikytų protą, ir Tada protas sugebės nugalėti jį Kankinančias abejones ir duoti Išeitį pasąmonei, kuri, greičiausiai, tėra viena, Tesugebanti nurodyti teisingą tolimesnį kelią. Tiesiai reiškia narsumą, kovą su likimo nepastovumu, kūrybines jėgas ir protinių bei emocinių jėgų bendradarbiavimą. Mokėjimas pažaboti aistras. Gera sveikata ir savijauta - net ir psichinė. Noras pasiūlyti savo pagalbą visiems, kam jos reikia. Tikslo pasiekimas. Perversta simbolizuoja silpnumą, nusižeminimą, nepasitikėjimą savimi, blogą sveikatą, baimę, pašalinių įsikišimą į jūsų gyvenimą. Kai kuriais atvejais reiškia, kad kai kurie troškimai pasmerkti nesėkmei arba jų atsisakymą bijant sunkumų.
Kasdienybėje pakaruoklis - tai besimokantis: juk, iš vienos pusės, mokymasis - visada prievarta, laisvės apribojimas, nors ir laikinai. Iš kitos - tai naujas požiūris į daiktus ir aplinką. Tu jauti, kaip keitiesi. Transcendentiniam plane - Pašvęstasis, pažinęs mistinę daiktų pusę, bet ir suvokęs ir tai, kad negalima kištis į jų eigą. Laikini nepatogumai jau nebepajėgūs sudrumsti jo sielos. Čia skelbiamas ne pasyvumas ar silpnumas, priešingai, tikėjimas ir geismas, aistra, išgyvenimas. Nupiešta padėtis praneša apie tikėjimo ir sąžinės patikrinimą. Išbandomi jūsų ištvermė ir patvarumas. Panaudokite rūpimus klausimus savo tikėjimui išbandyti. Šalia viso to ši korta yra didelės aistros simbolis. Jei jūs visa savo esybe atsiduosite tam, prie ko esate prisirišęs, kažkaip pasireikš "aukščiausi jausmai". Tai yra teigiamiausia Pakaruoklio reikšmė. Kortos reikšmė: Į tavo gyvenimą atėjo nauja. Dabar Tai tau atrodo keista, nepaaiškinama; Su tavimi vyksta netikėti dalykai, Vyksta tai, kas negali vykti. Bet Tegul tai tavęs netrikdo: būk Atviras viskam, kas nauja, pažvelk į Pasaulį kitaip. Jei pasaulis apsivertė, Tu taip pat atsistok ant galvos! Mokykis, kentėk, išsaugok dvasios Aiškumą - ir lauk. Tiesiai ši korta yra "stovėjimo ant galvos" simbolis, išgarsėjęs kaip visos turtinės sistemos persivertimas. Geras aspektas - tai atsinaujinimas ir atgimimas. Reiškia norą priimti permainas, gyvenimišką lankstumą, mąstymo lankstumą. Vienok, taip pat gali reikšti svyravimą ir su tuo susijusį pavėluotą sprendimo radimą. Gali reikšti svarstymą, įsigilinimą į savo problemas, protingumą. Perversta reiškia per didelį susidomėjimą savo reikalais (egocentrizmas), praleistas galimybes, o taip pat nereikalingą kažko, kas tėra fantazija, nepasiekiama svajonė, gaudymą. Tuščias jėgų eikvojimas, iniciatyvos praradimas.
Mirtis ir gyvenimas neatsiejami, viena gimdo kitą; ar verta pabaiga laikyti tai, kas tuo pat metu yra ir pradžia? Todėl ši korta ir nėra fizinės mirties pranašas. Mirties korta, priešpaskutinė (ne paskutinė!) antros septyniukės korta, nurodo ateinantį arba jau prasidėjusį asmenybės atsinaujinimą. Kartais korta reiškia, kad esate nepaprastai susižavėjęs prievarta ir naikinimu arba jaučiate tokią grėsmę. Tačiau jūsų agresyvūs impulsai bus tik tuomet pavojingi, jei bandysite juos neigti. Jūs galite išmokti naudoti savo galią ir valdžią ne prieš kitus, o į pagalbą sau. Kortos reikšmė: Dar vienas gyvenimo etapas artėja Prie pabaigos. Pačiu artimiausiu Metu tavyje subręs visiškai nauja Asmenybė. Kitokiomis taps mintys, Įsivaizdavimai; atsiras nauji draugai. Nepasikeitusi liks tik ta gyvenimo Žiežirba, kurią dažnai vadina siela; Iš tiesų, tai tik kūrybinė jėga, gebanti Kurti nauja. Ji ir pereina iš vieno Įsikūnijimo į kitą. Tiesiai nereiškia fizinės baigties. Numato gilias psichikos ir požiūrio į gyvenimą permainas. Yra didelis šansas, kad į jūsų gyvenimą ateis kažkas naujo, nepatirto. Tai permainų, kurios yra neišvengiamų gamtos jėgų veiklos rezultatų simbolis. Apie tai, kokios permainos laukia, turi papasakoti kaimyninės kortos. Tačiau bet kuriuo atveju ši korta numato neplanuotas permainas, suteikia šansą naujam startui gyvenime. Perversta simbolizuoja baimę prieš permainas, reikalų sustojimą, darbą per jėgą. Gali reikšti psichinį letargą. Jei šalia yra geros kortos, tai reiškia lėtą judėjimą link permainų.
Vanduo, pilstomas iš vieno indo į kitą, simbolizuoja amžiną energijos cirkuliaciją Visatoje. Pagal Aristotelį, nuosaikumas - tai viena iš keturių svarbiausių dorybių. Santūrumo korta - paskutinė antros septyniukės korta, taaip pat reiškianti vieno gyvenimo etapo pabaigą ir greitą kito pradžią. Čia kalbama apie meną - gyvenimo meną vertinti daiktus pagal asmeninį matą: jūs žinote daiktų vertę ir naudojate juos pagal tikrąją jų paskirtį. Svarbiausia šiuo atveju suvokti ir išnagrinėti prieštaravimus. Negalima faktų nei nuneigti, nei ignoruoti ar klastoti. Pasikliaukite savo kūrybingumu. Savo gyvenimo prieštaravimus paimkite į savo rankas. Dabar jūs galite pasiekti daugiau. Kortos reikšmė: Susikoncentruok, sukaupk jėgas ir Būk mielaširdis tave supantiems žmonėms. Tau numatomas pasikeitimas tavo likime, Galbūt tolima kelionė. Bet kolkas - Poilsis. Išnaudok ją, kad dar kartą Pagalvotum: ką būtent pasiimsi su Savimi iš praeities į ateitį? Tiesiai ši korta reiškia dvasinių ir fizinių jėgų atsinaujinimą. Prideramas mąstymo būdas, prisitaikymas prie esančios padėties, susitaikymas, ramumas ir pusiausvyra požiūryje į gyvenimą ir aplinkybes. Stabilumas, sėkmė darbuose. Kai kada, jei korta iškrenta po blogos - reiškia pergalę prieš likimo nepastovumą. Perversta kalba apie neteisingą požiūrį į gyvenimą ir aplinkinius žmones, apie perdėtą emocionalumą, užsiplieskimą, nuotaikų permainas, apie nenuspėjamus ir neprotingus poelgius. Perspėja apie tai, kad nesiimtumėt per daug darbų, o taip pat apie tai, kad nebandytumėt į vieną sujungti malonumus ir reikalus.
Taip ar kitaip, ši korta reiškia tą ilgai lauktą šviesos ir džiaugsmo pasaulį, kurio taip ilgai laukei ir siekei visą savo kelionę. Prasibrauti iki jo sugebėjai tik todėl, kad tave vedė jėga aukštesnė už žmogišką, kurios dėka gyvenimo žiežirba neužgęsta visuose etapuose, kiek jų bebūtų. Ateina eilinio etapo pabaiga, bet tai jūsų nebegąsdina: tu žinai, kad po jo ateis naujas. Tavo protas aiškus, jis išmoko siekti svarbiausio, atmesdamas nereikalinga. Jums daug kas pasiekiama, daug kas jūsų jėgoms; bet protas - baisus ginklas, ir naudotis juo reikia tik su didele atsakomybe. Kortos reikšmė: Tu pasiekei aukštą sąmonės lygį. Turi turtingą, išmintingą sielą, ir Dabar tu žinai, kas yra laimė. Tu Į pasaulį paleidai palikuonis, Užauginai medį ir nužudei gyvatę. Tu supratai, kame slypi tavo Paskirtis, atsiskaitei su karmine Skola ir dabar gali tame padėti Kitiems. Būk jiems malonus. Tiesiai praktiniam plane ši korta gali reikšti greitą vaiko gimimą. TAI PATI GERIAUSIA ARKANO KORTA. Reiškia laimę, materialią gerovę, gerą sveikatą, didelius pasiekimus bet kurioje veiklos srityje. Išradingumas, aplinkinių pagarba, žodžiu - gyvenimo aušra. Kai kada ši korta reiškia šventę dėl didelio pasisekimo - triumfas, apdovanojimas, optimizmas, gera ateitis. Taip pat reiškia ilgalaikių norų išsipildymą: vaiko gimimą arba džiaugsmą dėl vaikų pasiekimų. Saulė visada reiškia norų išsipildymą. Apversta reiškia sunkumus kontaktuojant su žmonėmis, problemas santuokoj ir partnerystėj, nesusipratimus, neteisingus sėkmės įvaizdžius, nereikalingą rūpestingumą, aktyvumą, kuris neduoda rezultatų. Kaikada reiškia problemas dėl sveikatos ar šeimynines bėdas. Šioje pozicijoje korta reiškia, kad visa palanki Saulės įtaka yra nusilpusi. Sėkmė bus pasiekta, bet tik po didelių pastangų. Viltys ir svajonės širdies reikaluose išsipildys nepilnai. Galimas laikinas išsiskyrimas su mylimu žmogumi.
Ši korta kalba apie tai, kad blogis yra žmogaus sudėtinė dalis, taip pat ir viso gyvenimo. Tuo pat metu kortos grafika nurodo, kad ugnis gali būti šviesa. Velnio korta simbolizuoja gundymus - polinkius, apie kuriuos sąmoningai pamirštama, arba tiesiog nenorima jų pripažinti, o tuomet jie pasireiškia pačiu neįprasčiausiu būdu. Vienintelis būdas su jais kovoti - nebėgti nuo to, kas draudžiama, o priimti viską taip, kaip yra, pereiti per išbandymus ir palikti praeityje: ne toks tas velnias baisus, kokiu jį vaizduoja. Kortos reikšmė: Tu galvoji, kad tai velnias tavo sielą Paėmė į nelaisvę? Tu manai, kad išsivaduoti iš šio užburto rato neįmanoma? Jokia grandinė neveržia kaklo, O guli laisva. Verta ją nuimti - ir Galas nelaisvei! Ką, pagal tave, ta Grandinė beįkūnytų: meilę, žaidimą, Alkoholį ar dar ką, - pats sau ją Užsidėjai. Ir nusiimti gali pats. Pradėdamas naują gyvenimo etapą, žinoma, Gali duoti valią savo pomėgiam - Bet ar ši "uvertiūra" neužsitęsė? Tiesiai reiškia grynai materialių ir fizinių gėrybių troškimą, praturtėjimo troškimą (turtai suprantami kaip noras valdyti). Taip pat gali reikšti dideles pastangas, kurių tikslas - materiali sėkmė, įžymumas, sėkmingas įvykis. Kartais korta kalba apie tai, kad esate savo jausmų nelaisvėj, apie geidulingumą, erotiškumą. Kai kada traktuojama kaip svarbių sprendimų arba galutinio pasirinkimo ženklas. Perversta - tai piktnaudžiavimo jėga simbolis, pastangų koncentravimas išskirtinai materialiom gėrybėm gauti. Jei šioje pozicijoje korta sujungta su gerom kortom, tai gali pranašauti malonius meilės ryšius, naudingus reikalus, gerus santykius su priešingos lyties atstovais.
Ši korta simbolizuoja visišką žlugimą, visa ko griūtį, visko, kas iki šiol buvo egzistavimo pagrindas, požiūrio į gyvenimą persivertimas, bejėgiškumas prieš griausmingą Dangaus valią. Bet tai ir Katarsis, dvasios apsivalymas nuo ją apsunkinusių nuodėmių ir kančių. Žinomi keli archetipai, nusakantys šios kortos reikšmę. Vienas iš jų - Babelio bokšto statyba. Babelio bokšto statyba išgarsėjo ne tik griuvimu, bet ir "Babelio kalbų susipainiojimu": žmonės vieni kitų nebesupranta. Svarbiausia - sugebėti kilusiam pavojui žvelgti tiesiai į akis. Kortos reikšmė: Savo namą pastatei ant smėlio. Tai, ką Tu laikei nepajudinamu gyvenimo Pagrindu, pasirodė tik iliuzija ir Netikėtai subyrėjo kaip kortų namelis. Visi tavo darbai nuėjo veltui. Nesistenk atstatyti griūvėsių: tai Nebepavyks. Geriau pralauk, pergyvenk Savo nusivylimą - ir imkis statyti Naują namą. Greitai pajusi, kaip į Tave liejasi naujos jėgos. Tai pati blogiausia Didžiojo Arkano korta. Ji reiškia permainą, neretai - visišką krachą, esančios situacijos pabaigą, be to staigią ir labai greitai. Konflikto, griūties, egzistuojančios gyvenimo tvarkos pabaigos simbolis. Gali reikšti netikėtą sprendimą pakeisti darbą arba gyvenamąją vietą. Taip pat simbolizuoja įvykius, kurių mes nelaukiame, bet jų rezultatas gali pakeisti mūsų gyvenimą. Prie blogų kaimyninių kortų reiškia chaosą, sunaikinimą, didelius praradimus. Šalia gerų kortų nurodo, kad "juodos" juostos laikas eina į pabaigą, kad ateina išsivadavimas iš sunkios praeities, egzistuojančio blogio išnykimas. Perversta reiškia priklausomybę esančioms aplinkybėms, kurios šiuo momentu negali būti pakeistos. Apribotos galimybės išreikšti jausmus, individualumo engimas.
Jėga perpildo moterį, pasiekusią trokštamą tikslą, žadėtąją žemę, bet pasirodė, kad jai jos nereikia, ir nuostabioji jėga naudojama veltui: vanduo be tikslo nuteka ir į taip pilnus šaltinius arba į nepasotinamą žemę. Tačiau prarandama ne viskas: tai, kas atiduota, tegu ir nepastebimai, bet sugrįžta. Todėl korta - vilties, atgimimo, didelės sėkmės bet kokiam darbe simbolis. Kai kada šią kortą vadina "magų žvaigžde", simbolizuojančia planetų, elementų ir kitų gamtos jėgų vienybę. Žvaigždė įkūnija mūsų viltis lyg šviesa naktyje. Ji mūsų troškimų išraiška, o taip pat svajų, kurioms trūksta pastovumo. Dirbkite su savo svajonėmis ir vizijomis. Ištipdykite apledėjusius jausmus. Neslėpkite iš kuklumo savo žinių ir pripažinkite jas kituose. Kortos reikšmė: Bandei įgauti harmoniją su aplinkiniu Pasauliu, buvai pasiruošęs pasidalinti Viskuo, ką turi, - ir įsitikinai, kad Tai niekam nereikalinga. Bet Nenusimink! Ir toliau padėk kitiems, Nes jėgų tavyje nesumažės: ką tu Atidavei, tas liks tavo. Tik tai, Ką nuslėpei, dings amžiams. Tiesiai reiškia gerą įtaką aplinkiniams, ištikimybę, gyvybinę energiją, kuri leis išspręsti visas problemas ir nugalėti visus sunkumus. Ramybės jausmas, tikėjimas savo jėgomis. Gali reikšti kūrybinį įkvėpimą ir konkrečius kūrybinius pasiekimus. Malonūs įvykiai ir džiaugsmingi netikėtumai. Nepriklausomai nuo kitų kortų, ją galima traktuoti kaip netikėtą pagalbą, naują draugą, meilę. Fizinės, psichinės savijautos pagerėjimą. Optimistinį požiūrį į gyvenimą, gerus planus, kurie gali išsipildyti. Perversta Žvaigždė - užsispyrimas, nenuolaidumas, įnirtingumas, nenoras bent ką nors pakeisti savo gyvenime, prarastos ar iki galo neišnaudotos galimybės. Nepasitikėjimas savo jėgomis, pesimizmas, vėlavimas veikiant, negatyvus požiūris į žmones ir įvykius, tingumas, lėtumas, išglebimas, abejingumas.
Iliuzijų, svajonių, užsidarymo savų minčių rate, kūrybinio stoiškumo simbolis. Kelionė atvedė mus prie nežinomybės slenksčio, kurį peržengti trukdo baimė ir ilgesys; ar po jo atsivers naujas, nuostabus vaizdas, ar mes patys tapsim tik vaizdu, šešėliu? Mus palaiko tik viltis. Ši korta, atitinkanti Žuvies ženklą, Didžiuosiuose Arkanuose užbaigia Zodiako ženklų ciklą. Ant Žuvies ir Avino ribos, ten, kur zodiako ratas užsibaigia ir vėl prasideda, egzistuoja tokia pilka, "miglota" zona, kuri laikoma pavojinga: kelio nematyti. Kas bus toliau - neaišku. Neveltui senovėje šią kortą vadino crepusculum - prieblanda. Eilinis gyvenimo etapas eina į pabaigą, sako ši korta; bet sustoti negalima, reikia eiti toliau. Kortos reikšmė: Tau rodosi vaizdai, mintys, kylantys Iš pasąmonės gilumos. Tu klausi savęs: Kas aš? Ir ieškai harmonijos su Aukštesnėm jėgom, valdančiom šį pasaulį. Tu jau priartėjai prie Tiesios; tik Baimė trukdo tau peržengti jos Slenkstį. Bet tu nuėjai per daug Toli, kad suktum atgal; reikia lįsti Toliau, gilyn, prieiti iki pačios Daiktų esmės, neapsiriboti vien tik Paviršutinišku jų apžiūrinėjimu. Tiesiai ši korta, visų pirma, surišta su psichika - paslaptingom mūsų pasąmonės jėgom, taip pat su menišku, artistiniu menu. Reiškia padidėjusį emocionalumą, nepastovų charakterį. Ši korta gali reikšti romantinį požiūrį į gyvenimą, pakankamai išlavintą intuiciją, kitų žmonių paslapčių pažinimą. Tų žmonių, kurie noriai atsiskleidžia. Kai kada nurodo tolimas ("užjūrio") keliones. Perversta gali reikšti apgaulę, niekšybę, negatyvius veiksmus iš kitų žmonių pusės, kas atves iki visiško nusivylimo viskuo, o tai privers užsidaryti savyje. Tai nemokėjimo atskirti tiesos nuo melo, neteisingo situacijos supratimo simbolis. Tai bereikšmiai poelgiai, kurie tikrai nenuves prie tikslo. Nepasitenkinimas gyvenimu.
Korta reiškia prieštaravimą, simbolizuotą prabudimą, atsinaujinimą ir grįžimą prie senų reikalų ir projektų, o taip pat dvasinę energiją. Atėjo laikas įveikti netektis ir pakilti naujam gyvenimui,- sako ši korta. Dabar tu žinai, kad visa tai pasiekti galima tik peržengus slenkstį, kuris kažkada atrodė neprieinamas. Durys uždarytos tik nuo apsunkusios kūno naštos, įpročoų ir prisirišimo prie praeities. Šešėlis lengvai tai pereis. Tapk šešėliu blogiui, palik viską, kas žemiška, ir tavo dvasia pasieks laisvę. Angelas jau sutrimitavo, tu pakviestas. Stok ir eik. Astrologijoje šią kortą sieja su hipotetine Vulkano planeta, įkūnija protingą kūrybinį pradą, iš blogio sukuriantį gėrį. Išmokite atleisti. Kortos reikšmė: Į tavo gyvenimą ateina nauja. Gyvenimas įgauna naują išmatavimą. Tu daugiau ne "atskirai paimtas" Individas, o dalis Visavienybės, Kosminės energijos vedlys ir Perdavėjas. Atidžiau įsiklausyk į jos Signalus, į dangiškojo trimito Garsą: dabar tu - Dievo pasiuntinys, Aukščiausių jėgų ginklas. Pasistenk Suprasti tau duoto uždavinio prasmę Ir išpildyk jį garbingai. Praktiškai kūrybiškam žmogui (artistui, poetui, dailininkui) ši korta reiškia naujo kūrybinio įkvėpimo periodą, aktyvų darbą, galbūt naujų formų paiešką. Iš esmės ji dažnai reiškia naujų jėgų antplūdį, "antro kvėpavimo" atsivėrimą, perėjimą į naują kokybę. Tiesiai reiškia sveikatos pagerėjimą ir palankumo augimą. Sprendimas pradėti naujus darbus, kurie gyvenimą psuks gera linkme. Džiaugsmas dėl svajonės išsipildymo. Taip pat reiškia situaciją, kuomet po ilgo sąstingio pagaliau įvyko geros permainos. Apdovanojimas, atlyginimo pakėlimas, poilsis po sunkaus darbo. Žodžiu - tikslo pasiekimas. Perversta perspėja: neužtrukite darant sprendimą, nes jį vistiek teks padaryti. Nepavėluokit, naudokitės proga! Uždelsimas grasina praradimais. Dėl jūsų kaltės gali iškilti nenugalimi sunkumai. Nebijokit permainų. Jei kaimyninės kortos nesako nieko konkretaus, tai galima manyti, kad aplinkybės nepasikeis, kol tas, kurį buria, nepradės ryžtingai veikti. Asmeniniuose reikaluose gali reikšti išsiskyrimą, netgi santuokos pabaigą.
Arkanas reiškia ramybę ir aplinkinio pasaulio harmoningą tobulumą. Netgi tada, kai ją vadina "chaosu", ji suprantama ne kaip netvarka, o kaip pirmapradis, tobulas savo beformiškumu aplinkinis pasaulis. Ši korta - tai žmogus, radęs savo pusę, pasiekęs aukščiausią pažinimo laiptelį ir harmoniją su Visata. Jis laisvas. Kelionė užbaigta. Siela įvykdė savo pavedimą. Tačiau nesustokite, judėkite, neišleiskite iš akių judėjimo ir ritmo, esančių kiekvienoje akimirkoje ir kiekviename įvykyje. Įsitikinimas, kad viskam skirtas savo laikas, savo ribos ir matas, padės atpažinti ir patiems nustatyti jūsų laiko ženklus! Kortos reikšmė: Tavo gyvenime viskas įgavo savo Galutinę, tobulą formą. Tu Įsitikinęs savo pašaukimu ir Darai tai, ką turi. Išsilaisvinęs Iš iliuzijų, tu priėmei pasaulį Tokiu, koks jis yra, ir radai jame Savo vienintelę vietą. PASKUTINĖ DIDžIOJO ARKANO KORTA - sėkmės, norų išsipildymo, tikslo pasiekimo, ateities planų simbolis. Laukia eilė gerų įvykių, kurie duos gerą vaisių. Simbolizuoja kažkokio gyvenimo etapo pabaigą ir naujo pradžią. Gali reikšti aplinkinių palankumą, oficialų pripažinimą, pagyrimą, savo veiksmų teisingumo įsitikinimą. Tikėjimas ateitimi. Kai kuriais atvejais - gyvenamosios vietos pakeitimas ir tolima kelionė. Perversta ši korta kalba apie tai, kad laikas didelėm permainom į gerą dar neatėjo. Laukiamų rezultatų dar nebus. Vienok, nepraraskit vilties! Kartais tokia kortos padėtis reiškia sėkmę, sujungtą su nusivylimu, arba pralaimėjimą meilėje.
Beprotis (juokdarys, džokeris) - kažkas nekalto, nepatyrusio, tik ką pradėjęs gyvenimo kelią; kažkas, kas dar nesusidūrė su gyvenimiškom problemom. Jis atviras bet kokiom žiniom, džiugus kaip vaikas, dar neskiriantis gėrio nuo blogio. Juokdariu žaidimas dar neprasidėjo: jam atviros visos galimybės ir visos jos lygios, o pats jis pakankamai beprotiškas, kad neišskirtų nei vienos iš jų. Žinoma, tai juokdarys, žaidėjas, beprotis: bet tai - ir Viešpats Dievas, pradedantis kažkokį mums nežinomą žaidimą. Astrologinėj srity ši korta, vardiklyje turinti nulį, atitinka Uraną, netikėtumų ir laisvės siekimo planetą. Kortos reikšmė: Nepraleisk progos vykti į Nežinomybę! Apie tai, kuo viskas Pasibaigs, galvosi vėliau. Ženk Lengva širdimi ir nesigailėk Praeities. Nežinomybė, iš tiesų, Nėra jau tokia baisi, kaip tai, Kas žinoma. Eik į priekį ir Nebijok įkristi į bedugnę - Tu nukrisi ne žemyn, o į viršų. Juokdarys visad linksmas; ir tu Nepriimk rimtai to, kas vyksta. Mokykis pasijuokti ir iš Savęs, ir suprasi, kad Gyvenimas, iš esmės, - tik žaidimas. Tiesiai ši korta gali reikšti naujo gyvenimo ciklo pradžią, bet kokius naujus reikalus. Čia yra energija, optimizmas, laimė ir jėga. Parodo netikėtas, neplanuotas aplinkybes, įvykius, kurie gali perversti esamą reikalų padėtį. Taip pat reiškia sprendimų darymo būtinumą. Perversta kalba apie neramią ir impulsyvią veiklą, apie neapgalvotus poelgius. Simbolizuoja beprotystę ir neatsargumą, bereikalingą energijos švaistymą, o taip pat laiko ir jėgų. Kartais reiškia asmenybę, kuri pradeda iš karto daug darbų, bet nieko nepabaigia, o taip pat nepavargstamai ieško aplinkos pakaitalo.